Posługiwanie się skalami biometrycznymi

 Człowiek opracował różne skale do precyzyjnego przekazywania informacji, mamy skale pomiarów prądu, natężenia światła, skalę masy, czy chociaż najpopularniejszą skalę długości. Przykładowo osoba często posługująca się skalą długości dochodzi do takiej wprawy, że bez przymiaru dokładnie określa wymiary, skala długości została zakodowana w podświadomości.

Radiestezja posiada również skale, zwane biometrycznymi, które służą do opisu badanego zjawiska. Skale biometryczne przydatne są wtedy, gdy podświadomość zapozna się z nimi i zaakceptuje, co jest zależne od świadomości, wymaga to pozytywnego nastawienia, treningu.

 Osobiście posługuję się skalami zaproponowanymi przez Jakuba Zemłe (można pobrać na jego stronie w Internecie), w stosowaniu są bardzo wygodne.

Skala bez wahadła w ręku radiestety jest tylko grafiką. Wahadło poruszając się nad skalą pełni rolę wskazówki zegarowej, dlatego powinno posiadać ostre zakończenie, pozwala to dokładniej określić wskazania. Nad skalą wahadło wykonuje ruchy na polecenie mentalne świadomości, powinno być ono pozbawione sugestii. Ruchy na początku są chaotyczne, potem w określony punkt przechodzą w zdecydowane, i to jest odczyt. Cierpliwość, spokój zaowocuje poprawnymi i powtarzalnymi wynikami.

W sprzedaży spotykamy różne, często dziwne skale, mają one dawać informację tylko dla jednej osoby a nie służą do komunikacji międzyludzkiej. Skalę Bovisa stosuję do określenia energii pozytywnych, skalę SRW do energii destruktywnych takich jak promieniowanie chemiczne, elektromagnetyczne czy magnetyczne bądź mentalne. Skala kolorów radiestezyjnych określa rodzaj energii i w przeciwieństwie do wahadła uniwersalnego robi to szybko i precyzyjnie. Przydatna jest skala liczbowa do określenia procentów, można ją wykorzystać do różnych pomiarów przy odpowiednim nastawieniu mentalnym.

Należy cały czas pamiętać, skala biometryczna to jakby tarcza zegarowa, wahadło to wskazówki zegara, głównym mechanizmem układu jest organizm kierowany przez podświadomość, na którą możesz wpływać umysłem świadomym, dlatego cel pomiarów winien być precyzyjnie określony.

Przykład;  W celu określenia koloru radiestezyjnego wyrażam prośbę o jego wskazanie „proszę wskazać kolor radiestezyjny”. Sformułowanie powyższe nie jest precyzyjne, gdyż podświadomość może wskazać jeden z kolorów występujących w badanym zjawisku. Poprawne sformułowanie powinno brzmieć „proszę pokazać dominujący kolor radiestezyjny”  wtedy uzyskamy odpowiedź wskazującą  na największy rodzaj energii.

                                                                                              Andrzej Pietrzak