promieniowanieCiek wodny, temat dość często poruszany w kontekście wpływu na zdrowie i sposobu neutralizacji tej energii. Celem obniżenia negatywnych wpływów na organizm proponowane są różne odpromienniki, ekrany, masy izolujące itd. Tematem pokazu i wykładu było przedstawienie przez radiestetę likwidacji energii cieku sposobem mentalnym.

 

1)          Jednej osobie ze słuchaczy została określona energia ciała pod względem natężenia, rodzaju (kolor radiestezyjny) i zanieczyszczenia szkodliwego. Po wejściu na ciek wodny energia spadła o ponad 20%, kolor radiestezyjny zmienił się na niższy i nastąpiły odczyty promieniowania elektromagnetycznego 27 jednostek SRW. Po opuszczeniu cieku wszystkie parametry wróciły do stanu pierwotnego. Ta sama osoba stojąc poza zasięgiem promieniowania pionowego cieku wysunęła rękę nad nim, odczyty były identyczne jakby na nim stała.

Wnioski. Ciek powoduje spadek i zmianę rodzaju energii. Organizm posiadający stany zapalne bądź nieprawidłowe funkcjonowanie wskaże podobne zmiany energii w stosunku do stanu normalnego. Dłuższe przebywanie na cieku utrwala obniżony poziom energii wywołując dyskomfort a w dalszym okresie chorobę w najsłabszym punkcie człowieka.

Błędne są rysunki obrazująceczłowieka leżącego na cieku i sugerujące negatywny wpływ ma organy przez które przechodzi . Bez względu na miejsce kontaktu ciała z energią cieku, cały organizm ulega osłabieniu a najsłabsze jego ogniwo staje się problemem zdrowotnym.

 

2)          Po określeniu kierunku przepływu cieku, na jego wyjściu z pomieszczenia ustawiłem słup mentalny o określonym natężeniu w kolorze białym, rodzaj natężenia powinien być odpowiedni do planowanej powierzchni podlegającej neutralizacji.

Ta sama osoba biorąca udział w poprzednim badaniu stanęła na miejscu, w którym wcześniej wystąpił spadek jej energii. Odczyty energii wskazywały nieduży wzrost i zmianę koloru na wyższy, nie stwierdzono  promieniowania elektromagnetycznego.

Wniosek. Słup energetyczny zlikwidował promieniowanie elektromagnetyczne, które niekorzystnie  wpływa na energię człowieka. W wyniku ustawienia słupa energetycznego w całym pomieszczeniu energia uległa pozytywnym zmianom.

 

Podsumowanie  Powyższa metoda likwidacji promieniowania cieku ma charakter trwały i nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. Słup energetyczny można usunąć tak jak każdy odpromiennik bądź energetyzator. Powyższą metodę można stosować na odległość pod warunkiem posiadania dokładnego planu działki bądź pomieszczenia.

Powyższy tekst jest streszczeniem wykładu-pokazu ze zjazdu Polskiego Cechu Psychotronicznego który odbył się 22-24 maja 2015r.

 

Andrzej Pietrzak