Teoria próżni fizycznej opracowana przez profesora Gennadija Iwanowicza Szypowa ma praktyczne zastosowanie, obejmuje swoim zasięgiem zagadnienia świadomości i włącza w obraz świata istnienie superświadomości. Energie subtelne powiązane ze świadomością nie mają cech energii fizycznej występujących w ciałach stałych, gazach, jednak mogą wpływać na nie powodując zauważalne zmiany przez nasze zmysły. Teoria próżni fizycznej rzuca inne światło na działanie bioenergoterapeutów, radiestetów, oraz zjawiska typu lawitacja, biolokacja, telekineza itd. Opiszę doświadczenie, w którym połączyłem energię świadomości z energią materii nieożywionej.energia

 

Pisałem, że w piramidzie nie można naenergetyzować wody, nie zmieniam zdania, ale… Ale jeżeli połączę pole świadomości z wodą w piramidzie to nastąpią zmiany w wodzie. Według teorii Szypowa świadomość nie ma energii, jest to pole informacyjne wpływające na energię materii gęstej zmieniając jej właściwości. Świadomość stworzyła plan połączenia wody z energią piramidy, następnie przekazała plan do naczynia doświadczalnego. Po kilku minutach energia wody i środka piramidy posiadały identyczne odczyty, jednak różniły się pod względem właściwości. Energia wody posiadała właściwość przenikania przez materie stałe, mogłem to stwierdzić ustawiając drugi pojemnik z wodą obok wyjętego z piramidy, po godzinie woda w obu naczyniach posiadała identyczne odczyty i właściwości. W tym samym czasie woda znajdująca się w piramidzie nie uległa zmianom energetycznym. Woda posiadająca odczyty energii piramidy mimo wielokrotnego przelewania do innych naczyń nie traciła energii i uzyskanych właściwości, wystarczy jednak wysłać plan powrotu energii do stanu pierwotnego  a wszystko się cofnie.

Tekst został zainspirowany wywiadem z profesorem Gennadijem Iwanowiczem Szypowem, który ukazał się w miesięczniku „Czwarty wymiar” w 2004 roku, oraz książką „Teoria próżni fizycznej”.

Andrzej Pietrzak