Radiestezja i bioterapia są dziedzinami wiedzy operującej na tej samej płaszczyźnie, zmieniają i udrażniają energie do stworzenia warunków dla korzystnego rozwoju życia. Słuch, wzrok, smak, powonienie, dotyk są receptorami, którymi świadomość człowieka odbiera otoczenie i podejmuje decyzja. Podświadomość posiada umiejętność rozpoznawania subtelnych energii występujących w otoczeniu, jeśli jest uzgodniony kod komunikacji ze świadomością to swoje spostrzeżenia przekazuje w postaci ruchów wahadła bądź różyczki, mogą również wystąpić odczucia fizyczne w postaci temperatury bądź oporu fizycznego, gdy przesuwa się dłoń nad badanym obiektem.

Radiesteta i bioterapeuta swoje działanie opiera na informacjach uzyskanych od podświadomości, muszą być jednak one wsparte znajomością anatomii człowieka, bądź wiedzą związaną z geologią i przyrodą w przypadku pracy w terenie.

Świat jest różnego rodzaju energiami o różnym natężeniu, które współczesna nauka zaczyna rozpoznawać i określać przyrządami technicznymi. Przyrządy techniczne obecnie stworzone posiadają małą wrażliwość w stosunku do organizmów żywych, co jest szczególnie widoczne w przypadku zwierząt i roślin przebywających na uskokach geologicznych bądź na żyłach wodnych. Wrażliwość na energie otoczenia jest różna u różnych ludzi, rozwija się ona w wyniku treningu i praktyki, każdy człowiek jest indywidualnością. Akceptujmy i korzystajmy z darów natury jakimi obdarzeni są radiesteci i bioenergoterapeuci tak jak korzystamy z prac malarzy, muzyków, poetów. Nie posiadam danych umiejętności to nie znaczy, że inni tego nie potrafią zrobić. Pseudo „autorytety naukowe”, uwarunkowania kulturowe i dogmaty religijne są pryzmatem, przez który dostrzegamy otoczenie, życzę zrozumienia siebie a potem świata.

Andrzej Pietrzak

Gdy kończy się wiedza zaczynają się cuda, magia i grasują demony.