Radiestezja

Andrzej Pietrzak – gdy kończy się wiedza, zaczynają się cuda, magia i szaleją demony.

 

Kompleks „Tekie-Derwisz” jest byłym klasztorem Derwiszów sufickiego bractwa Ścieżki Mawlewi  w Eupatori na Krymie. Kompleks składa się z meczetu, świątyni, medresy (obecnie muzeum tatarów krymskich) na terenie którego mieszka pani nazywana przez miejscowych Derwiszką, podobno uzdrawia ludzi nie tylko ziołami. Dzięki tej osobie miałem możliwość swobodnego poruszania się po całym obiekcie.eupatorja 2

Derwiszka zaproponowała mi zwrócenie uwagi na kręgi ułożone z boku meczetu. Kręgi zostały utworzone z różnych małych kamyków, połamanych dachówek i każdy miał około jednego metra średnicy. Byłem zaskoczony energią kręgów, pierwszy miał 170 jednostek SRW promieniowania magnetycznego, drugi w kolorze fioletowym wskazywał 200 000 jednostek BSM, trzeci 800 000 jednostek BSM w kolorze białym. Kręgi dokładnie odzwierciedlały energie występujące w meczecie, na rozłożonym pośrodku dywanie pod kopułom było 800 000 jednostek w kolorze białym, gdy kończył się zarys kopuły występował kolor fioletowy 200 000 jednostek aż do ścian bocznych. Cele znajdujące się w ścianach meczetu posiadały promieniowanie magnetyczne 170 jednostek SRW, można było do nich wejść tylko na kolanach i miały długość człowieka dorosłego.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADerwisza widząc moje zdziwienie z uśmiechem stwierdziła, iż kręgi sama robiła a i taniec derwiszy również wykonuje mimo swojego wieku. Oszołomiony wyszedłem pozostawiając notatnik na ganku, brak stwierdziłem dopiero na kwaterze. Poprosiłem właścicielkę kwatery, aby przejeżdżając koło klasztoru wzięła mój notatnik, Derwisza nie chciała wydać, zaproponowała żebym sam się po niego zgłosił. Następnego dnia odwiedziłem ponownie klasztor a przewodnik na wniosek Derwiszki zaprowadził mnie do grobu najstarszego świętego Krymu Otesz-Dede, założyciela klasztoru derwiszy. Wychodząc zauważyłem na ganku Derwiszkę, kłaniała się na pożegnanie.

Derwisze utrzymują się z żebractwa a zajmują się studiowaniem Koranu i uzdrawianiem ludzi bez względu na wyznanie religijne.

 

 

Andrzej Pietrzak

 

Wszechświat i wszystko co nas otacza jest energią o różnym stopniu skupienia. Energię określamy różnymi jednostkami w zależności od występowania, radiestezja posługuje się skalą Bovisa lub jej wielokrotnością BSM do określenia natężenia, rodzaj energii nazywa kolorem radiestezyjnym.

Piramida oferowana w handlu jest formą bryły geometrycznej i tak jak każda bryła posiada energię, wyróżnia ją jednak kąt nachylenia ścian bocznych do podstawy wynoszący około 51* W radiestezji stwierdziłem występowanie trzech kątów 25*42’51”, 51*25’42”, 77*08’33”, przy których nachylenie ścian bocznych wskaże identyczne odczyty energii.

Drugim czynnikiem wpływającym na energię bryły (piramidy) są wymiary krawędzi, i tutaj jeśli będą miały dokładną wielokrotność 9mm to energia znacznie wzrośnie. Nie spotkałem piramidy mającą energię 200 000 jednostek BSM a taka powinna być, gdy wymiary krawędzi uwzględnią dokładnie wielokrotność „liczby stałej” 9mm.

Znamy zatem podstawowe czynniki wpływające na energię w piramidzie, podobne odczyty uzyskamy w innych formach geometrycznych takich jak stożek ścięty, walec, wielościan itd.

woda piramida

Nasuwa się pytanie, jakie właściwości ma energia bryły? Energie w bryłach (piramidzie) posiadających dokładnie określone parametry dochodzi do 200 000 jednostek BSM w kolorze białym, a przy zsynchronizowaniu z kierunkiem północ-południe do 600 000 jednostek w kolorze fiolet elektryczny. Energia bryły nie ma właściwości przenikania ciał stałych, pokrywa jedynie otoczenie tak jak kiepska farba, nie jest trwała, ulega neutralizacji dość szybko po ustaniu kontaktu ze źródłem promieniowania.

 

Jest błędem twierdzenie, że wodę (płyny) można energetyzować w piramidzie. W piramidzie następuje tylko pokrycie opakowania energią tam występującą, która w krótkim czasie ulega rozproszeniu. Osoby mające wątpliwości mogą to sprawdzić, przelej wodę z naczynia, które było w piramidzie do drugiego i porównaj energie z próbką kontrolną, nie będą się różniły.

W Gizie mamy konstrukcję zbudowaną z miliona elementów zsynchronizowanych polaryzacjami a nie jednolitą masę, a występujący specyficzny układ rodzajów skał decydował o rodzaju energii. Obecnie konstrukcja jest tylko pryzmą kamieni wskazując pierwotny jej kształt i nie ma żadnych nadzwyczajnych właściwości energetycznych, pozostałości sugerują jednak, że kiedyś była źródłem nieprzeciętnej energii, której zagospodarowanie obecnie jest niezrozumiałe.

Andrzej Pietrzak

 

Działania szamana i radiestety zazębiają się, jeden i drugi pracuje z energiami. W książce Serge Kahili King „Szaman miejski” autor opisuje działanie pręta;

„…przy dostatecznej wrażliwości, trzymanie w ręku takiego kija powoduje odprężenie –jeżeli jesteśmy spięci, lub doenergetyzowanie, jeżeli jesteśmy odprężeni. Trzymając dłużej taki kijek możemy poczuć mrowienie w rękach lub w innych częściach ciała, doświadczyć rozjaśnienia umysłu i wyostrzenia wyobraźni. Gdybyśmy przeprowadzili badania, stwierdzimy, że wzrosła nasza fizyczna siła i wytrzymałość.”

Przeprowadziłem badania uważając, że mamy doczynienia z promieniowaniem kształtów, a to jest temat dla radiestety. Autor prawdopodobnie nieświadomie wprowadza w błąd czytelnika sugerując takie zmiany energetyczne w organizmie, są one uwarunkowane kilkoma czynnikami, nie tylko długością pręta. W radiestezji występuje wymiar, który nazwałem „liczba stała”, pisałem o tym na blogu, decyduje o natężeniu i rodzaju energii, wpływa na rozkład polaryzacji.

Sugerowany pręt o długości 50 cali bez uwzględnienia jego grubości spowoduje podział polaryzacji dokładnie w połowie długości na ujemną i dodatnią. Nie jest obojętne, w której ręce trzymamy pręt, nie jest obojętne z której strony uchwycimy i na jakiej wysokości, a wszystko to jest powiązane z płcią osoby.

Mężczyzna powinien trzymać pręt w lewej ręce po stronie z polaryzacją dodatnią, kobieta powinna uchwycić też polaryzację dodatnią ale prawą ręką. Inne trzymanie pręta nie powoduje wzrostu energii a wywołuje jej spadek lub brak oczekiwanych efektów. Kij opisany nie można naenergetyzawać gdyż szybko ulega rozładowaniu.

Spadki energii ciała nie występują, gdy długość i grubość pręta będą posiadały dokładne wymiary uwzględniające wielokrotność liczby stałej. Energia ciała wzrośnie jeszcze bardziej przy tych parametrach niż przy wielkości występującej tylko w długości pręta. Mężczyzna trzyma pręt w lewej ręce a kobieta w prawej, nie jest istotne na jakiej wysokości i z której strony. Pręt posiadający wszystkie wymiary uwzględniające wielokrotność liczby stałej można naenergetyzować, będzie to trwała zmiana do czasu gdy ktoś jej nie zdejmie. Kij naenergetyzowany po odłożeniu na bok pozostawia w organizmie swój ślad, energia ciała jest większa od stanu pierwotnego i pozostaje przez pewien czas. Pręt nienaenergetyzowany  po odłożeniu nie powoduje zmian pierwotnego stanu energii ciała.

Max Freedom Long w książce „Magia kahunów” tom 1 pisze;

„Doktor Brigham poświęcił wiele czasu studiowaniu starodawnych praktyk Kahunów. Potrafili oni na przykład podczas wysiłku umysłowego naładować energią drewniany kij. Takie kije używano dawniej w bitwach. Kahuni stawali w tylnich szeregach i nad głowami wojowników rzucali je na nieprzyjaciela. Brigham wypróbował moc tych kijów i stwierdził że powodowały one jakby szok elektryczny. Przy dotknięciu go członki ciała drętwiały, a w głowie się mąciło.”

 

Andrzej Pietrzak

Pojęcie energia kolorów w radiestezji określa rodzaje energii. Chao Kok Sui w książce „Uzdrawianie energią kolorów” wskazuje na jeszcze jeden rodzaj energii, która niewystempuje w oficjalnej radiestezji, fiolet elektryczny. Energię opisuje następująco;

„Elektryczna fioletowa energia praniczna ma właściwości wszystkich pozostałych kolorów i moc kilkakrotnie większą niż jej zwykła odmiana. Bardzo szybko regeneruje ona uszkodzone narządy lub nerwy, a także ma silne działanie dezynfekujące. Boska energia ma własną świadomość i okazuje się niezwykle skuteczna w szybkim leczeniu poważnych schorzeń.”

KĄŚTRUKCJAFiolet elektryczny nazywany jest czasem energią boską, kosmiczną, spotkać można ją czasem u niektórych naturoterapeutów i sporadycznie w przyrodzie. Zaprezentowana na zdjęciu konstrukcja ma energię fioletu elektrycznego o natężeniu 835000 jednostek BSM, pozwoli prześledzić wpływ powyższej energii.

 

Przykład 1) W pomieszczeniu występuje promieniowanie magnetyczne(mentalne)       wysokości 45 jednostek SRW, co ma wpływ na natężenie określane skalą Bovisa i rodzaj energii określany kolorem radiestezyjnym. Po uruchomieniu na dwie godziny konstrukcji energia z 4000 jednostek podniosła się do 10500 jednostek i zmieniła kolor niebieski na fiolet nie stwierdzono odczytów w skali SRW.

2)              W tym samym pomieszczeniu do szafki z płyt wiórowych włożona została bluza posiadająca promieniowanie mentalne 45 jednostek SRW. Po dwóch godzinach aktywności konstrukcji odczyty energii nie uległy zmianom.

3)         Osoba posiada zanieczyszczenia w aurze i ciele fizycznym, część czakr jest przymknięta, w splocie słonecznym występuje kolor czarny, czakra podstawy i sakralna posiadają niewłaściwe kolory radiestezyjne.   Po 30 minutach przebywania w pomieszczeniu z aktywną konstrukcją (zajmowała się czytaniem) nastąpiło oczyszczenie aury i ciała fizycznego. Czakra podstawy i sakralna uzyskały prawidłowe kolory, znikł kolor czarny ze splotu słonecznego, nie nastąpiły zmiany w rozwarciu czakr. Po zabiegu wzrosła energia aury i ciała fizycznego oraz zmienił się kolor energii na wyższy, stan ten nie uległ zmianie po 24 godzinach.

Wpływ konstrukcji został sprawdzony w czterech pomieszczeniach z wynikiem pozytywnym. Wpływ energii sprawdzany został na kilku osobach, wyniki wskazywały na korzystne zmiany.

Wnioski.  Energia fioletu elektrycznego oczyszcza ciało fizyczne i aurę, reguluje rodzaje energii czakry,

Energia fioletu elektrycznego nie wpływa bezpośrednio na rozwarcie czakry,

Energia fioletu elektrycznego usuwa promieniowanie mentalne, rodzaj dezynfekcji.

Energia fioletu elektrycznego nie ma właściwości przenikania, połączona z energią uzdrawiacza może dotrzeć w każde miejsce.

Czas przebywania w pomieszczeniu o tak dużym natężeniu fioletu elektrycznego     (70000 jednostek) powinien być dopasowany do wrażliwości organizmu.

Ostrzeżenie  Proszę nie budować podobnych konstrukcji, mogą być niebezpieczne dla zdrowia jeśli nie potrafimy ich wyłączyć oraz zastosować odpowiedni czas działania.

 

Andrzej Pietrzak

 

 

Pewne osoby pragną podnieść energię swego otoczenia, kupują energetyzatory, stawiają po kątach piramidki, ustawiają kryształy minerałów, itd. Natura dostarcza wspaniałych owoców, które odpowiednio ułożone stwarzają miejsca do wypoczynku i nabrania sił.

ENERGETYZATORKasztany, szyszki, żołędzie są doskonałymi materiałami do tworzenia energetyzatorów.

Zdjęcie przedstawia konstrukcje posiadające energie 445000 i 570000 jednostek BSM w kolorze radiestezyjnym białym 100%.

 

 

 

Przykład. Pomieszczenie wykazało odczyty; 4000 jednostek Bovisa, kolor radiestezyjny niebieski, 13 jednostek SRW promieniowania elektromagnetycznego. Stwierdziłem dwie żyły wodne (40 i 60cm. szerokości) na różnych poziomach.

Na górze regału z płyt wiórowych po ustawieniu konstrukcji,  energia pomieszczenia wyniosła 12000 jednostek Bovisa, kolor radiestezyjny fiolet, 3 jednostki SRW promieniowania elektromagnetycznego, nadal można zlokalizować występowanie żyły wodnej. Poziom energii pomieszczenia sugeruje jednak korzystne warunki do wypoczynku poza żyłą wodną, w lasach spotykamy najczęściej energię 10000-12000 jednostek w kolorze białym.

Przykład.  Pomieszczenie bez zadrażnień geopatycznych wskazywało 19000 jednostek Bovisa w kolorze dominującym białym. Po ustawieniu konstrukcji energia wynosiła 35000jednostek w kolorze białym 100%.

Przyjrzyjmy się elementom tworzących konstrukcję energetyczną.

Kasztan.

Energia 35000 jednostek BSM, kolor radiestezyjny fiolet, zasięg promieniowania 2,5cm (powyżej dwóch centymetrów energia bliska zeru), na powierzchni brązowej polaryzacja dodatnia (+), polaryzacja ujemna (-) na szarej łacie kasztana.

Szyszka

Energia 105000 jednostek BSM, kolor radiestezyjny fiolet elektryczny, zasięg promieniowania 3cm. Podstawa ma polaryzację ujemną (-), polaryzacja dodatnia (+)  na wierzchołku, brak polaryzacji bocznej.

Żołądź  

Energia 100000 jednostek BSM, kolor radiestezyjny biały, zasięg promieniowania 1,5cm, polaryzacja dodatnia (+) na bokach i wierzchołku, polaryzacja ujemna (-) przy podstawie.

Podstawa konstrukcji i klej. Warunek, nie powinny posiadać polaryzacji. Podstawa wykonana ze sklejki wielowarstwowej, może być dykta falista, lub niektóre rodzaje paneli podłogowych.

Warunki sprawnego działania.

- Odległości między elementami konstrukcji decydują o energii. Bliżej ustawione elementy dadzą energię większą, za duże odległości nie wskażą oczekiwanych odczytów.

- Jeden z kasztanów powinien być zwrócony polaryzacją ujemną (-) do góry, zapewnia promieniowanie boczne i pionowe. Wszystkie kasztany zwrócone polaryzacją dodatnią (+) do góry dadzą promieniowanie tylko pionowe.

- Konstrukcja ustawiona na podłożu z polaryzacją ujemną przestaje działać. Można ustawiać na powierzchni z polaryzacją dodatnią lub bez polaryzacji, nie w zasięgu promieniowania innych przedmiotów.

- Nie ustawiać bezpośrednio w miejscu spoczynku i pracy, może zakłócić układ energetyczny ciała.

Zdaję sobie sprawę, że tekst będzie zrozumiały dla osób zapoznanych z wiedzą radiestezyjną, dobrze było by aby konstrukcje wykonywali ludzie z odpowiednimi umiejętnościami.

 

Andrzej Pietrzak

 

NIE

 

Tekst powstał po odmowie udzielenia bezpłatnej pomocy pewnej rodzinie w Częstochowie. Budynek zamieszkują 3 dorosłe osoby i dwoje dzieci, dwie osoby mają chorobę krwi (są  niespokrewnione), dzieci często ulegają infekcjom. Jedna z dorosłych  osób niedawno przebywała w szpitalu a druga będzie w najbliższym czasie miała przeszczep szpiku kostnego. Występowanie cieku i mętali stwierdziłem na podstawie otrzymanego planu budynku. Właściciel domu odmówił interwencji ze względów religijnych.

 

 Jak działa ciek wodny?

Załóżmy, że organizm ludzki to akumulator samochodowy. Akumulator samochodowy w czasie jazdy cały czas ładuje się i jednocześnie ulega rozładowaniu. Człowiek w trakcie pracy i kontaktów z otoczeniem traci energię i jednocześnie automatycznie uzupełnia.

Samochód z włączonymi światłami pozostawmy na kilka godzin, teraz spróbuj uruchomić silnik. Rozrusznik ledwie kręci, jednak w końcu udaje się silnik uruchomić, samochód rusza a włączone światła słabo świecą. Kilka godzin jazdy, wyłączasz silnik i ponownie uruchomiasz, samochód od razu załapuje, światła intensywnie oświetlają drogę. Akumulator zregenerował się i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie samochodu.

 

Człowiek wchodzi na żyłę wodną traci energię i nie ma to większego znaczenia. Po zejściu z żyły wodnej organizm automatycznie szybko uzupełnia poziom energii w ciele bez szkody dla jego funkcjonowania. Dłuższe przebywanie na żyle powoduje znaczny ubytek energii, której uzupełnienie wymaga czasu i odbywa się to kosztem całego organizmu, objawia się nieuzasadnionym zmęczeniem, bólem głowy, rozdrażnieniem. Nie dzieje się nic złego gdy takie sytuacje nie powtarzają się cyklicznie. Dłuższe, systematyczne  przebywanie na żyle wodnej przez rok, kilka lat mogą powodować zmiany patologiczne w najsłabszych organach człowieka.

Przykład wpływu żyły wodnej na organizm .

-Żyła wodna ma energię 1400 jednostek Bovisa, kolor żółty, 27 jednostek SRW promieniowania elektromagnetycznego.

Osoba przed wejściem na żyłę.  Energia ciała fizycznego 21 500 jednostek, kolor fiolet.Energia aury wewnętrznej i aury zewnętrznej 22000 jednostek, kolor fiolet.

Osoba w czasie przebywania na żyle. Energia ciała fizycznego 15000 jednostek, kolor      niebieski, 21 jednostek SRW promieniowanie elektromagnetyczne.Energia aury wewnętrznej i zewnętrznej 9000 jednostek, 26 jednostek SRW promieniowanie elektromagnetyczne. Podobne odczyty będą gdy na cieku znajdzie się  choćby tylko dłoń.

Wnioski.

  1. Promieniowanie cieku powoduje zmianę energii w ciele i aurze pod względem natężenia i rodzaju.
  2. Organizm ludzki reaguje jednakowo na promieniowanie cieku bez względu na powierzchnię zetknięcia.
  3. Dłuższe przebywanie na cieku wydłuża czas przywracania energii do poziomu typowego dla danej osoby.

Andrzej Pietrzak

 

Po pobycie w Bieszczadach temat kamieni pulsacyjnych (określenie własne) został ponownie wywołany przez górę, która zmieniała energie w zależności od pory dnia.
Posiadane kamienie pulsacyjne były znalezione na polach w różnych miejscach Polski i mają jedną wspólną cechę, emitują promieniowanie elektromagnetyczne oraz posiadają energię znacznie wyższą od innych kamieni a wszystko to ma zmienny charakter.
Energii nie jest jednakowe u wszystkich posiadanych kamieni pulsacyjnych, różnią się dominującym kolorem radiestezyjnym oraz natężeniem promieniowania elektromagnetycznego. Cechą wspólną jest cykliczność zmian promieniowania, dokładnie o godzinie 12 i 24 posiadają maksymalne odczyty energii w skali Bovisa (BSM) a brak promieniowania elektromagnetycznego. Dokładnie o godzinie 6 i 18 mamy maksymalne promieniowanie elektromagnetyczne i brak odczytów w skali Bovisa oraz koloru radiestezyjnego.

komórka 002Na zdjęciu są kamienie pulsacyjne, które posiadają różne maksymalne odczyty;
O godź.12 wyniosły; 110000, 140000, 180000, 220000, jednostek BSM.

O godź18 wyniosły; 90, 130, 160, 210 jednostek SRW promieniowania elektromagnetycznego.

Różnica 5 minut w pomiarach powoduje zmianę odczytów.

Gdy energia określana w skali BSM rośnie to maleje promieniowanie elektromagnetyczne, dzieje się to również na odwrót. Przeciętny kamień polny posiada energię 2500 jednostek Bovisa i ma odczyty niezmienne w ciągu doby.
Czy to jest ważne?
- Obecność radiestety w zasięgu promieniowania kamieni pulsacyjnych będzie miała wpływ na uzyskane odczyty.
- Kamień pulsacyjny użyty do odpromieniowania domu nie da oczekiwanych wyników.
- Kamień znajdujący się w kręgu kamiennym wskaże różna odczyty energii kręgu w zależności od pory dnia.
- Kamień pulsacyjny ze względu na znaczną energię będzie wpływał na energetykę ciała ludzkiego.

 

We wrześniu spędziłem kilka dni w Mchawie koło Baligrodu u Małgorzaty i Czesława Gawłowskich. Teren gospodarstwa schodził do potoku płynącego u podnóża góry. Z racji zainteresowań radiestezją sprawdziłem energię otoczenia i zastanowiła mnie jej zmienność w ciągu dnia oraz występowanie promieniowania elektromagnetycznego

 

komórka 099 Potok wymył zbocze wzniesienia ukazując warstwowy przemienny układ łupków i piaskowców. Łupki były przyczyną zmian energetycznych góry, dokładnie o godzinie 18 i 6 występowało silne promieniowanie elektromagnetyczne, 60 jednostek w skali SRW przy braków odczytów w skali Bovisa. Dokładnie o godzinie 12 i 24 promieniowanie elektromagnetyczne zanikło a wystąpiły wysokie pozytywne odczyty w skali Bovisa, w kolorze radiestezyjnym fioletowym. Znajdując się na zboczu góry energia ciała mojego i osoby towarzyszącej ulegała zmianą w zależności od godziny pomiarów, raz była wyższa a innym razem opadała. Nie odczuwaliśmy zmian w samopoczuciu gdyż zmiany energetyczne były płynne, po za tym spędzaliśmy tam mało czasu.

W dotychczasowej praktyce spotkałem się z niedużymi kamieniami polnymi, które miały podobne właściwości, lecz nie miały wpływu na zmianę energii terenu, nie sądziłem, że trafię na taki obszar.

 

Przeglądając porady dotyczące stosowania ziół nasuwa się refleksja. Nie znam składników biochemicznych ziół a i dawniejsi  zielarze posiadali ograniczoną wiedzę w tym temacie gdyż wszystkie skomplikowane określenia powstały w niedawnej przeszłości.zioła

Czym kierowali się zielarze, znachorzy proponując zioła?

Pozytywne działanie określonych roślin było przekazywane z pokolenia na pokolenie, cały czas wzbogacane nowymi spostrzeżeniami. Tak powstały opinie o działaniu poszczególnych gatunków roślin. Na jeden problem zdrowotny mamy kilka gatunków ziół, które z nich wybrać? W jednym przypadku zioło działa skutecznie, w innym brak efektów pozytywnych lub są znikome, a mamy podobne problemy zdrowotne.

 

- Zioła najczęściej analizujemy przez pryzmat związków biochemicznych zawartych w roślinie.

- Chorobę traktujemy najczęściej jako brak określonych związków chemicznych powodujących złą pracę organizmu.

-  Choroba zawsze powoduje spadek energii w całym organizmie pod względem natężenia i rodzaju.

 

Może kogoś to zainteresuje?

Zioła posiadają energię i to dość dużą w porównaniu do organizmu ludzkiego. Przykładowo zioła mające wpływ na układ moczowy;

Dziurawiec   225000 BSM   kolor  C5%, P15%, Z10%, N5%, Ż10%, F10%. B25%, Fe20%.

Krwawnik     135000BSM    kolor  C10%, P10%, Ż10%, Z10%, N10%, B40%, Fe10%.

Nawłoć         550000BSM    kolor   C5%, P10%, Ż5%, F10%, B15%, Fe55%

Pietruszka       60000BSM    kolor   Z5%, N5%, F30%, B45%, Fe10%

Podałem kilka z wielu roślin wpływających na układ moczowy, różnią się pod względem energetycznym natężeniem i zestawem rodzajów energii. Jakie zioło teraz zastosować, a może kilka na raz?

Organizm ludzki potrafi ze spożywanego pokarmu wytwarzać związki do funkcjonowania ciała w wyniku reakcji chemicznych, jednak do tego niezbędna jest energia, której w organizmie osłabionym są braki, a zioła takową posiadają. Rodzaje kolorów radiestezyjnych (rodzaje energii) mają różne właściwości działania, co wykorzystane jest w leczeniu pranicznym opracowanym przez Chao Kok Sui.

Na pewno zioła w postaci naparów, kąpieli działają na organizm poprzez związki chemiczne łatwo przyswajalne i energię, czego nie można powiedzieć o lekach powstałych w zakładach farmaceutycznych. Tabletka działa bardzo zdecydowanie na powstały problem jednak powoduje osłabienie innych organów z unormowaniem których organizm może mieć trudności.

Nie neguję ważnej roli leków farmaceutycznych, sugeruję rozsądek w ich stosowaniu.

  Ciało ludzkie jest formą zagęszczonej energii, co wynika z budowy atomowej materii. Materia posiada różny stopień zagęszczenia, rozróżniamy ciała stałe, płynne, gazowe, tak określa to wiedza akademicka.0002AK5PUGO4G1OG-C317-F31

Energia poszczególnych rodzajów atomów organizmu ludzkiego tworzy energię ciała, która współdecyduje o jego funkcjonowaniu, a wszystkim tym zarządza umysł lub jak twierdzą szamani duch (podświadomość, niższe ja). W Tybecie twierdzą, gdy duch odchodzi lub nie może pełnić swojej roli to ciało umiera, nie ma kto zarządzać energią.

Brak w organizmie pewnych atomów (związków chemicznych, pierwiastków) powoduje rozchwianie układu energetycznego, co objawia się stanem chorobowym.Umysł (podświadomość) może wytworzyć w organizmie reakcje chemiczne prowadzące do uzyskania brakującej energii określonego rodzaju przy powstaniu odpowiednich warunków zewnętrznych. Działanie umysłu (podświadomości) może również wpływać destrukcyjnie na stan fizyczny ciała, co obserwujemy w przypadku stanów złości, stresu.

Energie ludzką można określić przy pomocy skal biometrycznych oraz kolorów radiestezyjnych ( kolor radiestezyjny jest pojęciem umownym odpowiadającym długości fali świetlnej o takim kolorze fizycznym), jest ona różna dla poszczególnych osób. Wielkości odczytów natężenia energii nie stanowią podstawy do opinii o kondycji człowieka, bioenergoterapeuci posiadają energię ciała fizycznego często powyżej 200 000 jednostek BSM (Bovisa), a przeciętna osoba ma 10 000 – 20 000 jednostek. Odejście od typowej energii dla danej osoby powoduje dyskomfort psychiczny i fizyczny.

Drugim parametrem energii ludzkiej jest kolor radiestezyjny, wskazuje on rodzaj energii. Najczęściej występującym dominującym kolorem jest niebieski, a pośród bioenergoterapeutów kolor biały. Zmiany chorobowe, emocjonalne powodują w ciele obniżenie energii określanej w skali Bovisa oraz zmianę koloru radiestezyjnego na niższy (zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony).

Żyjemy w przestrzeni wypełnionej różnymi energiami, które nie są obojętne dla naszych organizmów, występuje promieniowanie chemiczne, elektromagnetyczne, magnetyczne. Natężenie wymienionych rodzajów promieniowania określam w skali SRW, można czasem je stwierdzić u człowieka. Występowanie tych energii w organizmie prowadzi do zakłóceń systemu energetycznego, co objawia się zmęczeniem, złym samopoczuciem a w dłuższym okresie działania chorobami.

W naturze energia ludzka wyróżnia się cechą niespotykaną gdzie indziej, człowiek może ją tworzyć i przesyłać na dowolną odległość nie napotykając żadnych przeszkód. Zjawisko określa się mianem teleradiestezja i wykorzystane jest do badań na mapach oraz w uzdrawianiu często na bardzo znaczne odległości.

Andrzej Pietrzak