Radiestezja

Andrzej Pietrzak – gdy kończy się wiedza, zaczynają się cuda, magia i szaleją demony.

Wpisy w kategorii: Bez kategorii

Energia ludzka ma specyficzne właściwości, potrafi przenikać przez wszystko, odległość nie ma znaczenia, potrafi przez lata tkwić w jednym miejscu, może przenosić się na ciała obok, posiada pewien rodzaj inteligencji. Brzmi to jak fantastyka, można jednak z nią się spotkać w fizycznej rzeczywistości.

Uzdrawianie na odległość jest potwierdzone przez oficjalną medycynę akademicką, znalazło wyraz w wielu publikacjach książkowych. Przykładem może być Stanisław Nerdelli, który w latach osiemdziesiątych na seansach zbiorowych i z pomocą zdjęć fotograficznych pomógł wielu osobom. Kontakt na odległość wzrokową jak i na znaczne odległości dawały często zadziwiająco dobre efekty zdrowotne, nazywano je cudownymi uzdrowieniami, to nie były cuda, to było działanie energii o odpowiednim natężeniu i rodzaju korzystne w danym przypadku.

.

Energia ludzka ma siłę zmiany stanu fizycznego otoczenia, przykładem są osoby potrafiące wyginać łyżeczki, przesuwać przedmioty bez kontaktu fizycznego, jest to pokazane na filmikach krążących w Internecie.

 

Zjawisko telepatii zostało opisane w wielu publikacjach, postaram się na przykładzie ćwiczenia przedstawić jej efekty. Woda jest bardzo wdzięcznym materiałem do takich pokazów. Poproś znajomą osobę żeby naczynie wybrane przez ciebie gdzieś wyniosła a następnie napełniła wodą. Część wody niech przeleje do innego naczynia, będzie to próbka kontrolna dająca obraz zaistniałych zmian. Wystarczy teraz wytworzyć w umyśle obraz wody w naczyniu i przesłać energię o określonym natężeniu i rodzaju. Pomiary energii w naczyniu wskażą deklarowane wartości a w drugim kontrolnym nie nastąpią żadne zmiany.

 

Innym sprawdzianem właściwości energii ludzkiej jest postawienie blisko naczynia z wodą naenergetyzowaną, drugiego ze zwykłą wodą. Po niedługim czasie oba naczynia wykażą energię wody naładowanej, energia ludzka promieniuje i potrafi przenikać przez przeszkody. Zjawisko takie nie zachodzi w przypadku próby energetyzowania wody w piramidzie. Woda wstawiona do piramidy nie naenergetyzuje się, można to sprawdzić. Wyjmij naczynie z piramidy i przelej wodę do drugiego, w nim sprawdź energię. Pomiary wody nie wykażą zmian, naenergetyzowane zostało opakowanie w piramidzie a nie woda.Woda naenergetyzowana przez człowieka po przelaniu do drugiego naczynia nic nie traci ze swych parametrów.

W sprzedaży znajdują się wahadła z minerałami i ziołami do przekazywania tych energii ludziom potrzebującym. Według mnie, wahadło jest komunikatorem między podświadomością a świadomością osoby używającej. To nie wahadło przekazuje określoną energię, lecz człowiek człowiekowi, wkład ziołowy służy tylko jako wzorzec. Można wziąć określone zioło do ręki i po wyrażeniu intencji przekazać jego energię drugiej osobie bez użycia wahadła.

Przykład; Minerał chryzopraz ma kolor radiestezyjny niebieski 35% i pozostałe, czerwony 10%, pomarańczowy 10%, żółty10%, zielony15%, biały 20%. Woda, którą naenergetyzujemy będzie miała ten sam spektrum kolorów i energię równą wzorcowemu minerałowi chyba, że zadecydujemy o jej wielkości.

 

 Woda naenergetyzowana przez człowieka nie zmienia parametrów w czasie. O trwałości energii ludzkiej przekonałem się na terenie prac więźniów z okresu drugiej wojny światowej. Szlak przemarszów szerokości około 3m. miał bardzo niską energię o kolorze radiestezyjnym czarnym oraz znaczne promieniowanie magnetyczne, co kłóciło się z otoczeniem, które miało bardzo korzystne odczyty. Miejscowa osoba potem powiedziała, tędy chodzili więźniowie budujący sztolnie. Pomieszczenie, w którym przebywała osoba niechcąca pogodzić się ze śmiertelną chorobą, również wykazuje niską energię i promieniowanie magnetyczne przez długi okres po zgonie. Energie takie należy zdjąć, są destruktywne dla osób tam przebywających.

Powyższy tekst jest streszczeniem wykładu-pokazu na Zjeździe, który odbył się 24-26 maja 2013r. w Księży Młynach.

                                   Andrzej Pietrzak

 

 

ENERGIA KAMIENI

KOPCE KAMIENNE

Tyle mówi się o energii kamieni, że aż trudno nie zastanowić się nad tematem. Czy kamienie mają energię, to jaką? Czy kopiec kamieni ma dużą energię zawsze? Na polach spotykamy kamienie małe, duże, kolorowe i szare, co je różni pod względem energetycznym?

W radiestezji istnieje pojęcie promieniowania kształtów, kamień jest bryłom, a zatem będzie emitował energię, gdy znajdzie się polaryzacją ujemną do dołu. Ustawiając kamień polaryzacją ujemną do góry nie stwierdzimy energii. Kamień jest zlepkiem różnych minerałów i to one określają jego rodzaj energii, który w radiestezji nazywamy kolorem radiestezyjnym. Natężenie energii jest wyczuwalne w odległości od kilku centymetrów do kilku metrów a zależy od wielkości kamienia, wynosi najczęściej 2500 jednostek skali Bovisa.

Przykład. Cztery kamienie o kolorach radiestezyjnych; czerwony, indygo i 2 niebieskie ułożone na ziemi blisko siebie wykazały energię 9500 jednostek Bovisa w kolorze fioletowym (każdy kamień miał takie odczyty). Zwiększając odległość między nimi natężenie energii malało w każdym kamieniu do poziomu 2500 jednostek i każdy powraca do swojego koloru pierwotnego.

Te same kamienie ułożone na desce (posiada polaryzację) w podobnych odległościach, raz każdy pokazywał 2500 jednostek w kolorze niebieskim, innym razem nie ma odczytów.

Wniosek; 1) Polaryzacja podłoża wpływa na energie kamieni, zmienia jej rodzaj bądź likwiduje .

                2)Pokrywanie się zasięgów promieniowania kamieni powoduje wzrost natężenia           i zmianę rodzaju energii każdego z nich.

 

Przykład. Dwadzieścia kamieni ułożonych na ziemi dowolną polaryzacją (mała pryzma) raz wykazywały energię 2500 jednostek a innym razem brak odczytów.

Do pryzmy dołożyłem kamienie; naenergetyzowany 5 000 jednostek Bovisa w kolorze czerwonym oraz 10 000 jednostek w kolorze białym. Pryzma wykazała 10 000 jednostek w kolorze białym. Odjąłem kamień o energii 10 000 jednostek, pryzma miała energię w wysokości 5 000 jednostek w kolorze czerwonym.

.Wniosek; 3)Pryzma kamienna przyjmuje wartość energetyczną elementu o najwyższych odczytach.

4)Nieparzysta liczba kamieni zwróconych polaryzacją ujemną do góry powoduje zanik energii całej pryzmy.

Każdy kamień posiada polaryzację boczną ujemną i dodatnią. Punkty powstałe na styku różnoimiennych polaryzacji bocznych wyznaczają biegunowość kamienia, która odpowiada biegunom magnetycznym ziemi. Linia łącząca te punkty wyznacza oś energetyczną kamienia, jeżeli pokryje się z  kierunkiem północ-południe zmieni odczyty energii kamienia.

Przykład. Kamień ustawiony osią energetyczną na kierunku północ-południe raz wskaże energię 6500 jednostek koloru białego, innym razem 2500 jednostek w kolorze właściwym dla badanego kamienia oraz 20 jednostek SRW promieniowania elektromagnetycznego.

Wniosek; 5)Bieguny osi energetycznej odpowiadające biegunom  magnetycznym  ziemi gdy znajdą się na kierunku północ-południe wskażą energię 6500 w kolorze białym, przeciwne ustawienia wykaże promieniowanie elektromagnetyczne 20 jednostek w skali SRW i 2500 jednostek Bovisa.

 

Natura jest bogata pod względem różnorodności, co widać również wśród kamieni. Chodząc po polach można spotkać kamienie, które nazywam pulsacyjnymi. Kamień pulsacyjny zmienia swoją energię od bardzo wysokiej do zera w skali Bovisa, jak również emituje promieniowanie elektromagnetyczne od wysokiego do zera określonego w skali SRW. Maksymalna energia określana w skali Bovisa wynosi 600 000 jednostek i występuje o godzinie 12 oraz 24 czasu letniego. Maksymalne promieniowanie elektromagnetyczne wynosi ponad 200 jednostek i występuje dokładnie o godzinie 6 oraz 18 czasu letniego. Przebieg energii w okresie doby doskonale obrazują nałożone na siebie wykresy funkcji sinusa i cosinusa.

Pryzma, w której znajduje się kamień pulsacyjny będzie miała odczyty energii różne zależne od godziny badania. Natężenie promieniowania elektromagnetycznego kilku kamieni pulsacyjnych odsuniętych od siebie bądź wzajemnie dotykających się nie ulega zmianie. Zmniejszenie promieniowania elektromagnetycznego występuje, gdy taki kamień znajdzie się w zasięgu promieniowania kamienia normalnego.

Andrzej Pietrzak

 

 

Strony świata – radiestezja

 

Dokładne wyznaczenie stron świata jest bardzo ważnym zadaniem dla określenia energii oraz polaryzacji. Popularne  kompasy dają małą precyzję wyznaczenia kierunków świata, zejście o 1 stopień z kierunku daje znaczne różnice odczytów. Jak zatem precyzyjnie wyznaczyć kierunek?

Przykład;  Weź prosty pręt, patyk o długości około 30cm (może być dłuższy) i połóż na podłożu bez polaryzacji (dykta falista, sklejka, ziemia itd.), ustaw się z boku pręta i powoli obracaj nim trzymając wahadło nad jednym z jego końców. Motalnie jesteś nastawiony na określenie stron świata. Za każdym razem, gdy koniec pręta wskaże inny kierunek świata, wahadło będzie wykonywało inne zdecydowane ruchy.

Ruchy wahadła na końcu pręta skierowanego na północ będą obrotami w lewo, na południu wskaże obroty w prawo, zachód da wahania wzdłuż pręta, wschód pokaże wahania prostopadłe do pręta. Każdemu z kierunków stron świata odpowiada inny kolor radiestezyjny na końcu pręta; północ – czarny, południe – czerwony, zachód – niebieski, wschód – żółty. Dokładnie ustawiony pręt na końcach wskaże nam 10 000 jednostek Bovisa, minimalne przesunięcie da zmniejszone odczyty.

 

Radiesteta pracuje całym organizmem, można to zauważyć, gdy określa polaryzację i energię.

Przykład;  Ustaw kamień polaryzacją ujemną do dołu. Dotknij boku kamienia celem określenia polaryzacji bocznej i teraz zmień położenie ciała o 180 stopni. Polaryzacja boczna, którą określiłeś uległa zmianie.

Wniosek;  Stojąc przodem do kierunku północno-wschodniego, północnego, północno-zachodniego mamy inne odczyty polaryzacji niż stojąc do kierunków południowych.

Przykład;  Przyjęło się uważać, że piramida ma kolor radiestezyjny biały w środku, takie odczyty uzyskuje się mierząc energię zwróconym na kierunki północne. Ustawiając się przodem na kierunki południowe stwierdzisz brak odczytów w skali Bovisa i koloru radiestezyjnego, będzie za to silne promieniowanie elektromagnetyczne.

Wniosek;  Ustawienie ciała do kierunków stron świata wpływ na różne odczyty energii w badanym obiekcie.

Problem różnych odczytów nie występuje, gdy ciało radiestety ma bezpośredni kontakt z półprzewodnikami jak kwarc, krzem lub dioda, rezystor kwarcowy używane w elektronice.

Andrzej Pietrzak

Radiestezja i bioterapia są dziedzinami wiedzy operującej na tej samej płaszczyźnie, zmieniają i udrażniają energie do stworzenia warunków dla korzystnego rozwoju życia. Słuch, wzrok, smak, powonienie, dotyk są receptorami, którymi świadomość człowieka odbiera otoczenie i podejmuje decyzja. Podświadomość posiada umiejętność rozpoznawania subtelnych energii występujących w otoczeniu, jeśli jest uzgodniony kod komunikacji ze świadomością to swoje spostrzeżenia przekazuje w postaci ruchów wahadła bądź różyczki, mogą również wystąpić odczucia fizyczne w postaci temperatury bądź oporu fizycznego, gdy przesuwa się dłoń nad badanym obiektem.

Radiesteta i bioterapeuta swoje działanie opiera na informacjach uzyskanych od podświadomości, muszą być jednak one wsparte znajomością anatomii człowieka, bądź wiedzą związaną z geologią i przyrodą w przypadku pracy w terenie.

Świat jest różnego rodzaju energiami o różnym natężeniu, które współczesna nauka zaczyna rozpoznawać i określać przyrządami technicznymi. Przyrządy techniczne obecnie stworzone posiadają małą wrażliwość w stosunku do organizmów żywych, co jest szczególnie widoczne w przypadku zwierząt i roślin przebywających na uskokach geologicznych bądź na żyłach wodnych. Wrażliwość na energie otoczenia jest różna u różnych ludzi, rozwija się ona w wyniku treningu i praktyki, każdy człowiek jest indywidualnością. Akceptujmy i korzystajmy z darów natury jakimi obdarzeni są radiesteci i bioenergoterapeuci tak jak korzystamy z prac malarzy, muzyków, poetów. Nie posiadam danych umiejętności to nie znaczy, że inni tego nie potrafią zrobić. Pseudo „autorytety naukowe”, uwarunkowania kulturowe i dogmaty religijne są pryzmatem, przez który dostrzegamy otoczenie, życzę zrozumienia siebie a potem świata.

Andrzej Pietrzak

Gdy kończy się wiedza zaczynają się cuda, magia i grasują demony.