Radiestezja

Andrzej Pietrzak – gdy kończy się wiedza, zaczynają się cuda, magia i szaleją demony.

 

Symbol jest skrótem myślowym, za którym kryje się określone przesłanie informacyjne. Symbole znaków drogowych przekazują informację o sposobie jazdy, symbolem państwa jest flaga i godło, dla miasta taką role spełnia herb, a logo firmy jest symbolem dla jej produktów, religie również są identyfikowane z określonymi grafikami. Symbole posiadają energię i bardzo dobrze gdy taka energia ma właściwości stymulujące ludzi a nie tylko informacyjne.

KRZYŻKrzyż posiada prostą grafikę do wykonania, jest łatwy do zapamiętania, stąd od zamierzchłych czasów był używany w różnych kontekstach informacyjnych, farmerzy znakowali bydło we własnym stadzie, religie przyjmowały jako logo wyznania, filozofowie przypisywali właściwości psychiczne, i tak się dzieje do dziś. Prawdopodobnie najstarszym symbolem jest krzyż równoramienny, mamy także swastykę, krzyż celtycki oraz wiele innych wariantów tej grafiki.

Zajmę się symbolem krzyża watykańskiego, jest on w Polsce bardziej  eksponowany niż godło państwowe, można spotkać się z nim na wszystkich drogach, w urzędach państwowych wszelkich szczebli i wysypiskach złomu.

Krzyż watykański narysowany bądź trójwymiarowy posiada energie jak wszystko co nas otacza, nie różni się ona niczym od przysłowiowego kamienia polnego. Dowolne wymiary wskażą natężenie energii 2 500 jednostek Bovisa w kolorze materiału, z którego został określony, przypisywanie różnych właściwości ma charakter chciejstwa osoby oczekującej zmian. Krzyż taki jest obojętny energetycznie dla człowieka, inaczej sprawy wyglądają gdy…

Krzyż watykański o wymiarach uwzględniających wielokrotność liczby stałej emituje natężenie energii w górnej części ramion 10 000 jednostek Bovisa o kolorze białym, w części dolnej występuje bardzo silne promieniowanie elektromagnetyczne 100 jednostek SRW , jest ono szkodliwe dla człowieka. Krzyż równoramienny zawsze ma energię przychylną dla organizmu ludzkiego.

Przykład. Znajomy radiesteta został zaproszony do klasztoru gdzie w kaplicy poczuł się źle, wskazał przeorowi na negatywne działanie dużego drewnianego krzyża. Następnego dnia gdy odwiedził kaplicę to na krzyżu wisiała szarfa i nie odczuł żadnych negatywnych energii. Przeor zdawał sobie sprawę z negatywnych właściwości krzyża, wiedział jak je neutralizować.

Przykład. Pewna bioenergoterapeuta miała klientkę uskarżającą się na ucisk w klatce piersiowej i silne zaczerwienienie pośrodku piersi. Po zamianie krzyżyka na medalik problemy ustąpiły.

 

Andrzej Pietrzak

 

domCzynnikami decydującymi o zdrowiu są;

- odżywianie

- ruch, gimnastyka

- psychika (środki masowego przekazu, stosunek do otoczenia)

- miejsce zamieszkania i pracy

Skoncentruję się na czynniku miejsca zamieszkania.  W mieszkaniu, domu spędzamy ponad 1/3 życia, ma to duży wpływ na nasze zdrowie, co było troską ludzi od zarania dziejów. Na budowę domów starano się wybierać miejsca posiadające dobre wibracje a potem odpowiednio wyposażano. Obecnie często domy budujemy byle gdzie z wyposażeniem nie uwzględniając praw natury. Wchodząc do różnych domów stwierdzałem różne energie, które budziły niepokój ich właścicieli nie mogąc zrozumieć źródła problemów zdrowotnych i emocjonalnych.

Każdy dom, mieszkanie posiada energię określaną w skali Bovisa, zazwyczaj jest ona korzystna dla człowieka. Obok odczytów Bovisa mogą występować energie ze skali SRW, wskazują na czynniki niekorzystne dla organizmu ludzkiego, jest to promieniowanie elektromagnetyczne, chemiczne, mentalne (magnetyczne). Odczyty w skali SRW do dwóch jednostek nie powinny budzić najmniejszego niepokoju gdyż organizm doskonale sobie z tym radzi.

Rolą radiestety jest określenie rodzaju energii destruktywnej, wskazanie źródła powstania, likwidacja.

 

Promieniowanie elektromagnetyczne. Najczęstszym naturalnym źródłem promieniowania są cieki wodne, które zawsze wskazują natężenie 27 jednostek SRW. Wchodząc do pokoju można już stwierdzić występowanie cieku gdyż w ogólnej energii pomieszczenia są odczuwalne 4-8 jednostek SRW ze wskazaniem na promieniowanie elektromagnetyczne.

 Przykład 1 Dom zbudowano w połowie lat osiemdziesiątych. Rodzina pięcioosobowa, ojciec i dwoje dzieci (30 lat i 32 lata) po ponad dwudziestu latach zachorowały na raka, matka bardzo liczne problemy zdrowotne. Najstarszy syn przebywający najczęściej w domu babci obok, nie ma problemów zdrowotnych. Ciek zlikwidowany, jednak za późno.

Przykład 2  Osoba uskarżała się na częste bule głowy i stałe zmęczenie, stwierdziłem w ciele fizycznym promieniowanie elektromagnetyczne 4-6 jednostek SRW, co sugerowało sprawdzenie domu. Ciek wodny został zneutralizowany, problem ustąpił..

Przykład 3  Moda kobieta od 5 lat nie mogą  zajść w ciążę, w ciele fizycznym stwierdziłem występowanie promieniowania elektromagnetycznego 5 jednostek SRW. Obecnie spodziewa się dziecka.

Promieniowanie chemiczne.  Bez środków chemicznych (kleje, lakiery, płyny, itd.) trudno obecnie wyobrazić sobie życie.

Przykład 4  Kobieta około dwudziestu lat miała duże problemy z okresem, co spowodowało leczenie szpitalne z miernym skutkiem. Wizyta w jej domu wskazała na promieniowanie chemiczne w sypialni, źródłem był materac lóżka. Problemy znikły.

Przykład 5  Alergia leczona przez kilka miesięcy dawała krótkie okresy spokoju. Usunięcie materacu na którym spała, zlikwidował problem alergii. W materacu włókno kokosowe zostało przyklejone do gąbki jakimś klejem, dawał duże odczyty w skali SRW.

Przykład 6  Firma niemiecka zaproponowała producentowi z Polski impregnat do tkanin wzorowany na odzieży kosmonautów. Wyroby miały być przeznaczone dla służb mających do czynienia z silnym promieniowaniem elektromagnetycznym. U osoby w koszulce pokrytej impregnatem nie można było stwierdzić energii ciała, nie można było naenergetyzować (przekazać energii). Po noszeniu koszulki około dwóch godzin wystąpiły bule w skroniach, następnego dnia w pomieszczeniu gdzie znajdowały się wyroby i próbki impregnatu stwierdziłem silne promieniowanie chemiczne. Nie podjąłem się wydania pozytywnej opinii.

Promieniowanie mentalne (magnetyczne). Człowiek wysyła energię, robi to świadomie, często bezwiednie, ma ona właściwości magnetyczne, powleka przedmioty otoczenia i tak może trwać bardzo długo. W mieszkaniach napotkałem takie energie i wynosiły one 35-50 jednostek SRW, powstały one wynikiem negatywnych emocji jak kłótnie, zawiść bądź choroba osoby niepogodzonej ze swoim stanem. Występowanie promieniowania mentalnego zawsze wiąże się ze spadkiem energii określanej Bovisem i zmianą koloru radiestezyjnego na niższy.

Przykład 7  Pośrodku pól, z dala od zabudowań okolicznych wsi stoi krzyż a w promieniu około 15m można stwierdzić silne promieniowanie magnetyczne 70 jednostek. Od starszej osoby dowiedziałem się, iż w tym miejscu chowano ludzi zmarłych na zarazę panującą w okolicy na początku XX wieku. Tam pozostała złość i rozpacz ludzi żywych chowających bliskie osoby.

Przykład 8  Pewien masażysta prosił o zbadanie trzech pomieszczeń, w których przyjmował pacjentów. Dwa pomieszczenia miały korzystne odczyty a w trzecim kolor czarny z niską energią i 70 jednostek SRW. Dowiedziałem się, że w tym pokoju przez około dwa miesiące przyjmował osobę bardzo chorą, niestety zmarła. Pomieszczenie zostało oczyszczone.

Przykład 9  Kupujemy używaną odzież, starocie o nieznanym pochodzeniu i przynosimy do domów a wraz z nimi energie poprzednich użytkowników. W mieszkaniu następuje spadek energii, osoba w ciekawej nowej bluzce stwierdza nieuzasadnione zmiany emocjonalne, źródłem tego jest promieniowanie mentalne pozyskanych przedmiotów. Energie takie można zdjąć i zneutralizować.

Przytoczone rodzaje energii rozpoznawane przez radiestetów nie są groźne dla człowieka pod warunkiem iż nie przebywamy w ich zasięgu w sposób cykliczny przez dłuższe okresy. Sanatoria w celach rehabilitacji stosują promieniowanie elektromagnetyczne, chemiczne (kąpiele radonowe), jednak dawki są kontrolowane i mają za zadanie pobudzić organizm do samoregulacji. Osoby obsługujące kuracjuszy zawsze zmieniają stanowisk pracy co kilka tygodni celem uniknięcia komplikacji zdrowotnych.

Przykłady wskazują, iż problemy zdrowotne mogą mieć źródło w otoczeniu, wystarczy tylko jego usunięcie aby ustąpiły i tu jest rola radiestety.

Andrzej Pietrzak

 

Jesteśmy energią i wszystko co nas otacza to energia, zgodnie z wiedzą głoszoną przez fizyków. Fizyka przyjmuje różne jednostki miary dla określenia rodzaju energii i stosuje urządzenia techniczne do ich wyznaczania.

Radiestezja bazuje na wrażliwości wytrenowanego organizmu ludzkiego celem stwierdzenia występującej energii, którą nazywa subtelną. Radiesteta do określenia natężenia stosuje skale Bovisa, BSM, SRW, a rodzaj wyznaczają kolory radiestezyjne.

Kamienie polne, kawałek drzewa posiadające nieokreślony kształt mają wspólną cechę, energię o natężeniu 2500 jednostek Bovisa a różnią się kolorem radiestezyjnym.

 

Co się stanie, gdy nieokreślone bryły zostaną uformowane na jednakowe prostopadłościany o wymiarach uwzględniających dokładnie wielokrotność liczby stałej?Granit o kolorze radiestezyjnym fiolet, marmur o kolorze radiestezyjnym czerwony, drzewo o kolorze radiestezyjnym pomarańcz, mają po zmianie kształtów każdy kolor radiestezyjny fiolet elektryczny (energia kosmiczna, boska), natężenie energii wynosi 200 000 jednostek BSM. Zmiana kształtu  brył na ściśle określony spowodowała zanik pierwotnej energii oraz wystąpienie jednakowej dla wszystkich bez względu na rodzaj materiału pierwotnego.

Skąd wziął się kolor radiestezyjny fiolet elektryczny i tak wysoka energia? Zjawisk to można wyjaśnić na przykładzie soczewki.

Przepuspromieniowaniezczając światło słoneczne przez szybę po drugiej stronie nie stwierdzimy żadnych zmian, natomiast to samo światło przechodząc przez soczewkę da nam punkt, który wywoła podwyższoną temperaturę. Soczewka od szyby różni się kształtem, pozwala on zebrać rozproszone promienie słoneczne w jednym punkcie. Kształty o wymiarach dokładnie określonych przypominają działaniem soczewkę, z tą różnicą, że pochłaniają energię otoczenia i zatrzymują w sobie. Jeżeli w przykładowych prostopadłościanach zeszlifujemy przeciwległe trzy ściany tylko o 2mm to będą  one wykazywały energię 2500 jednostek Bovisa w pierwotnych kolorach radiestezyjnych. W przykładzie tym widzimy jak ważne są wymiary kształtów.

Następną cechą charakteryzującą kształty jest zasięg oddziaływania. Żeby zrozumieć oddziaływanie kształtów posłużę się przykładem działania kaloryfera, co prawda mamy tutaj do czynienia z promieniowaniem cieplnym jednak występuje podobieństwo do promieniowania energii. Stojąc przy kaloryferze czujemy jego ciepło, oddalając się efekt temperatury maleje aż w końcu zanika, podobnie dzieje się z odczuciem energii. Zasięg odbioru wrażenia ciepła zależny jest od wielkości i temperatury grzejnika, w promieniowaniu kształtów o zasięgu odczuwania energii decyduje natężenie i rozmiar.

Energię kształtów można łączyć i wtedy mamy do czynienia z sumowaniem bądź z neutralizacją. Zjawisko łączenia energii kształtów jest wykorzystane w kręgach kamiennych. Krąg z 10 kamieni będzie wykazywał różną energię pod względem natężenia w zależności od odległości między kamieniami, może również wskazać jej brak.

Zjawisko promieniowania jest ściśle powiązane z biegunowością ziemi, co wykazałem na przykładzie kamienia polnego w tekście „Kamienie” 17 marca br.  
http://radiestezja.piszecomysle.pl/

Jak można wykorzystać promieniowanie kształtów?  Sprawa nie jest łatwa, wymaga dużej precyzji wymiarów figur i często jest powiązane z dokładną synchronizacją z biegunowością ziemską. Biegunowość ziemi nie ma wpływu na energię kształtu koła.

Energia kształtów nie ma właściwości przenikania przez ciała stałe, jednak wnika w aurę człowieka, co wywołuje reakcję w ciele fizycznym, wiele badań dowodzi, iż konkretne częstotliwości mogą stymulować powrót do zdrowia rozmaite tkanki ludzkie. Energia kształtów nie jest inteligentna (żywa), człowiek może wytworzyć taką samą pod względem rodzaju i natężenia jednak będzie miała inne właściwości, można nią kierować.

Andrzej Pietrzak

komórka 1006

 

Andrej Gorgots 
http://www.gorgots-art.lv/gallery.htm
twierdzi, iż każdy wszystko może namalować, wzbudziło to moje wątpliwości. Czy można namalować swoje życie i w dodatku przy braku pojęcia o malarstwie?

Następnego dnia Andrej przyniósł zagruntowaną płytę, farby rozłożył na stole, dał pędzle i zaproponował mi malowanie własnego życia. Maluj, zostaw tylko wolne miejsce po środku. Byłem zaskoczony sytuacją, podjąłem jednak wezwanie. Życie obfitowało w radości, ręka bezwiednie kierowała się do słoika z farbą a pędzel mazał płytę, gdy myślałem o upadkach i sukcesach nieświadomie brałem inne kolory. Płyta pokrywała się mozaiką kolorów, nakładały się jeden na drugi, na czerwonej  plamie powstawały czarne bohomazy a zachwalę pokrywała je zieleń. Po niecałej godzinie Andrej przerwał moje wyczyny i zabrał planszę, w ciągu kilkunastu minut wypełnił białą plamę pozostałą w środku płyty, byłem kompletnie zaskoczony.

To jest twoje życie, tak je widzisz i czujesz.

Chaos barw i kształtów pasował do mojego życiorysu, były sukcesy i klęski, radość i rozpacz. Z racji zainteresowań energiami postanowiłem sprawdzić obraz, robiłem to już wiele razy przy innych obrazach. Energia obrazu jest niesamowita, natężenie 680 000 jednostek BSM, rodzaj fiolet elektryczny (kosmiczny, boski), tej energii nie można zdjąć.

 

             Ha, ha, ha, ha – ojej !!!

śmiechWizyta u okulisty – termin badania wzroku proponują po wyborach.

Wizyta u laryngologa – termin konsultacji za dwa miesiące, teraz proszę słuchać radia  Maryja, poprawi słuch.

Rehabilitacja po wypadku – propozycja za pół roku, można z tym wytrzymać przecież gips jest zdjęty.

 

Teraz poważnie o wizycie w NFZ.

Pod koniec lipca otrzymałem od lekarza rodzinnego skierowanie do specjalisty lekarza dermatologa i urologa. 3 sierpnia w „powiatowej poradni zdrowia w Pajęcznie” (w cudzysłowie gdyż ze zdrowiem nie ma dużego związku)  dostałem odpowiedź, lekarze nie przyjmują z względu, iż limit pacjentów na ten rok się skończył. W recepcji zasugerowano prywatne wizyty u lekarzy o tych specjalizacjach.

Konstytucja gwarantuje obywatelom opiekę medyczną, na którą odprowadzane są co miesiąc ustawowe kwoty pieniężne z dochodów obywateli. Nasuwają się pytania;

Czy konstytucja jest tylko papierem bez znaczenia?

Gdzie trafiają i jak są zagospodarowane moje składki na NFZ?

Czy państwo polskie jest zainteresowane kondycją zdrowotną społeczeństwa?

 

Pradawne budowle Egiptu przypominają obecne szroty, pokazują kształty lecz sposób działania i przeznaczenie uległo zapomnieniu, pozostałości sugerują pewne właściwości często trudne do zrozumienia i zagospodarowania przez obecną wiedzą.

Wykorzystując wiedzę radiestezyjną opartą o powtarzalne doświadczenia oraz pozostałości po konstrukcji piramidy Cheopsa nasuwają się spostrzeżenia. Konstrukcja posiadała ogromną energię o ściśle określonym rodzaju.

1)                   Nie jest przypadkiem, iż budowlę wykonano z wapieni a pokryto płytami alabastrowymi (węglan wapnia), natomiast w środku znajduje się granit i pomieszczenie wypełnione piachem, prawdopodobnie zawierającym kwarc. Taki układ skał daje jeddewastacja piramidynakowy rodzaj energii na wszystkich ścianach i w środku konstrukcji, nazwany przez Chao Kok Sui fioletem elektrycznym bądź energią boską lub kosmiczną.

2)                   Stwierdzono dokładne ustawienie konstrukcji na kierunek magnetyczny ziemi, tym samym wszystkie jej elementy (bloki) dają maksymalną energię dla całości. Odchylenie o jeden stopień od kierunku północ-południe zmniejszy znacznie odczyty a przy 2 stopniach będą prawie znikome oraz zmieni się rodzaj energii.

3)                   Wymiary zewnętrzne konstrukcji są sprawą drugorzędną, istotne są parametry jej elementów. O znaczeniu wymiarów bloków świadczy dokładność ich obróbki i zachowanie kątów prostych. Blok posiadający dokładne wymiary uwzględniające wielokrotność liczby stałej (9mm.) będzie emitował energię kilkanaście razy większą od innego różniącego się w wymiarach o choćby 2mm.

4)                   W konstrukcji stwierdzono rodzaj zaprawy rozdzielającej bloki kamienne. Piramida będzie tylko pryzmą kamieni jeżeli jej elementy będą stykały się polaryzacjami. Kopce usypanych polnych kamieni mają energię jednego kamienia gdyż nie występuje w nich warstwa rozdzielająca, nie posiadająca polaryzacji.

5)                   Kąt nachylenia ścian konstrukcji jest świadomie wyznaczony celem zwielokrotnienia energii. Występują takie trzy kąty gdzie w sposób gwałtowny zwielokrotnia się energia kształtów i zmienia się jej rodzaj.

6)                   Płyty alabastrowe pokrywające ściany miały decydujący wpływ na energię przy założeniu, iż miały dokładne wymiary i były rozdzielone warstwą bez polaryzacji. Zapisy kronikarzy sugerują dokładność obróbki, słońce odbijało się jak w lustrze.

Wnioski końcowe

- Piramida posiada kilka milionów elementów i jeżeli uwzględnimy powyższe założenia to jej energia była niewyobrażalnie wysoka.

-  Obecny stan fizyczny piramidy nie emituje żadnej nadzwyczajnej energii.

- Jeśli na zewnątrz piramidy znajdzie się jakikolwiek półprzewodnik w postaci kwarcu, krzemu to jej właściwości energetyczne ulegną całkowitej zmianie.

-  Wykorzystując powyższe informacje należy zachować dużą ostrożność gdyż powstająca energia może wpływać niekorzystnie na organizm.

 

Opisy doświadczeń z wykorzystaniem powyższych wniosków zawarłem w tekście ze stycznia 2014r. „Konstrukcja z Gizy”

Andrzej Pietrzak

promieniowanieCiek wodny, temat dość często poruszany w kontekście wpływu na zdrowie i sposobu neutralizacji tej energii. Celem obniżenia negatywnych wpływów na organizm proponowane są różne odpromienniki, ekrany, masy izolujące itd. Tematem pokazu i wykładu było przedstawienie przez radiestetę likwidacji energii cieku sposobem mentalnym.

 

1)          Jednej osobie ze słuchaczy została określona energia ciała pod względem natężenia, rodzaju (kolor radiestezyjny) i zanieczyszczenia szkodliwego. Po wejściu na ciek wodny energia spadła o ponad 20%, kolor radiestezyjny zmienił się na niższy i nastąpiły odczyty promieniowania elektromagnetycznego 27 jednostek SRW. Po opuszczeniu cieku wszystkie parametry wróciły do stanu pierwotnego. Ta sama osoba stojąc poza zasięgiem promieniowania pionowego cieku wysunęła rękę nad nim, odczyty były identyczne jakby na nim stała.

Wnioski. Ciek powoduje spadek i zmianę rodzaju energii. Organizm posiadający stany zapalne bądź nieprawidłowe funkcjonowanie wskaże podobne zmiany energii w stosunku do stanu normalnego. Dłuższe przebywanie na cieku utrwala obniżony poziom energii wywołując dyskomfort a w dalszym okresie chorobę w najsłabszym punkcie człowieka.

Błędne są rysunki obrazująceczłowieka leżącego na cieku i sugerujące negatywny wpływ ma organy przez które przechodzi . Bez względu na miejsce kontaktu ciała z energią cieku, cały organizm ulega osłabieniu a najsłabsze jego ogniwo staje się problemem zdrowotnym.

 

2)          Po określeniu kierunku przepływu cieku, na jego wyjściu z pomieszczenia ustawiłem słup mentalny o określonym natężeniu w kolorze białym, rodzaj natężenia powinien być odpowiedni do planowanej powierzchni podlegającej neutralizacji.

Ta sama osoba biorąca udział w poprzednim badaniu stanęła na miejscu, w którym wcześniej wystąpił spadek jej energii. Odczyty energii wskazywały nieduży wzrost i zmianę koloru na wyższy, nie stwierdzono  promieniowania elektromagnetycznego.

Wniosek. Słup energetyczny zlikwidował promieniowanie elektromagnetyczne, które niekorzystnie  wpływa na energię człowieka. W wyniku ustawienia słupa energetycznego w całym pomieszczeniu energia uległa pozytywnym zmianom.

 

Podsumowanie  Powyższa metoda likwidacji promieniowania cieku ma charakter trwały i nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. Słup energetyczny można usunąć tak jak każdy odpromiennik bądź energetyzator. Powyższą metodę można stosować na odległość pod warunkiem posiadania dokładnego planu działki bądź pomieszczenia.

Powyższy tekst jest streszczeniem wykładu-pokazu ze zjazdu Polskiego Cechu Psychotronicznego który odbył się 22-24 maja 2015r.

 

Andrzej Pietrzak

 

Prowadzony blog uważam za tematyczny i jego treści opieram na przykładach własnej działalności. Do sformułowania wniosków z prowadzonych tematów często potrzeba czasu gdyż przez pośpiech można ulec autosugestii, stąd wynika powtarzalność doświadczeń w różnych warunkach, efektem jest mała częstotliwość wpisów.

question markPod koniec marca otrzymałem list z planem mieszkania gdzie autorka uskarżała się na zmęczenie i zanik pomysłów twórczych, za stan obarczała mieszkanie. Odręcznie pisany list pozwolił ocenić jej system energetyczny organizmu a plan mieszkania dał obraz energii pomieszczeń. Kobieta ma bardzo wysoką wrażliwość radiestezyjną, rzadko spotykaną, natomiast w sypialni i pracowni biegnie żyła wodna.

Kilka lat temu przysłuchiwałem się rozmowie mistrzów radiestezji sceptycznie wypowiadających się o osobie likwidującej żyły wodne rękoma (bez ekranów, odpromienników), zasugerowało to sposób działania. Zbudowałem energetyczny myślokształt i przekazałem w odpowiednie miejsce mieszkania kobiety. Odczyty energii na planie mieszkania uległy zdecydowanej zmianie, nie stwierdziłem promieniowania żyły. Zadzwoniłem do osoby prosząc o obserwację swojego samopoczucia, nie informując o formie zastosowanego działania. Po nie całym miesiącu poinformowała mnie iż czuje się świetnie. W maju prawdopodobnie odwiedzę ten dom i poznam jej właścicielkę.

Sprawa dla mnie jest ciekawa gdyż dotychczas nie stosowałem tego sposobu działania oraz nie spotkałem się z podobnym opisem interwencji, na pewno to opiszę.

Andrzej Pietrzak

 

 

Mówiąc o likwidacji promieniowania cieku wodnego kamieniami polnymi należy poznać energie kamieni, bez takiej wiedzy również nie zbudujemy kręgów kamiennych.

Kamienie polne

Na polach spotkamy kamienie duże i małe, są jednak podobne do siebie pod względem natężenia energii, różni ich zasięg promieniowania i kolor radiestezyjny (rodzaj energii). Kamień nie ma stałej energii, nie ma stałej polaryzacji a właściwości te są ściśle powiązane z biegunowością ziemi.

KAMIEŃ

Jak wygląda polaryzacja kamienia? Każdy kamień posiada polaryzację dodatnią i ujemną, określamy przy pomocy wahadła. Kamień położony polaryzacją ujemną do dołu będzie wykazywał polaryzację boczną i tutaj również mamy dodatnią i ujemną. Zjawisko polaryzacji bocznej nie ma charakteru stałego, ulega zmianom w zależności od ustawienia na kierunki stron świata, ten sam bok może mieć raz wartość dodatnią a innym razem ujemną.

Jak to się dzieje? W kamieniach na bokach powstają dwa punkty na spotkaniu się polaryzacji dodatniej z ujemną i tutaj nie stwierdzamy polaryzacji. Prosta łącząca powyższe punkty tworzy oś energetyczną kamienia, jej ustawienie względem kierunków północnych bądź południowych decyduje o polaryzacji bocznej. Punkty odpowiadają biegunom pola magnetycznego ziemi i dlatego jeden określamy mianem północnego a drugi południowym. Biegun północny osi energetycznej znajdując się na kierunkach północnych a więc powyżej linii wschód-zachód będzie miał inne odczyty bocznej polaryzacji niż w pozycjach, gdy znajdzie się na kierunkach południowych.

Jak określić, który punkt jest północny a który południowy? Mamy dwa sposoby na określenie przynależności punktów do biegunów magnetycznych ziemi.

1)           Ustawiając dokładnie oś energetyczną na linii północ-południe mamy brak polaryzacji bocznej to oznacza, że bieguny nie pokrywają się z biegunowością ziemi. Występowanie polaryzacji bocznej sugeruje zgodność biegunów osi z polem magnetycznym ziemi. Sposób powyższy wymaga precyzyjnego wyznaczenia linii północ-południe i dokładnego oznaczenia osi energetycznej kamienia.

2)           Kamień ustawiony osią na kierunku północ-południe powinien pokazać 6000 jednostek Bovisa, gdy mamy odczyty 4000, 5000 to wiemy iż z małą dokładnością ustawiliśmy kamień, jednak bieguny osi są zgodne z polem magnetycznym ziemi. Brak odczytów w skali Bovisa bądź poniżej 2000 jednostek świadczy, że bieguny osi magnetycznej kamienia nie odpowiadają biegunowości ziemi.

Jak wygląda energia kamienia? Kamień ustawiony polaryzacją ujemną na podłożu z polaryzacją dodatnią bądź bez polaryzacji wskaże energię 2500 jednostek Bovisa, będzie zawsze taki odczyt gdy jego oś nie pokrywa się z kierunkiem północ-południe . Ustawiony polaryzacją dodatnią do dołu nie wykaże żadnych odczytów energii. Brak odczytów energii wystąpi również gdy nie pokryje się biegunowość osi energetycznej kamienia z biegunowością ziemi a kamień będzie zwrócony polaryzacją ujemną do dołu. Zgodność biegunowości osi kamienia z linią północ-południe wskaże 6000 jednostek Bovisa przy polaryzacji ujemnej zwróconej do dołu. W kamieniu może wystąpić również promieniowanie elektromagnetyczne, powstanie ono gdy będzie zwrócony polaryzacją dodatnią do dołu a bieguny osi energetycznej będą odwrotnie ustawione do biegunowości ziemi, wyniesie wtedy 200 jednostek SRW. Często używam słowa „dokładnie” gdyż wszystkie zmiany energetyczne cechuje duża precyzja ustawień, zejście z kierunku linii północ-południe tylko o jeden stopień spowoduje znaczne różnice odczytów, to samo dotyczy wyznaczania osi energetycznej kamienia, różnica 2mm jest nie do przyjęcia bez względu na wielkość kamienia.

Cechą energii jest zasięg jej wyczuwania, zależy on od wielkości kamienia, im dalej będziemy się oddalać tym energia będzie słabła. Mówiąc o energii należy jeszcze wspomnieć o występowaniu w przyrodzie kamieni, które nazywam pulsacyjnymi. Cechą kamieni pulsacyjnych jest zmiana energii w zależności od godzin badania, zmiany mają charakter cykliczny, raz występują wysokie odczyty w skali Bovisa a innym razem znaczne promieniowanie elektromagnetyczne stwierdzane na skali SRW. Kamienie pulsacyjne nie występują często, jednak należy brać je pod uwagę przy pracach radiestezyjnych.

 

Andrzej Pietrzak

 

 

Teoria próżni fizycznej opracowana przez profesora Gennadija Iwanowicza Szypowa ma praktyczne zastosowanie, obejmuje swoim zasięgiem zagadnienia świadomości i włącza w obraz świata istnienie superświadomości. Energie subtelne powiązane ze świadomością nie mają cech energii fizycznej występujących w ciałach stałych, gazach, jednak mogą wpływać na nie powodując zauważalne zmiany przez nasze zmysły. Teoria próżni fizycznej rzuca inne światło na działanie bioenergoterapeutów, radiestetów, oraz zjawiska typu lawitacja, biolokacja, telekineza itd. Opiszę doświadczenie, w którym połączyłem energię świadomości z energią materii nieożywionej.energia

 

Pisałem, że w piramidzie nie można naenergetyzować wody, nie zmieniam zdania, ale… Ale jeżeli połączę pole świadomości z wodą w piramidzie to nastąpią zmiany w wodzie. Według teorii Szypowa świadomość nie ma energii, jest to pole informacyjne wpływające na energię materii gęstej zmieniając jej właściwości. Świadomość stworzyła plan połączenia wody z energią piramidy, następnie przekazała plan do naczynia doświadczalnego. Po kilku minutach energia wody i środka piramidy posiadały identyczne odczyty, jednak różniły się pod względem właściwości. Energia wody posiadała właściwość przenikania przez materie stałe, mogłem to stwierdzić ustawiając drugi pojemnik z wodą obok wyjętego z piramidy, po godzinie woda w obu naczyniach posiadała identyczne odczyty i właściwości. W tym samym czasie woda znajdująca się w piramidzie nie uległa zmianom energetycznym. Woda posiadająca odczyty energii piramidy mimo wielokrotnego przelewania do innych naczyń nie traciła energii i uzyskanych właściwości, wystarczy jednak wysłać plan powrotu energii do stanu pierwotnego  a wszystko się cofnie.

Tekst został zainspirowany wywiadem z profesorem Gennadijem Iwanowiczem Szypowem, który ukazał się w miesięczniku „Czwarty wymiar” w 2004 roku, oraz książką „Teoria próżni fizycznej”.

Andrzej Pietrzak