Wszechświat i wszystko co nas otacza jest energią o różnym stopniu skupienia. Energię określamy różnymi jednostkami w zależności od występowania, radiestezja posługuje się skalą Bovisa lub jej wielokrotnością BSM do określenia natężenia, rodzaj energii nazywa kolorem radiestezyjnym.

Piramida oferowana w handlu jest formą bryły geometrycznej i tak jak każda bryła posiada energię, wyróżnia ją jednak kąt nachylenia ścian bocznych do podstawy wynoszący około 51* W radiestezji stwierdziłem występowanie trzech kątów 25*42’51”, 51*25’42”, 77*08’33”, przy których nachylenie ścian bocznych wskaże identyczne odczyty energii.

Drugim czynnikiem wpływającym na energię bryły (piramidy) są wymiary krawędzi, i tutaj jeśli będą miały dokładną wielokrotność 9mm to energia znacznie wzrośnie. Nie spotkałem piramidy mającą energię 200 000 jednostek BSM a taka powinna być, gdy wymiary krawędzi uwzględnią dokładnie wielokrotność „liczby stałej” 9mm.

Znamy zatem podstawowe czynniki wpływające na energię w piramidzie, podobne odczyty uzyskamy w innych formach geometrycznych takich jak stożek ścięty, walec, wielościan itd.

woda piramida

Nasuwa się pytanie, jakie właściwości ma energia bryły? Energie w bryłach (piramidzie) posiadających dokładnie określone parametry dochodzi do 200 000 jednostek BSM w kolorze białym, a przy zsynchronizowaniu z kierunkiem północ-południe do 600 000 jednostek w kolorze fiolet elektryczny. Energia bryły nie ma właściwości przenikania ciał stałych, pokrywa jedynie otoczenie tak jak kiepska farba, nie jest trwała, ulega neutralizacji dość szybko po ustaniu kontaktu ze źródłem promieniowania.

 

Jest błędem twierdzenie, że wodę (płyny) można energetyzować w piramidzie. W piramidzie następuje tylko pokrycie opakowania energią tam występującą, która w krótkim czasie ulega rozproszeniu. Osoby mające wątpliwości mogą to sprawdzić, przelej wodę z naczynia, które było w piramidzie do drugiego i porównaj energie z próbką kontrolną, nie będą się różniły.

W Gizie mamy konstrukcję zbudowaną z miliona elementów zsynchronizowanych polaryzacjami a nie jednolitą masę, a występujący specyficzny układ rodzajów skał decydował o rodzaju energii. Obecnie konstrukcja jest tylko pryzmą kamieni wskazując pierwotny jej kształt i nie ma żadnych nadzwyczajnych właściwości energetycznych, pozostałości sugerują jednak, że kiedyś była źródłem nieprzeciętnej energii, której zagospodarowanie obecnie jest niezrozumiałe.

Andrzej Pietrzak