Energetyczne kręgi kamienne

Kręgi kamienne są spowite aurą tajemniczości i niezrozumiałymi zjawiskami, a źródło tych wyobrażeń tkwi w braku wiedzy o ich przeznaczeniu i budowniczych. Jedni wchodząc w krąg kamienny odczuwają różne reakcje fizyczne organizmu, inni doświadczają wizji duchowych, a większość nic nie rejestruje

  Czym są kręgi kamienne?  

Kręgi kamienne są luźną budowlą wyznaczającą określony teren, wpływa na jego właściwości energetyczne. Organizm ludzki posiada pole energetyczne, które w kontakcie z innym źródłem energii wywołuje reakcję psychofizyczną, jest ona zależna od wrażliwości i nastawienia psychicznego osoby.

Jakie energie wytwarza krąg?

Krąg kamienny emituje energię o natężeniu określanym skalą Bovisa (korzystna dla organizmu ludzkiego) w różnych rodzajach określanych kolorem radiestezyjnym. Drugą energią spotykaną w kręgu rejestrujemy skalą SRW, ma charakter promieniowania elektromagnetycznego (może działać destruktywnie na człowieka). Kręgi są konstrukcjami precyzyjnymi, wystarczy zmienić nieznacznie położenie jednego elementu a odczyty ulegną zdecydowanym zmianom pod względem rodzaju i natężenia.

Co decyduje o energii kręgu?

Natężenie energii wyznacza ilość kamieni oraz odległości między nimi. Każdy kamień swoim zasięgiem promieniowania winien pokrywać sąsiadujące kamienie, im odległości są większa tym krąg ma mniejsze odczyty energii. Położenie osi energetycznej kamienia w stosunku do stron świata decyduje o rodzaju energii w środku i na zewnątrz budowli. Krąg traci energię, gdy jeden bądź nieparzysta liczba kamieni jest zwrócona polaryzacją ujemną do góry.

Rola kamienia środkowego.

Kamień środkowy powinien swoim zasięgiem pokrywać każdy kamień kręgu, ma to wpływ na jednorodność energii w przypadku powstania przerw w obwodzie zewnętrznym. Decyduje o rodzaju koloru radiestezyjnego.

Układ energii w kręgu.

W środku i na zewnątrz  występuje energia określana skalą Bovisa, gdy północne bieguny osi energetycznych wszystkich kamieni są skierowane na jeden z kierunków ; północny-wschód, północny-zachód, południowy-wschód, południowy-zachód. Jeżeli w powyższym układzie parzysta liczba kamieni jest skierowana północnym biegunem osi na przeciwny kierunek, również występuje jednakowa energia w środku i na zewnątrz.

W środku odczyty w skali Bovisa, na zewnątrz w skali SRW. Wszystkie kamienie są skierowane północnym biegunem osi energetycznej na różne kierunki północne (wschód, zachód). Wystarczy zmienić kierunek osi energetycznej jednego z kamieni na przeciwny a powstanie odwrotny układ energetyczny kręgu.

W środku odczyty w skali SRW, na zewnątrz w skali Bovisa. Wszystkie kamienie są skierowane północnym biegunem osi na różne kierunki południowe (wschód, zachód). Zmieniając położenie osi energetycznej na przeciwny kierunek w jednym z kamieni, zamienimy energie w kręgu.

W przytoczonych przykładach rodzaj energii był określany w pozycji przód ciała skierowany na kierunki północne, odwrotne ustawienie wskaże inne odczyty. Celem uniknięcia rozbieżności proponuję bezpośredni kontakt ciała z kwarcem, krzemem lub jakimś półprzewodnikiem używanym w elektronice (dioda, rezystor kwarcowy). Przykładowo krzem można trzymać w ręce lub przylepić plastrem do ciała, a w każdej pozycji będą odczyty takie same jak przy ustawieniu się na kierunek północny.

Czynnik ludzki w kręgach.

Energię kręgu można podnieść lub zmienić jej rodzaj poprzez naenergetyzowanie jednego z kamieni. Krąg naenergetyzowany będzie utrzymywał energię przez długi czas, jest ona możliwa do zdjęcia przez doświadczonych radiestetów i bioenergoterapeutów. Ludzie z zaburzeniami psychicznymi, narkomani mogą nieświadomie naenergetyzować krąg, wtedy mogą wystąpić energie destruktywne dla organizmów zdrowych.

Andrzej Pietrzak