Ciało ludzkie jest formą zagęszczonej energii, co wynika z budowy atomowej materii. Materia posiada różny stopień zagęszczenia, rozróżniamy ciała stałe, płynne, gazowe, tak określa to wiedza akademicka.0002AK5PUGO4G1OG-C317-F31

Energia poszczególnych rodzajów atomów organizmu ludzkiego tworzy energię ciała, która współdecyduje o jego funkcjonowaniu, a wszystkim tym zarządza umysł lub jak twierdzą szamani duch (podświadomość, niższe ja). W Tybecie twierdzą, gdy duch odchodzi lub nie może pełnić swojej roli to ciało umiera, nie ma kto zarządzać energią.

Brak w organizmie pewnych atomów (związków chemicznych, pierwiastków) powoduje rozchwianie układu energetycznego, co objawia się stanem chorobowym.Umysł (podświadomość) może wytworzyć w organizmie reakcje chemiczne prowadzące do uzyskania brakującej energii określonego rodzaju przy powstaniu odpowiednich warunków zewnętrznych. Działanie umysłu (podświadomości) może również wpływać destrukcyjnie na stan fizyczny ciała, co obserwujemy w przypadku stanów złości, stresu.

Energie ludzką można określić przy pomocy skal biometrycznych oraz kolorów radiestezyjnych ( kolor radiestezyjny jest pojęciem umownym odpowiadającym długości fali świetlnej o takim kolorze fizycznym), jest ona różna dla poszczególnych osób. Wielkości odczytów natężenia energii nie stanowią podstawy do opinii o kondycji człowieka, bioenergoterapeuci posiadają energię ciała fizycznego często powyżej 200 000 jednostek BSM (Bovisa), a przeciętna osoba ma 10 000 – 20 000 jednostek. Odejście od typowej energii dla danej osoby powoduje dyskomfort psychiczny i fizyczny.

Drugim parametrem energii ludzkiej jest kolor radiestezyjny, wskazuje on rodzaj energii. Najczęściej występującym dominującym kolorem jest niebieski, a pośród bioenergoterapeutów kolor biały. Zmiany chorobowe, emocjonalne powodują w ciele obniżenie energii określanej w skali Bovisa oraz zmianę koloru radiestezyjnego na niższy (zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony).

Żyjemy w przestrzeni wypełnionej różnymi energiami, które nie są obojętne dla naszych organizmów, występuje promieniowanie chemiczne, elektromagnetyczne, magnetyczne. Natężenie wymienionych rodzajów promieniowania określam w skali SRW, można czasem je stwierdzić u człowieka. Występowanie tych energii w organizmie prowadzi do zakłóceń systemu energetycznego, co objawia się zmęczeniem, złym samopoczuciem a w dłuższym okresie działania chorobami.

W naturze energia ludzka wyróżnia się cechą niespotykaną gdzie indziej, człowiek może ją tworzyć i przesyłać na dowolną odległość nie napotykając żadnych przeszkód. Zjawisko określa się mianem teleradiestezja i wykorzystane jest do badań na mapach oraz w uzdrawianiu często na bardzo znaczne odległości.

Andrzej Pietrzak