Różnorodność akcesorii w radiestezji zaczyna mnie przerażać, a co ciekawe ilość ich cały czas rośnie. Czy te wszystkie „wynalazki” ułatwią mi poznać i zrozumieć energie otoczenia? Odnieść można wrażenie, że właśnie wahadło, różdżka decyduje o tym co robimy. Obserwując pracę radiestetów widzę, że używają najczęściej jednego wahadła lub jednego rodzaju różdżki.

We wszelkich działaniach radiestezyjnych najważniejszy jest organizm człowieka a reszta to akcesoria do komunikacji z podświadomością. Wahadło czy różdżkę porównać można do wskazówki zegara, w którym mechanizmem jest człowiek.

Co jest ważne w wahadle? Uważam, że waga wahadła powinna być dopasowana do możliwości skurczów mięśni w kontakcie z energiami, mięśnia bowiem wywołują różne ruchy wahadła. Kształt jest istotny, praca ze skalami biometrycznymi wymaga ostrego zakończenia wahadła, co warunkuje dokładniejszy odczyt, w innych działaniach jest to obojętne. Na polaryzację i rodzaj energii w każdej bryle wpływają wymiary i kształt, a taką bryłą jest przecież wahadło. W wahadłach mamy do czynienia z niedużymi wymiarami a zatem nie są one tak bardzo ważne. Przedstawię właściwości energetyczne trzech popularnych wahadeł.

„Karnak białych energii” -Długość całkowita 83mm, maksymalna średnica18mm.

Polaryzacja czubka „+”, polaryzacja uchwytu „_” nie występuje polaryzacja boczna.

Zasięg promieniowania czubka 105mm, brak promieniowania bocznego.

Rodzaj energii, 35 000 jednostek BSM, kolor radiestezyjny biały prawie 100% .

Izys”  –Długość całkowita 49,5mm, maksymalna średnica 15mm.

Polaryzacja czubka „+”, polaryzacja uchwytu „_”, nie występuje polaryzacja boczna.

Zasięg promieniowania czubka 180mm, brak promieniowania bocznego.

Rodzaj energii, 23 000 jednostki BSM, dominujący kolor radiestezyjny biały 86%.

„Stożek” – Długość całkowita 26mm, średnica maksymalna 20mm.

Polaryzacja czubka „+”, polaryzacja uchwytu „_”, polaryzacja boczna „+” i „_”

Zasięg promieniowania czubka 55mm, promieniowanie boczne 60mm.

Rodzaj energii, 4 000 jednostek Bovisa, dominujący kolor radiestezyjny niebieski 65%.

Zastanawiające jest, że wszyscy spotkani radiesteci mówią o nastawieniu mentalnym przy pracach radiestezyjnych, koncentracji nad tematem i eliminacji wszelkich sugestii.

 

Badając teren mam określić zadrażnienia energetyczne. Nastawiam się mentalne na poszukanie cieku wodnego, gdy znajdę się nad nim, różdżka zmienia położenie. Następnym przejściem nastawiam się mentalnie na określenie układu siatki szwajcarskiej, wchodząc na pas siatki różdżka zmienia położenie. Lokalizując siatkę przechodziłem przez ciek wodny, różdżka nawet nie drgnęła, mimo że wcześniej zachowywała się bardzo dynamicznie. Przykład jednoznacznie pokazuje, że czynnikiem decydującym o odczycie jest mentalnie nastawiony człowiek a nie różdżka.

Wahadło Izys ma energię białą, to nie znaczy, że tym wahadłem można przekazać tylko taką energię. Zasięg promieniowania wynosi 18cm i przy tej odległości natężenie energii w skali Bovisa jest bliskie zeru. Wahadło umieszczone nad szklanką wody przy nastawieniu mentalnym przekazania energii koloru czerwonego o natężeniu 50 000 jednostek BSM wykona kilka obrotów w prawo i zatrzyma się. Zatrzymanie ruchów wahadło sygnalizuje wykonanie polecenia, pomiary wody potwierdzają porządny rodzaj energii. Wniosek jest bezsporny, to nie wahadło naenergetyzowało wodę, lecz intencja osoby trzymającej wahadło.

Są oferowane wahadła z minerałami w środku. Do lewej ręki wziąłem nieoszlifowany dymny kryształ górski, którego energia wynosiła 2500 jednostek Bovisa w kolorze fioletowym, w prawej ręce uruchomiłem wahadło nad szklanką z wodą przy nastawieniu mentalnym „proszę przekazać energię dymnego kryształu górskiego do wody w szklance”. Wahadło wykonało kilka obrotów w prawo i zatrzymało się, woda w naczyniu zmieniła kolor radiestezyjny na fiolet, lecz natężenie energii nie uległo zmianie, nadal wynosiło 7200 Bovisa. Wahadło emituje energie koloru białego, woda miała kolor niebieski, kryształ kolor fioletowy, intencją radiestety było przekazanie energii kryształu do wody, której energia określana w skali Bovisa była większa od energii kryształu natomiast kolor niebieski wody stoi niżej od koloru fioletowego kryształu.

Te kilka przykładów świadczy jednoznacznie, że różdżka, wahadło są tylko narzędziami, one nie energetyzują, one nie wykrywają promieniowania, robi to człowiek a konkretnie jego podświadomość.

Andrzej Pietrzak