Wahadło, różdżka w naturoterapii

IX Międzynarodowy Zjazd Naturoterapeutów Księże Młyny

                                  23 – 25 maj 2014r

 

Księży Młyny Temat wahadła jest szeroko potraktowany przez różne publikacje książkowe, czy można cos więcej powiedzieć niż napisano? Wahadła używają naturoterapeuci, wróżki, zielarze

       Czym jest wahadło różdżka?

Wahadło, różdżka jest narzędziem takim samym jak młotek, nóż czy szpadel do wykonania określonych prac. Wahadło, różdżka jako narzędzie nie jest wstanie niczego wykonać, działa zawsze w kontakcie z człowiekiem.

          Jaki jest sugerowany przez handlowców podział wahadeł?

1)      Wahadła do celów leczniczych z minerałami, ziołami.

2)      Wahadła do prac nad ciekami wodnymi.

3)      Wahadła do teleradiestezji, badania i przesyłania energii na odległość.

Żeby mówić o wahadłach i różdżkach należy przyjrzeć się ich budowie.

           Czy wahadła posiadają energię i jaką?

Tak jak każdy kształt (bryła) będzie posiadać energię, która zależy od wymiarów, rodzaju materiału, kształtu.

Przykład. Dwa klocki wykonane z tego samego drzewa mają energię różną pod względem natężenia i rodzaju, pierwszy posiada 2 500 jednostek w kolorze „P”, drugi 10 000 jednostek w kolorze „B”.

Przykład, wahadło stożek; posiada polaryzację boczną „+” i „-”, energię na czubku 4000 jednostek w kolorze „N”

Przykład, wahadło Izys;  brak polaryzacji bocznej natomiast góra posiada „-” a dół „+”, energia na czubku 25 000 jednostek w kolorze „B”.

          Co wywołuje zmiany ruchów wahadła i różdżki?

Już w XIX wieku chemik Chevreul stwierdził, że żadne siły zewnętrzne nie powodują ruchów wahadła i różdżki.

Przykład,  Na działce szukam cieku wodnego, wchodząc na niego różdżka wykonuje zdecydowane ruchy. Na tym samym terenie określam przebieg siatki szwajcarskiej, znajdując się nad ciekiem wodnym różdżka nie wykazuje zmiany położenia, identycznie zachowuje się wahadło.

Zmiany położenia wahadła i różdżki powodują drgania mięśni wywołane przez podświadomość. Podświadomość posiada między innymi zmysł rozróżniający rodzaj promieniowania, nastawienie mentalne precyzuje charakter poszukiwań. Ruch wahadła bądź różdżki porównałbym do języka migowego głuchoniemych. Należy brać pod uwagę, że podświadomość wyraża wole człowieka bądź jego nieświadome myśli.

            Czy wahadło przekazuje energię?

Odpowiedź brzmi nie. W sprzedaży oferowane wahadła z minerałami, ziołami mają służyć do przekazywania ich energii, są to jednak tylko wzorniki rodzajów energii.

Przykład;  Kryształ górski dymny ma energie 2500 jednostek, kolor F-75%, uF-5%, Cz-5%, N-15%. Woda ma energię 7 000 jednostek, kolor N-60%, F-15%, Z-10%, Ż-5%, P-5%, 5% promieniowanie chemiczne.

Do ręki wziąłem kryształ  z nastawieniem mentalnym „proszę przekazać energię kryształu do wody”.  Woda nie zmieniła natężenia energii, natomiast kolory radiestezyjne powstały takie same jak w krysztale.

Do reki wziąłem kryształ z nastawieniem mentalnym „proszę przekazać energie kryształu o natężeniu 15 000jednostek do wody”. Woda wykazała energię 15 000 jednostek o kolorach radiestezyjnych kryształu.

Przykład;  Nad pojemnikiem z wodą uruchomiłem wahadło „ Karnak biała energia” z intencją naładowania kolorem czerwonym o natężeniu 50 000 jednostek. Wahadło wykonało kilka obrotów w prawo i zatrzymało się, pomiary wody wykazały pożądane wielkości.

Wniosek nasuwa się sam, to nie wahadło przekazało energię, lecz człowiek, który je trzymał, zadecydował o rodzaju i natężeniu.

        Czy energia wahadła może być niebezpieczna?

Uważam, że w pytaniu jest sporo przesady. Wahadła przy swych małych wymiarach i  niedużej masie mają minimalny zasięg promieniowania, co stwierdziłem na posiadanych egzemplarzach.

„Karnak biała energia”- przy 105mm. energia czubka wahadła zanika, spada do zera.

„Stożek” – przy 55mm energie czubka wahadła zanika.

„Izys” – przy 180mm energia czubka wahadła zanika.

           Czym powinno charakteryzować się wahadło?

1)      Zamocowanie powinno znajdować się na osi symetrii kształtu.

2)      Ostre zakończenie pozwala dokładniej określić odczyty przy korzystaniu ze skal biometrycznych.

3)      Waga powinna uwzględniać wrażliwość osoby.

4)      Korzystnie działa gdy nie występuje polaryzacja boczna, nie przyjmuje wtedy energii bocznych.

5)      Cena zakupionego wahadła nie gwarantuje poprawnych wskazań, to człowiek decyduje a nie narzędzie.

          Czy każdy może posługiwać się wahadłem i różdżką?

Odpowiedź brzmi tak, jednak powinien spełniać pewne warunki.

1)      Uzgodnić z podświadomością znaczenie poszczególnych ruchów.

2)      Precyzyjnie formułować pytania (cele), gwarantuje to poprawne odpowiedzi.

3)      Przed badaniem należy wyczyścić umysł ze wszelkich sugestii, wyeliminować oczekiwania.

4)      Polubić pracę ze swym wahadłem, różdżką i nie zmieniać jch.

5)      Trening, trening, trening daje trafne odpowiedzi a nie przypadkowe korzystanie z tych narzędzi.

6)      Praca z wahadłem, różdżką nie jest formą sceniczną, pokazową. Wymaga dużo skupienia, może być zakłócana przez osoby towarzyszące świadomie lub nieświadomie.