ENERGIA KAMIENI

KOPCE KAMIENNE

Tyle mówi się o energii kamieni, że aż trudno nie zastanowić się nad tematem. Czy kamienie mają energię, to jaką? Czy kopiec kamieni ma dużą energię zawsze? Na polach spotykamy kamienie małe, duże, kolorowe i szare, co je różni pod względem energetycznym?

W radiestezji istnieje pojęcie promieniowania kształtów, kamień jest bryłom, a zatem będzie emitował energię, gdy znajdzie się polaryzacją ujemną do dołu. Ustawiając kamień polaryzacją ujemną do góry nie stwierdzimy energii. Kamień jest zlepkiem różnych minerałów i to one określają jego rodzaj energii, który w radiestezji nazywamy kolorem radiestezyjnym. Natężenie energii jest wyczuwalne w odległości od kilku centymetrów do kilku metrów a zależy od wielkości kamienia, wynosi najczęściej 2500 jednostek skali Bovisa.

Przykład. Cztery kamienie o kolorach radiestezyjnych; czerwony, indygo i 2 niebieskie ułożone na ziemi blisko siebie wykazały energię 9500 jednostek Bovisa w kolorze fioletowym (każdy kamień miał takie odczyty). Zwiększając odległość między nimi natężenie energii malało w każdym kamieniu do poziomu 2500 jednostek i każdy powraca do swojego koloru pierwotnego.

Te same kamienie ułożone na desce (posiada polaryzację) w podobnych odległościach, raz każdy pokazywał 2500 jednostek w kolorze niebieskim, innym razem nie ma odczytów.

Wniosek; 1) Polaryzacja podłoża wpływa na energie kamieni, zmienia jej rodzaj bądź likwiduje .

                2)Pokrywanie się zasięgów promieniowania kamieni powoduje wzrost natężenia           i zmianę rodzaju energii każdego z nich.

 

Przykład. Dwadzieścia kamieni ułożonych na ziemi dowolną polaryzacją (mała pryzma) raz wykazywały energię 2500 jednostek a innym razem brak odczytów.

Do pryzmy dołożyłem kamienie; naenergetyzowany 5 000 jednostek Bovisa w kolorze czerwonym oraz 10 000 jednostek w kolorze białym. Pryzma wykazała 10 000 jednostek w kolorze białym. Odjąłem kamień o energii 10 000 jednostek, pryzma miała energię w wysokości 5 000 jednostek w kolorze czerwonym.

.Wniosek; 3)Pryzma kamienna przyjmuje wartość energetyczną elementu o najwyższych odczytach.

4)Nieparzysta liczba kamieni zwróconych polaryzacją ujemną do góry powoduje zanik energii całej pryzmy.

Każdy kamień posiada polaryzację boczną ujemną i dodatnią. Punkty powstałe na styku różnoimiennych polaryzacji bocznych wyznaczają biegunowość kamienia, która odpowiada biegunom magnetycznym ziemi. Linia łącząca te punkty wyznacza oś energetyczną kamienia, jeżeli pokryje się z  kierunkiem północ-południe zmieni odczyty energii kamienia.

Przykład. Kamień ustawiony osią energetyczną na kierunku północ-południe raz wskaże energię 6500 jednostek koloru białego, innym razem 2500 jednostek w kolorze właściwym dla badanego kamienia oraz 20 jednostek SRW promieniowania elektromagnetycznego.

Wniosek; 5)Bieguny osi energetycznej odpowiadające biegunom  magnetycznym  ziemi gdy znajdą się na kierunku północ-południe wskażą energię 6500 w kolorze białym, przeciwne ustawienia wykaże promieniowanie elektromagnetyczne 20 jednostek w skali SRW i 2500 jednostek Bovisa.

 

Natura jest bogata pod względem różnorodności, co widać również wśród kamieni. Chodząc po polach można spotkać kamienie, które nazywam pulsacyjnymi. Kamień pulsacyjny zmienia swoją energię od bardzo wysokiej do zera w skali Bovisa, jak również emituje promieniowanie elektromagnetyczne od wysokiego do zera określonego w skali SRW. Maksymalna energia określana w skali Bovisa wynosi 600 000 jednostek i występuje o godzinie 12 oraz 24 czasu letniego. Maksymalne promieniowanie elektromagnetyczne wynosi ponad 200 jednostek i występuje dokładnie o godzinie 6 oraz 18 czasu letniego. Przebieg energii w okresie doby doskonale obrazują nałożone na siebie wykresy funkcji sinusa i cosinusa.

Pryzma, w której znajduje się kamień pulsacyjny będzie miała odczyty energii różne zależne od godziny badania. Natężenie promieniowania elektromagnetycznego kilku kamieni pulsacyjnych odsuniętych od siebie bądź wzajemnie dotykających się nie ulega zmianie. Zmniejszenie promieniowania elektromagnetycznego występuje, gdy taki kamień znajdzie się w zasięgu promieniowania kamienia normalnego.

Andrzej Pietrzak