Energia ludzka, a uczucia

 

Słowami wyrażamy nasze emocje, emocje to energia, którą przekazujemy otoczeniu i sobie. Słowa niewypowiedziane a zatrzymane w umyśle mają też energię osadzającą się w człowieku, mają wpływ na zachowanie i samopoczucie. Do analizy wybrałem po cztery pojęcia określające emocje destruktywne i pozytywne. Woda jest wrażliwa na emocje, łatwo je przyjmuje i może przez długi czas utrzymywać.

las4

Przykład;  Weź cztery kubki z wodą, określ jej energię pod kątem natężenia i rodzaju, następnie każde z naczyń naładuj emocjami (energią), jakie kojarzysz ze słowem;

Czysta woda            7000 Bovisa   kolor niebieski        1,5 SRW chemiczne

Złość, nienawiść       500 Bovisa,   kolor czarny,         55 SRW, magnetyczne.

Strach                      5000 Bovisa,   kolor żółty,           10 SRW, magnetyczne

Żal                           2000 Bovisa,   kolor pomarańcz,  25 SRW, magnetyczne

Bezradność              5500 Bovisa,   kolor zielony,         8 SRW,  magnetyczne

Przy każdym ze słów obrazujących emocje, woda wykazała powyższe odczyty. Pojemniki z wodą ustawione blisko siebie, po godzinie miały wyrównaną energię (zjawisko przenikania), nie uległa zmianie po 24 godzinach, wynosiła;

Po 24 godzinach     5700  Bovisa    kolor zielony          9 SRW  magnetyczne

Przykład;  Cztery pojemniki z wodą naładowałem energią pozytywną, która kojarzy się ze słowami;

Miłość               650 000 Bovisa,   kolor fiolet elektryczny            0   SRW

Radość               400 000 Bovisa,   kolor biały elektryczny            0   SRW

Wdzięczność      300 000 Bovisa,   kolor biały                               0   SRW

Szczerość           170 000 Bovisa,    kolor biały                               0   SRW

Pojemniki ustawione blisko siebie po godzinie miały jednakową energię, nie uległa zmianie po 24 godzinach, wynosiła;

Po 24 godzinach     360 000 Bovisa     kolor biały                          0   SRW

 

Wniosek;   Przy pojęciach destruktywnych obniżamy energię wody, wywołujemy energię magnetyczną (mentalną)  o działaniu negatywnym dla organizmów żywych.

Wniosek;   Przy słowach pozytywnych podnieśliśmy energię wody pod względem natężenia i rodzaju, korzystną dla organizmów żywych.

Powyższe odczyty są tylko przykładem działania emocji pod względem energetycznym. Każda osoba ma inny charakter, inne doświadczenia życiowe związane z tymi pojęciami a zatem odczyty będą różne. Postawa ludzka jest mieszaniną emocji pozytywnych i negatywnych.

Przykład;  Osiem pojemników z wodą naenergetyzowaną z poprzednich przykładów ustawiłem blisko siebie, połączyłem różne emocje. Po godzinie energia w każdym z nich wynosiła  18 500 Bovisa, kolor niebieski, 1,5 SRW chemiczne.

Wniosek;  Energia pozytywna określona w skali Bovisa zneutralizowała energię negatywną skali SRW.

Andrzej Pietrzak