Radiestezja

Andrzej Pietrzak – gdy kończy się wiedza, zaczynają się cuda, magia i szaleją demony.

Wpisy w kategorii: Bez kategorii

DCIM100GOPROGOPR2421.Temat  mentalna likwidacja cieku wodnego  omówiłem i pokazałem na Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Cechu Psychotronicznego w maju 2915r. obecni radiesteci mieli możliwość sprawdzić skuteczność działania. Osoba wchodząc na wcześniej określony ciek nie wykazywała zmian energetycznych ciała, różyczka nie wykazywała zmian położenia.

 

 

Cech radiestety pozwalające stosować powyższą metodę.

 1)      Umiejętność określenia krawędzi żyły wodnej ze wskazaniem kierunku przepływu.

2)      Umiejętność energetyzowania na odległość punktu, ściśle określonej powierzchni.

3)      Kontrola przesyłanej energii pod względem natężenia i rodzaju.

4)      Nieodzowna jest umiejętność wizualizacji tworzonej zapory, której wymiary między innymi wpływają na odległość wygaszenia promieniowania cieku.

Likwidację cieku wodnego można dokonać bezpośrednio w miejscu jego występowania bądź na odległość posługując się dokładnym planem budynku lub działki. Likwidacja bezpośrednio w terenie jest mniej wyczerpująca i pozwala od razu dokonywać korekt energetycznych. Trwałość powyższego działania jest nieograniczona czasowo, dom może ulec rozbiórce a odcinek zneutralizowanego promieniowania cieku nadal będzie istniał. Usunięcie zapory może dokonać ktoś posiadający umiejętności i potrafi określić lokalizację, uważam to za bezcelowe gdyż użyte energie są korzystne dla człowieka. Dotychczas powyższą metodę zastosowałem w Opolu, Inowrocławiu, Łodzi i kilku innych miejscach. Powyższy sposób nie likwiduje promieniowania chemicznego i tak zwanych mentali, obecność radiestety w tych przypadkach jest nieodzowna.

Zlikwidowanie  promieniowania cieku zawsze podnosi energię pomieszczenia do poziomu obojętnego bądź korzystnego. Stosowanie energetyzatorów nie powoduje likwidacji problemu, uważam to za bezcelowe.

 

Andrzej Pietrzak

 

 

W handlu występuje różnorodność w tym temacie, nie tylko radiesteci stosują powyższe wynalazki z różnym skutkiem. W trakcie działalności spotkałem się kilkakrotnie z wcześniej zainstalowanymi takimi urządzeniami przez radiestetę bądź samodzielnie przez właściciela domu. O występowaniu urządzenia dowiadywałem się zawsze po stwierdzeniu anomalii w pomieszczeniu.

W poprzednim miesiącu odwiedziłem panią z Łodzi posiadającą poważne kłopoty zdrowotne. Wstępnie po rozmowie przeszliśmy do dużego pokoju gdzie miałem sprawdzić jej stan energetyczny, po rozluźnieniu poczułem duży dyskomfort, w pomieszczeniu występowało niekorzystne promieniowanie, czynności kontynuowałem w innym miejscu.

Właściciel domu powiedział, iż kilka lat temu był radiesteta i stwierdził żyłę wodną, założył ekran energetyczny. Pokój z kanapą na którym przesiadywała właścicielka i fotel gospodarza znajdowały się na żyle wodnej o szerokości ponad metr na wprost kina domowego. Pomieszczenie posiadało energię 3500 jednostek Bovisa, 6 jednostek SRW promieniowania elektromagnetycznego. Gospodarz zaprowadził mnie do piwnicy gdzie został ustawiony ekran radiestezyjny RET-2, znajdował się obok żyły wodnej, często przechodzono obok niego. Usunąłem ekran RET-2 i zlikwidowałem promieniowanie cieku, konstrukcję otrzymałem w celu sprawdzenia. Energia pokoju wzrosła do 11000 jednostek Bovisa, w pozostałych pomieszczeniach podniosła się o 500 – 1000 jednostek, wszędzie występował kolor radiestezyjny biały. Właściciel domu stojąc na zaznaczonym cieku posiadał znacznie niższą energię ciała fizycznego niż gdy znajdował się poza jego wpływem, po likwidacji promieniowania elektromagnetycznego cieku energia ciała nie ulegała zmianom.

Zastosowałem metodę likwidacji promieniowania żył wodnych, którą prezentowałem na Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Cechu Psychotronicznego w maju 2015r. Obecni mistrzowie radiestezji mieli możliwość sprawdzenia skuteczności, w sali wykładowej znajdował się ciek i posłużył do pokazu.

pulpit

Moja ocena ekranu radiestezyjnego RET-2 pod względem energetycznym.

Miejsce pomiarów: pomieszczenie o powierzchni ponad 25m, podłoga nie posiada polaryzacji, energia pomieszczenia 19000 jednostek Bovisa, kolor radiestezyjny biały, 0,5 jednostki SRW promieniowania chemicznego, kierunek północ-południe określony listwą drewnianą (kompas mało dokładny).

1)         Ekran ustawiony na kierunku północ-południe dał odczyty pomieszczenia; 33000 jednostek BSM, kolor biały, 0,5 SRW promieniowanie chemiczne.

2)         Ekran ustawiony dokładnie ale odwrotnie do kierunku północ-południe dał odczyty pomieszczenia; 3000 jednostki Bovisa, kolor niebieski, 30 jednostek SRW promieniowanie elektromagnetyczne.

3)         Oś ekranu przesunięta od kierunku północ-południe o około pół centymetra, nie nastąpiły zmiany w energii pomieszczenia.

4)         Ekran ustawiony na podłożu o polaryzacji ujemnej (gazeta); nie nastąpiły zmiany energii pomieszczenia.

5)         Ekran ustawiony na podłożu o polaryzacji dodatniej (gazeta), odczyty pomieszczenia wyniosły; 70000jednostek BSM, kolor biały, brak odczytów energii negatywnej w skali SRW.

Ocena energii tylko samego ekranu RET-2 bez uwzględnienia wpływu otoczenia.

1)      Prawidłowo ustawiony na kierunku północ-południe; energia 200000 jednostek BSM, kolor biały, zero odczytów w skali SRW

2)      Odwrotne ustawienie do kierunku północ-południe; energia 500 jednostek Bovisa, kolor niebieski, 100 jednostek SRW promieniowania elektromagnetycznego.

3)      Przy dowolnym ustawieniu; zawsze 2500 jednostek Bovisa, kolor niebieski, 3 jednostki SRW promieniowania chemicznego.

Podsumowanie. Konstrukcja ekranu RET-2 jest bardzo precyzyjna, powinna być ustawiana przez radiestetę o dużej wiedzy i wrażliwości energetycznej. Miejsce ustawienia winno być trudno dostępne dla zwierząt i człowieka, minimalna zmiana położenia likwiduje jego właściwości, należy brać pod uwagę polaryzację podłoża. W badaniach nie uwzględniłem wpływu ekranu na promieniowanie elektromagnetyczne cieku wodnego, nie miałem takich warunków.

Andrzej Pietrzak

Kręgi kamienne są konstrukcjami precyzyjnymi, zmiana  położenia jednego kamienia decyduje czy mamy promieniowanie tylko wewnętrzne, zewnętrzne, bądź oba rodzaje jednocześnie, może wystąpić brak odczytów energii. Ilość kamieni nie ma decydującego  wpływa na energię kręgu, odległości między nimi dają bardzo duże różnice odczytów przy tej samej liczbie elementów. Tak najogólniej wygląda wiedza o natężeniu energii kręgów kamiennych.

Kręgi tworzymy najczęściej z kamieni (bywają z pni drzew), tutaj natura robi nam niespodzianki. Wśród popularnych otoczaków energia ma charakter stały i wynosi 2500 jednostek Bovisa. Na polach można spotkać kamienie w których energia ulega ciągłym zmianom, występuje  równolegle zmienne promieniowanie elektromagnetyczne obok promieniowania korzystnego, nazwałem je kamieniami pulsacyjnymi. Kamienie pulsacyjne wizualnie nie różnią się od innych, jednak między godziną 12 a 18 czasu letniego w Polsce energia określona skalą Bovisa maleje do zera. Po godzinie 12 pojawia się promieniowanie elektromagnetyczne z tendencją wzrostową do godziny 18 gdzie uzyskuje swoje apogeum, potem cykl ulega odwróceniu. Szczyty odczytów różnych rodzajów energii przypadają na godziny 6, 12, 18, 24.

Przykład.

Na trawniku ustawiłem krąg z pospolitych dziewięciu kamieni, energia wynosiła 24 000 jednostki BSM w kolorze radiestezyjnym fioletowym, nie ulegała zmianom w ciągu doby.

Zamieniłem jeden z kamieni na kamień pulsacyjny. O godzinie 12 energia kręgu wynosiła 230000 jednostek w kolorze białym, o godzinie 18 odczyty wskazywały 9500 jednostek w kolorze niebieskim oraz wystąpiło bardzo silne promieniowanie elektromagnetyczne 220 jednostek SRW.

ObrazUżyty kamień pulsacyjny posiadał maksymalna energia o godzinie 12 i 24 wynosi 370 000 jednostek BSM  w kolorze radiestezyjnym fioletowym, o godzinie 6 i 18 maksymalne promieniowanie elektromagnetyczne wynosi 360 jednostek SRW bez odczytów w skali Bovisa.

 

Wniosek.  Przytoczone doświadczenie wskazuje na wpływ kamienia pulsacyjnego na krąg kamienny. Maksymalne odczyty energii trwają dokładnie o określonych godzinach przez krótki czas (2-3 minuty), gdy rośnie energia określana w skali Bovisa to maleje promieniowanie elektromagnetyczne i odwrotnie przy spadku odczytów w Bovisie wzrasta natężenie elektromagnetyczne. Kładąc mały kamyk pulsacyjny na jednym z kamieni, oddzielając warstwą bez polaryzacji, krąg uzyskuje podobne zmiany energii.

 

Andrzej Pietrzak

komórka 1006

 

Andrej Gorgots 
http://www.gorgots-art.lv/gallery.htm
twierdzi, iż każdy wszystko może namalować, wzbudziło to moje wątpliwości. Czy można namalować swoje życie i w dodatku przy braku pojęcia o malarstwie?

Następnego dnia Andrej przyniósł zagruntowaną płytę, farby rozłożył na stole, dał pędzle i zaproponował mi malowanie własnego życia. Maluj, zostaw tylko wolne miejsce po środku. Byłem zaskoczony sytuacją, podjąłem jednak wezwanie. Życie obfitowało w radości, ręka bezwiednie kierowała się do słoika z farbą a pędzel mazał płytę, gdy myślałem o upadkach i sukcesach nieświadomie brałem inne kolory. Płyta pokrywała się mozaiką kolorów, nakładały się jeden na drugi, na czerwonej  plamie powstawały czarne bohomazy a zachwalę pokrywała je zieleń. Po niecałej godzinie Andrej przerwał moje wyczyny i zabrał planszę, w ciągu kilkunastu minut wypełnił białą plamę pozostałą w środku płyty, byłem kompletnie zaskoczony.

To jest twoje życie, tak je widzisz i czujesz.

Chaos barw i kształtów pasował do mojego życiorysu, były sukcesy i klęski, radość i rozpacz. Z racji zainteresowań energiami postanowiłem sprawdzić obraz, robiłem to już wiele razy przy innych obrazach. Energia obrazu jest niesamowita, natężenie 680 000 jednostek BSM, rodzaj fiolet elektryczny (kosmiczny, boski), tej energii nie można zdjąć.

 

             Ha, ha, ha, ha – ojej !!!

śmiechWizyta u okulisty – termin badania wzroku proponują po wyborach.

Wizyta u laryngologa – termin konsultacji za dwa miesiące, teraz proszę słuchać radia  Maryja, poprawi słuch.

Rehabilitacja po wypadku – propozycja za pół roku, można z tym wytrzymać przecież gips jest zdjęty.

 

Teraz poważnie o wizycie w NFZ.

Pod koniec lipca otrzymałem od lekarza rodzinnego skierowanie do specjalisty lekarza dermatologa i urologa. 3 sierpnia w „powiatowej poradni zdrowia w Pajęcznie” (w cudzysłowie gdyż ze zdrowiem nie ma dużego związku)  dostałem odpowiedź, lekarze nie przyjmują z względu, iż limit pacjentów na ten rok się skończył. W recepcji zasugerowano prywatne wizyty u lekarzy o tych specjalizacjach.

Konstytucja gwarantuje obywatelom opiekę medyczną, na którą odprowadzane są co miesiąc ustawowe kwoty pieniężne z dochodów obywateli. Nasuwają się pytania;

Czy konstytucja jest tylko papierem bez znaczenia?

Gdzie trafiają i jak są zagospodarowane moje składki na NFZ?

Czy państwo polskie jest zainteresowane kondycją zdrowotną społeczeństwa?

Temat energii drzew jest bardzo obszerny gdyż są różne gatunki drzew o różnych właściwościach energetycznych, które ulegają zmianą w zależności od otoczenia i pory roku. Sugerowane właściwości lecznicze drzew serwowane w różnych publikacjach mają charakter autosugestii a nie działania konkretnych rodzajów energii. Żeby mówić o działaniu zdrowotnym drzew należy dokładnie poznać ich stronę energetyczną. Najogólniej cechy energetyczne drzew można scharakteryzować;

1)               Gatunki drzew różnią się polaryzacją pni. Dąb, modrzew, topól itd. mają polaryzację ujemną, brzoza, buk, lipa, jabłoń itd. mają polaryzację dodatnią.

2)               Każdy gatunek ma charakterystyczny dominujący rodzaj energii. Buk ma kolor radiestezyjny biały a grab kolor niebieski. Drzewa te na pierwszy rzut oka trudno rozróżnić gdyż posiadają podobne liście a kora pni drew jest gładka o podobnym odcieniu.

3)               Pień drzewa posiada zasięg promieniowania od kilkunastu centymetrów do ponad metra. Średniej grubości drzewo promieniuje na odległość około 60cm. Spotkany dąb o obwodzie pnia 3,7m miał zasięg promieniowania 1,3m.

4)               Drzewa mają natężenie energii zmienne, zależne od pory roku. Sosna latem w sierpniu ma 85 000 jednostek Bovisa, zimą w styczniu około 7 000 jednostek. Natężenie energii jest zależne od krążenia soków w drzewie.

5)               Drzewa w okresie szczytowym mają energię wyższą od przeciętnego człowieka i waha się w przedziale od 40 000 do 120 000 jednostek Bovisa.

6)               Drzew rosnące na ciekach wodnych, w zasięgu wzajemnego promieniowania (różne gatunki) zmieniają swoją energię.

7)               Wielkość drzewa nie wpływa na rodzaj i natężenie energii, zmienia się jedynie zasięg oddziaływania.

Uwagi do korzystania z energii drzew.

1)            Unikaj drzew o polaryzacji ujemnej gdyż powodują spadek energii w organizmie.

2)            Oprzyj się plecami bądź przytul się piersią do pnia, im dalej od drzewa tym energia mniejsza.

3)            Każde drzewo bez względu na polaryzację oczyszcza aurę z negatywnych energii.

4)            Bioenergoterapeuci i osoby o wysokiej energii nie naenergetyzują się przy drzewach, oczyszczą jedynie swoją aurę.

5)            Warunkiem pobrania energii jest wyciszenie umysłu i świadome zanurzenie się w pole energetyczne drzewa.

Uwagi końcowe.

Autosugestia jest wspaniałym narzędziem kreowania swojego zdrowia i życia. Jeżeli ktoś uważa, że dane drzewo przyniesie mu rozwiązanie problemów życiowych, to tak będzie się działo, mamy tutaj do czynienia nie z energią drzew, lecz z programowaniem własnej podświadomości.

Drzewa decydują o naszym życiu dając leki, pożywienie, ciepło i materiały do wygodnego życia, a zatem dbajmy o nie.

 

 

 

W 2010 roku na Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Cechu Psychotronicznego miałem wykład na temat cieków wodnych.

Ostatnio spotkałem p. Stanisława Leśnego redaktora miesięcznika „Uzdrawiacz” i otrzymałem od niego gazetę, w której streścił tamto wystąpienie. Byłem mile zaskoczony gdyż nie wiedziałem o tej publikacji..

Energetyczne kręgi kamienne

Kręgi kamienne są spowite aurą tajemniczości i niezrozumiałymi zjawiskami, a źródło tych wyobrażeń tkwi w braku wiedzy o ich przeznaczeniu i budowniczych. Jedni wchodząc w krąg kamienny odczuwają różne reakcje fizyczne organizmu, inni doświadczają wizji duchowych, a większość nic nie rejestruje

  Czym są kręgi kamienne?  

Kręgi kamienne są luźną budowlą wyznaczającą określony teren, wpływa na jego właściwości energetyczne. Organizm ludzki posiada pole energetyczne, które w kontakcie z innym źródłem energii wywołuje reakcję psychofizyczną, jest ona zależna od wrażliwości i nastawienia psychicznego osoby.

Jakie energie wytwarza krąg?

Krąg kamienny emituje energię o natężeniu określanym skalą Bovisa (korzystna dla organizmu ludzkiego) w różnych rodzajach określanych kolorem radiestezyjnym. Drugą energią spotykaną w kręgu rejestrujemy skalą SRW, ma charakter promieniowania elektromagnetycznego (może działać destruktywnie na człowieka). Kręgi są konstrukcjami precyzyjnymi, wystarczy zmienić nieznacznie położenie jednego elementu a odczyty ulegną zdecydowanym zmianom pod względem rodzaju i natężenia.

Co decyduje o energii kręgu?

Natężenie energii wyznacza ilość kamieni oraz odległości między nimi. Każdy kamień swoim zasięgiem promieniowania winien pokrywać sąsiadujące kamienie, im odległości są większa tym krąg ma mniejsze odczyty energii. Położenie osi energetycznej kamienia w stosunku do stron świata decyduje o rodzaju energii w środku i na zewnątrz budowli. Krąg traci energię, gdy jeden bądź nieparzysta liczba kamieni jest zwrócona polaryzacją ujemną do góry.

Rola kamienia środkowego.

Kamień środkowy powinien swoim zasięgiem pokrywać każdy kamień kręgu, ma to wpływ na jednorodność energii w przypadku powstania przerw w obwodzie zewnętrznym. Decyduje o rodzaju koloru radiestezyjnego.

Układ energii w kręgu.

W środku i na zewnątrz  występuje energia określana skalą Bovisa, gdy północne bieguny osi energetycznych wszystkich kamieni są skierowane na jeden z kierunków ; północny-wschód, północny-zachód, południowy-wschód, południowy-zachód. Jeżeli w powyższym układzie parzysta liczba kamieni jest skierowana północnym biegunem osi na przeciwny kierunek, również występuje jednakowa energia w środku i na zewnątrz.

W środku odczyty w skali Bovisa, na zewnątrz w skali SRW. Wszystkie kamienie są skierowane północnym biegunem osi energetycznej na różne kierunki północne (wschód, zachód). Wystarczy zmienić kierunek osi energetycznej jednego z kamieni na przeciwny a powstanie odwrotny układ energetyczny kręgu.

W środku odczyty w skali SRW, na zewnątrz w skali Bovisa. Wszystkie kamienie są skierowane północnym biegunem osi na różne kierunki południowe (wschód, zachód). Zmieniając położenie osi energetycznej na przeciwny kierunek w jednym z kamieni, zamienimy energie w kręgu.

W przytoczonych przykładach rodzaj energii był określany w pozycji przód ciała skierowany na kierunki północne, odwrotne ustawienie wskaże inne odczyty. Celem uniknięcia rozbieżności proponuję bezpośredni kontakt ciała z kwarcem, krzemem lub jakimś półprzewodnikiem używanym w elektronice (dioda, rezystor kwarcowy). Przykładowo krzem można trzymać w ręce lub przylepić plastrem do ciała, a w każdej pozycji będą odczyty takie same jak przy ustawieniu się na kierunek północny.

Czynnik ludzki w kręgach.

Energię kręgu można podnieść lub zmienić jej rodzaj poprzez naenergetyzowanie jednego z kamieni. Krąg naenergetyzowany będzie utrzymywał energię przez długi czas, jest ona możliwa do zdjęcia przez doświadczonych radiestetów i bioenergoterapeutów. Ludzie z zaburzeniami psychicznymi, narkomani mogą nieświadomie naenergetyzować krąg, wtedy mogą wystąpić energie destruktywne dla organizmów zdrowych.

Andrzej Pietrzak

 

                  Posługiwanie się skalami biometrycznymi

 Człowiek opracował różne skale do precyzyjnego przekazywania informacji, mamy skale pomiarów prądu, natężenia światła, skalę masy, czy chociaż najpopularniejszą skalę długości. Przykładowo osoba często posługująca się skalą długości dochodzi do takiej wprawy, że bez przymiaru dokładnie określa wymiary, skala długości została zakodowana w podświadomości.

Radiestezja posiada również skale, zwane biometrycznymi, które służą do opisu badanego zjawiska. Skale biometryczne przydatne są wtedy, gdy podświadomość zapozna się z nimi i zaakceptuje, co jest zależne od świadomości, wymaga to pozytywnego nastawienia, treningu.

 Osobiście posługuję się skalami zaproponowanymi przez Jakuba Zemłe (można pobrać na jego stronie w Internecie), w stosowaniu są bardzo wygodne.

Skala bez wahadła w ręku radiestety jest tylko grafiką. Wahadło poruszając się nad skalą pełni rolę wskazówki zegarowej, dlatego powinno posiadać ostre zakończenie, pozwala to dokładniej określić wskazania. Nad skalą wahadło wykonuje ruchy na polecenie mentalne świadomości, powinno być ono pozbawione sugestii. Ruchy na początku są chaotyczne, potem w określony punkt przechodzą w zdecydowane, i to jest odczyt. Cierpliwość, spokój zaowocuje poprawnymi i powtarzalnymi wynikami.

W sprzedaży spotykamy różne, często dziwne skale, mają one dawać informację tylko dla jednej osoby a nie służą do komunikacji międzyludzkiej. Skalę Bovisa stosuję do określenia energii pozytywnych, skalę SRW do energii destruktywnych takich jak promieniowanie chemiczne, elektromagnetyczne czy magnetyczne bądź mentalne. Skala kolorów radiestezyjnych określa rodzaj energii i w przeciwieństwie do wahadła uniwersalnego robi to szybko i precyzyjnie. Przydatna jest skala liczbowa do określenia procentów, można ją wykorzystać do różnych pomiarów przy odpowiednim nastawieniu mentalnym.

Należy cały czas pamiętać, skala biometryczna to jakby tarcza zegarowa, wahadło to wskazówki zegara, głównym mechanizmem układu jest organizm kierowany przez podświadomość, na którą możesz wpływać umysłem świadomym, dlatego cel pomiarów winien być precyzyjnie określony.

Przykład;  W celu określenia koloru radiestezyjnego wyrażam prośbę o jego wskazanie „proszę wskazać kolor radiestezyjny”. Sformułowanie powyższe nie jest precyzyjne, gdyż podświadomość może wskazać jeden z kolorów występujących w badanym zjawisku. Poprawne sformułowanie powinno brzmieć „proszę pokazać dominujący kolor radiestezyjny”  wtedy uzyskamy odpowiedź wskazującą  na największy rodzaj energii.

                                                                                              Andrzej Pietrzak

 

                                   Energia ludzka, a uczucia

 

Słowami wyrażamy nasze emocje, emocje to energia, którą przekazujemy otoczeniu i sobie. Słowa niewypowiedziane a zatrzymane w umyśle mają też energię osadzającą się w człowieku, mają wpływ na zachowanie i samopoczucie. Do analizy wybrałem po cztery pojęcia określające emocje destruktywne i pozytywne. Woda jest wrażliwa na emocje, łatwo je przyjmuje i może przez długi czas utrzymywać.

las4

Przykład;  Weź cztery kubki z wodą, określ jej energię pod kątem natężenia i rodzaju, następnie każde z naczyń naładuj emocjami (energią), jakie kojarzysz ze słowem;

Czysta woda            7000 Bovisa   kolor niebieski        1,5 SRW chemiczne

Złość, nienawiść       500 Bovisa,   kolor czarny,         55 SRW, magnetyczne.

Strach                      5000 Bovisa,   kolor żółty,           10 SRW, magnetyczne

Żal                           2000 Bovisa,   kolor pomarańcz,  25 SRW, magnetyczne

Bezradność              5500 Bovisa,   kolor zielony,         8 SRW,  magnetyczne

Przy każdym ze słów obrazujących emocje, woda wykazała powyższe odczyty. Pojemniki z wodą ustawione blisko siebie, po godzinie miały wyrównaną energię (zjawisko przenikania), nie uległa zmianie po 24 godzinach, wynosiła;

Po 24 godzinach     5700  Bovisa    kolor zielony          9 SRW  magnetyczne

Przykład;  Cztery pojemniki z wodą naładowałem energią pozytywną, która kojarzy się ze słowami;

Miłość               650 000 Bovisa,   kolor fiolet elektryczny            0   SRW

Radość               400 000 Bovisa,   kolor biały elektryczny            0   SRW

Wdzięczność      300 000 Bovisa,   kolor biały                               0   SRW

Szczerość           170 000 Bovisa,    kolor biały                               0   SRW

Pojemniki ustawione blisko siebie po godzinie miały jednakową energię, nie uległa zmianie po 24 godzinach, wynosiła;

Po 24 godzinach     360 000 Bovisa     kolor biały                          0   SRW

 

Wniosek;   Przy pojęciach destruktywnych obniżamy energię wody, wywołujemy energię magnetyczną (mentalną)  o działaniu negatywnym dla organizmów żywych.

Wniosek;   Przy słowach pozytywnych podnieśliśmy energię wody pod względem natężenia i rodzaju, korzystną dla organizmów żywych.

Powyższe odczyty są tylko przykładem działania emocji pod względem energetycznym. Każda osoba ma inny charakter, inne doświadczenia życiowe związane z tymi pojęciami a zatem odczyty będą różne. Postawa ludzka jest mieszaniną emocji pozytywnych i negatywnych.

Przykład;  Osiem pojemników z wodą naenergetyzowaną z poprzednich przykładów ustawiłem blisko siebie, połączyłem różne emocje. Po godzinie energia w każdym z nich wynosiła  18 500 Bovisa, kolor niebieski, 1,5 SRW chemiczne.

Wniosek;  Energia pozytywna określona w skali Bovisa zneutralizowała energię negatywną skali SRW.

Andrzej Pietrzak