Radiestezja

Andrzej Pietrzak – gdy kończy się wiedza, zaczynają się cuda, magia i szaleją demony.

 

W 2010 roku na Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Cechu Psychotronicznego miałem wykład na temat cieków wodnych.

Ostatnio spotkałem p. Stanisława Leśnego redaktora miesięcznika „Uzdrawiacz” i otrzymałem od niego gazetę, w której streścił tamto wystąpienie. Byłem mile zaskoczony gdyż nie wiedziałem o tej publikacji..

Energetyczne kręgi kamienne

Kręgi kamienne są spowite aurą tajemniczości i niezrozumiałymi zjawiskami, a źródło tych wyobrażeń tkwi w braku wiedzy o ich przeznaczeniu i budowniczych. Jedni wchodząc w krąg kamienny odczuwają różne reakcje fizyczne organizmu, inni doświadczają wizji duchowych, a większość nic nie rejestruje

  Czym są kręgi kamienne?  

Kręgi kamienne są luźną budowlą wyznaczającą określony teren, wpływa na jego właściwości energetyczne. Organizm ludzki posiada pole energetyczne, które w kontakcie z innym źródłem energii wywołuje reakcję psychofizyczną, jest ona zależna od wrażliwości i nastawienia psychicznego osoby.

Jakie energie wytwarza krąg?

Krąg kamienny emituje energię o natężeniu określanym skalą Bovisa (korzystna dla organizmu ludzkiego) w różnych rodzajach określanych kolorem radiestezyjnym. Drugą energią spotykaną w kręgu rejestrujemy skalą SRW, ma charakter promieniowania elektromagnetycznego (może działać destruktywnie na człowieka). Kręgi są konstrukcjami precyzyjnymi, wystarczy zmienić nieznacznie położenie jednego elementu a odczyty ulegną zdecydowanym zmianom pod względem rodzaju i natężenia.

Co decyduje o energii kręgu?

Natężenie energii wyznacza ilość kamieni oraz odległości między nimi. Każdy kamień swoim zasięgiem promieniowania winien pokrywać sąsiadujące kamienie, im odległości są większa tym krąg ma mniejsze odczyty energii. Położenie osi energetycznej kamienia w stosunku do stron świata decyduje o rodzaju energii w środku i na zewnątrz budowli. Krąg traci energię, gdy jeden bądź nieparzysta liczba kamieni jest zwrócona polaryzacją ujemną do góry.

Rola kamienia środkowego.

Kamień środkowy powinien swoim zasięgiem pokrywać każdy kamień kręgu, ma to wpływ na jednorodność energii w przypadku powstania przerw w obwodzie zewnętrznym. Decyduje o rodzaju koloru radiestezyjnego.

Układ energii w kręgu.

W środku i na zewnątrz  występuje energia określana skalą Bovisa, gdy północne bieguny osi energetycznych wszystkich kamieni są skierowane na jeden z kierunków ; północny-wschód, północny-zachód, południowy-wschód, południowy-zachód. Jeżeli w powyższym układzie parzysta liczba kamieni jest skierowana północnym biegunem osi na przeciwny kierunek, również występuje jednakowa energia w środku i na zewnątrz.

W środku odczyty w skali Bovisa, na zewnątrz w skali SRW. Wszystkie kamienie są skierowane północnym biegunem osi energetycznej na różne kierunki północne (wschód, zachód). Wystarczy zmienić kierunek osi energetycznej jednego z kamieni na przeciwny a powstanie odwrotny układ energetyczny kręgu.

W środku odczyty w skali SRW, na zewnątrz w skali Bovisa. Wszystkie kamienie są skierowane północnym biegunem osi na różne kierunki południowe (wschód, zachód). Zmieniając położenie osi energetycznej na przeciwny kierunek w jednym z kamieni, zamienimy energie w kręgu.

W przytoczonych przykładach rodzaj energii był określany w pozycji przód ciała skierowany na kierunki północne, odwrotne ustawienie wskaże inne odczyty. Celem uniknięcia rozbieżności proponuję bezpośredni kontakt ciała z kwarcem, krzemem lub jakimś półprzewodnikiem używanym w elektronice (dioda, rezystor kwarcowy). Przykładowo krzem można trzymać w ręce lub przylepić plastrem do ciała, a w każdej pozycji będą odczyty takie same jak przy ustawieniu się na kierunek północny.

Czynnik ludzki w kręgach.

Energię kręgu można podnieść lub zmienić jej rodzaj poprzez naenergetyzowanie jednego z kamieni. Krąg naenergetyzowany będzie utrzymywał energię przez długi czas, jest ona możliwa do zdjęcia przez doświadczonych radiestetów i bioenergoterapeutów. Ludzie z zaburzeniami psychicznymi, narkomani mogą nieświadomie naenergetyzować krąg, wtedy mogą wystąpić energie destruktywne dla organizmów zdrowych.

Andrzej Pietrzak

 

                  Posługiwanie się skalami biometrycznymi

 Człowiek opracował różne skale do precyzyjnego przekazywania informacji, mamy skale pomiarów prądu, natężenia światła, skalę masy, czy chociaż najpopularniejszą skalę długości. Przykładowo osoba często posługująca się skalą długości dochodzi do takiej wprawy, że bez przymiaru dokładnie określa wymiary, skala długości została zakodowana w podświadomości.

Radiestezja posiada również skale, zwane biometrycznymi, które służą do opisu badanego zjawiska. Skale biometryczne przydatne są wtedy, gdy podświadomość zapozna się z nimi i zaakceptuje, co jest zależne od świadomości, wymaga to pozytywnego nastawienia, treningu.

 Osobiście posługuję się skalami zaproponowanymi przez Jakuba Zemłe (można pobrać na jego stronie w Internecie), w stosowaniu są bardzo wygodne.

Skala bez wahadła w ręku radiestety jest tylko grafiką. Wahadło poruszając się nad skalą pełni rolę wskazówki zegarowej, dlatego powinno posiadać ostre zakończenie, pozwala to dokładniej określić wskazania. Nad skalą wahadło wykonuje ruchy na polecenie mentalne świadomości, powinno być ono pozbawione sugestii. Ruchy na początku są chaotyczne, potem w określony punkt przechodzą w zdecydowane, i to jest odczyt. Cierpliwość, spokój zaowocuje poprawnymi i powtarzalnymi wynikami.

W sprzedaży spotykamy różne, często dziwne skale, mają one dawać informację tylko dla jednej osoby a nie służą do komunikacji międzyludzkiej. Skalę Bovisa stosuję do określenia energii pozytywnych, skalę SRW do energii destruktywnych takich jak promieniowanie chemiczne, elektromagnetyczne czy magnetyczne bądź mentalne. Skala kolorów radiestezyjnych określa rodzaj energii i w przeciwieństwie do wahadła uniwersalnego robi to szybko i precyzyjnie. Przydatna jest skala liczbowa do określenia procentów, można ją wykorzystać do różnych pomiarów przy odpowiednim nastawieniu mentalnym.

Należy cały czas pamiętać, skala biometryczna to jakby tarcza zegarowa, wahadło to wskazówki zegara, głównym mechanizmem układu jest organizm kierowany przez podświadomość, na którą możesz wpływać umysłem świadomym, dlatego cel pomiarów winien być precyzyjnie określony.

Przykład;  W celu określenia koloru radiestezyjnego wyrażam prośbę o jego wskazanie „proszę wskazać kolor radiestezyjny”. Sformułowanie powyższe nie jest precyzyjne, gdyż podświadomość może wskazać jeden z kolorów występujących w badanym zjawisku. Poprawne sformułowanie powinno brzmieć „proszę pokazać dominujący kolor radiestezyjny”  wtedy uzyskamy odpowiedź wskazującą  na największy rodzaj energii.

                                                                                              Andrzej Pietrzak

 

                                   Energia ludzka, a uczucia

 

Słowami wyrażamy nasze emocje, emocje to energia, którą przekazujemy otoczeniu i sobie. Słowa niewypowiedziane a zatrzymane w umyśle mają też energię osadzającą się w człowieku, mają wpływ na zachowanie i samopoczucie. Do analizy wybrałem po cztery pojęcia określające emocje destruktywne i pozytywne. Woda jest wrażliwa na emocje, łatwo je przyjmuje i może przez długi czas utrzymywać.

las4

Przykład;  Weź cztery kubki z wodą, określ jej energię pod kątem natężenia i rodzaju, następnie każde z naczyń naładuj emocjami (energią), jakie kojarzysz ze słowem;

Czysta woda            7000 Bovisa   kolor niebieski        1,5 SRW chemiczne

Złość, nienawiść       500 Bovisa,   kolor czarny,         55 SRW, magnetyczne.

Strach                      5000 Bovisa,   kolor żółty,           10 SRW, magnetyczne

Żal                           2000 Bovisa,   kolor pomarańcz,  25 SRW, magnetyczne

Bezradność              5500 Bovisa,   kolor zielony,         8 SRW,  magnetyczne

Przy każdym ze słów obrazujących emocje, woda wykazała powyższe odczyty. Pojemniki z wodą ustawione blisko siebie, po godzinie miały wyrównaną energię (zjawisko przenikania), nie uległa zmianie po 24 godzinach, wynosiła;

Po 24 godzinach     5700  Bovisa    kolor zielony          9 SRW  magnetyczne

Przykład;  Cztery pojemniki z wodą naładowałem energią pozytywną, która kojarzy się ze słowami;

Miłość               650 000 Bovisa,   kolor fiolet elektryczny            0   SRW

Radość               400 000 Bovisa,   kolor biały elektryczny            0   SRW

Wdzięczność      300 000 Bovisa,   kolor biały                               0   SRW

Szczerość           170 000 Bovisa,    kolor biały                               0   SRW

Pojemniki ustawione blisko siebie po godzinie miały jednakową energię, nie uległa zmianie po 24 godzinach, wynosiła;

Po 24 godzinach     360 000 Bovisa     kolor biały                          0   SRW

 

Wniosek;   Przy pojęciach destruktywnych obniżamy energię wody, wywołujemy energię magnetyczną (mentalną)  o działaniu negatywnym dla organizmów żywych.

Wniosek;   Przy słowach pozytywnych podnieśliśmy energię wody pod względem natężenia i rodzaju, korzystną dla organizmów żywych.

Powyższe odczyty są tylko przykładem działania emocji pod względem energetycznym. Każda osoba ma inny charakter, inne doświadczenia życiowe związane z tymi pojęciami a zatem odczyty będą różne. Postawa ludzka jest mieszaniną emocji pozytywnych i negatywnych.

Przykład;  Osiem pojemników z wodą naenergetyzowaną z poprzednich przykładów ustawiłem blisko siebie, połączyłem różne emocje. Po godzinie energia w każdym z nich wynosiła  18 500 Bovisa, kolor niebieski, 1,5 SRW chemiczne.

Wniosek;  Energia pozytywna określona w skali Bovisa zneutralizowała energię negatywną skali SRW.

Andrzej Pietrzak

Energia ludzka ma specyficzne właściwości, potrafi przenikać przez wszystko, odległość nie ma znaczenia, potrafi przez lata tkwić w jednym miejscu, może przenosić się na ciała obok, posiada pewien rodzaj inteligencji. Brzmi to jak fantastyka, można jednak z nią się spotkać w fizycznej rzeczywistości.

Uzdrawianie na odległość jest potwierdzone przez oficjalną medycynę akademicką, znalazło wyraz w wielu publikacjach książkowych. Przykładem może być Stanisław Nerdelli, który w latach osiemdziesiątych na seansach zbiorowych i z pomocą zdjęć fotograficznych pomógł wielu osobom. Kontakt na odległość wzrokową jak i na znaczne odległości dawały często zadziwiająco dobre efekty zdrowotne, nazywano je cudownymi uzdrowieniami, to nie były cuda, to było działanie energii o odpowiednim natężeniu i rodzaju korzystne w danym przypadku.

.

Energia ludzka ma siłę zmiany stanu fizycznego otoczenia, przykładem są osoby potrafiące wyginać łyżeczki, przesuwać przedmioty bez kontaktu fizycznego, jest to pokazane na filmikach krążących w Internecie.

 

Zjawisko telepatii zostało opisane w wielu publikacjach, postaram się na przykładzie ćwiczenia przedstawić jej efekty. Woda jest bardzo wdzięcznym materiałem do takich pokazów. Poproś znajomą osobę żeby naczynie wybrane przez ciebie gdzieś wyniosła a następnie napełniła wodą. Część wody niech przeleje do innego naczynia, będzie to próbka kontrolna dająca obraz zaistniałych zmian. Wystarczy teraz wytworzyć w umyśle obraz wody w naczyniu i przesłać energię o określonym natężeniu i rodzaju. Pomiary energii w naczyniu wskażą deklarowane wartości a w drugim kontrolnym nie nastąpią żadne zmiany.

 

Innym sprawdzianem właściwości energii ludzkiej jest postawienie blisko naczynia z wodą naenergetyzowaną, drugiego ze zwykłą wodą. Po niedługim czasie oba naczynia wykażą energię wody naładowanej, energia ludzka promieniuje i potrafi przenikać przez przeszkody. Zjawisko takie nie zachodzi w przypadku próby energetyzowania wody w piramidzie. Woda wstawiona do piramidy nie naenergetyzuje się, można to sprawdzić. Wyjmij naczynie z piramidy i przelej wodę do drugiego, w nim sprawdź energię. Pomiary wody nie wykażą zmian, naenergetyzowane zostało opakowanie w piramidzie a nie woda.Woda naenergetyzowana przez człowieka po przelaniu do drugiego naczynia nic nie traci ze swych parametrów.

W sprzedaży znajdują się wahadła z minerałami i ziołami do przekazywania tych energii ludziom potrzebującym. Według mnie, wahadło jest komunikatorem między podświadomością a świadomością osoby używającej. To nie wahadło przekazuje określoną energię, lecz człowiek człowiekowi, wkład ziołowy służy tylko jako wzorzec. Można wziąć określone zioło do ręki i po wyrażeniu intencji przekazać jego energię drugiej osobie bez użycia wahadła.

Przykład; Minerał chryzopraz ma kolor radiestezyjny niebieski 35% i pozostałe, czerwony 10%, pomarańczowy 10%, żółty10%, zielony15%, biały 20%. Woda, którą naenergetyzujemy będzie miała ten sam spektrum kolorów i energię równą wzorcowemu minerałowi chyba, że zadecydujemy o jej wielkości.

 

 Woda naenergetyzowana przez człowieka nie zmienia parametrów w czasie. O trwałości energii ludzkiej przekonałem się na terenie prac więźniów z okresu drugiej wojny światowej. Szlak przemarszów szerokości około 3m. miał bardzo niską energię o kolorze radiestezyjnym czarnym oraz znaczne promieniowanie magnetyczne, co kłóciło się z otoczeniem, które miało bardzo korzystne odczyty. Miejscowa osoba potem powiedziała, tędy chodzili więźniowie budujący sztolnie. Pomieszczenie, w którym przebywała osoba niechcąca pogodzić się ze śmiertelną chorobą, również wykazuje niską energię i promieniowanie magnetyczne przez długi okres po zgonie. Energie takie należy zdjąć, są destruktywne dla osób tam przebywających.

Powyższy tekst jest streszczeniem wykładu-pokazu na Zjeździe, który odbył się 24-26 maja 2013r. w Księży Młynach.

                                   Andrzej Pietrzak

 

 

ENERGIA KAMIENI

KOPCE KAMIENNE

Tyle mówi się o energii kamieni, że aż trudno nie zastanowić się nad tematem. Czy kamienie mają energię, to jaką? Czy kopiec kamieni ma dużą energię zawsze? Na polach spotykamy kamienie małe, duże, kolorowe i szare, co je różni pod względem energetycznym?

W radiestezji istnieje pojęcie promieniowania kształtów, kamień jest bryłom, a zatem będzie emitował energię, gdy znajdzie się polaryzacją ujemną do dołu. Ustawiając kamień polaryzacją ujemną do góry nie stwierdzimy energii. Kamień jest zlepkiem różnych minerałów i to one określają jego rodzaj energii, który w radiestezji nazywamy kolorem radiestezyjnym. Natężenie energii jest wyczuwalne w odległości od kilku centymetrów do kilku metrów a zależy od wielkości kamienia, wynosi najczęściej 2500 jednostek skali Bovisa.

Przykład. Cztery kamienie o kolorach radiestezyjnych; czerwony, indygo i 2 niebieskie ułożone na ziemi blisko siebie wykazały energię 9500 jednostek Bovisa w kolorze fioletowym (każdy kamień miał takie odczyty). Zwiększając odległość między nimi natężenie energii malało w każdym kamieniu do poziomu 2500 jednostek i każdy powraca do swojego koloru pierwotnego.

Te same kamienie ułożone na desce (posiada polaryzację) w podobnych odległościach, raz każdy pokazywał 2500 jednostek w kolorze niebieskim, innym razem nie ma odczytów.

Wniosek; 1) Polaryzacja podłoża wpływa na energie kamieni, zmienia jej rodzaj bądź likwiduje .

                2)Pokrywanie się zasięgów promieniowania kamieni powoduje wzrost natężenia           i zmianę rodzaju energii każdego z nich.

 

Przykład. Dwadzieścia kamieni ułożonych na ziemi dowolną polaryzacją (mała pryzma) raz wykazywały energię 2500 jednostek a innym razem brak odczytów.

Do pryzmy dołożyłem kamienie; naenergetyzowany 5 000 jednostek Bovisa w kolorze czerwonym oraz 10 000 jednostek w kolorze białym. Pryzma wykazała 10 000 jednostek w kolorze białym. Odjąłem kamień o energii 10 000 jednostek, pryzma miała energię w wysokości 5 000 jednostek w kolorze czerwonym.

.Wniosek; 3)Pryzma kamienna przyjmuje wartość energetyczną elementu o najwyższych odczytach.

4)Nieparzysta liczba kamieni zwróconych polaryzacją ujemną do góry powoduje zanik energii całej pryzmy.

Każdy kamień posiada polaryzację boczną ujemną i dodatnią. Punkty powstałe na styku różnoimiennych polaryzacji bocznych wyznaczają biegunowość kamienia, która odpowiada biegunom magnetycznym ziemi. Linia łącząca te punkty wyznacza oś energetyczną kamienia, jeżeli pokryje się z  kierunkiem północ-południe zmieni odczyty energii kamienia.

Przykład. Kamień ustawiony osią energetyczną na kierunku północ-południe raz wskaże energię 6500 jednostek koloru białego, innym razem 2500 jednostek w kolorze właściwym dla badanego kamienia oraz 20 jednostek SRW promieniowania elektromagnetycznego.

Wniosek; 5)Bieguny osi energetycznej odpowiadające biegunom  magnetycznym  ziemi gdy znajdą się na kierunku północ-południe wskażą energię 6500 w kolorze białym, przeciwne ustawienia wykaże promieniowanie elektromagnetyczne 20 jednostek w skali SRW i 2500 jednostek Bovisa.

 

Natura jest bogata pod względem różnorodności, co widać również wśród kamieni. Chodząc po polach można spotkać kamienie, które nazywam pulsacyjnymi. Kamień pulsacyjny zmienia swoją energię od bardzo wysokiej do zera w skali Bovisa, jak również emituje promieniowanie elektromagnetyczne od wysokiego do zera określonego w skali SRW. Maksymalna energia określana w skali Bovisa wynosi 600 000 jednostek i występuje o godzinie 12 oraz 24 czasu letniego. Maksymalne promieniowanie elektromagnetyczne wynosi ponad 200 jednostek i występuje dokładnie o godzinie 6 oraz 18 czasu letniego. Przebieg energii w okresie doby doskonale obrazują nałożone na siebie wykresy funkcji sinusa i cosinusa.

Pryzma, w której znajduje się kamień pulsacyjny będzie miała odczyty energii różne zależne od godziny badania. Natężenie promieniowania elektromagnetycznego kilku kamieni pulsacyjnych odsuniętych od siebie bądź wzajemnie dotykających się nie ulega zmianie. Zmniejszenie promieniowania elektromagnetycznego występuje, gdy taki kamień znajdzie się w zasięgu promieniowania kamienia normalnego.

Andrzej Pietrzak

 

 

Strony świata – radiestezja

 

Dokładne wyznaczenie stron świata jest bardzo ważnym zadaniem dla określenia energii oraz polaryzacji. Popularne  kompasy dają małą precyzję wyznaczenia kierunków świata, zejście o 1 stopień z kierunku daje znaczne różnice odczytów. Jak zatem precyzyjnie wyznaczyć kierunek?

Przykład;  Weź prosty pręt, patyk o długości około 30cm (może być dłuższy) i połóż na podłożu bez polaryzacji (dykta falista, sklejka, ziemia itd.), ustaw się z boku pręta i powoli obracaj nim trzymając wahadło nad jednym z jego końców. Motalnie jesteś nastawiony na określenie stron świata. Za każdym razem, gdy koniec pręta wskaże inny kierunek świata, wahadło będzie wykonywało inne zdecydowane ruchy.

Ruchy wahadła na końcu pręta skierowanego na północ będą obrotami w lewo, na południu wskaże obroty w prawo, zachód da wahania wzdłuż pręta, wschód pokaże wahania prostopadłe do pręta. Każdemu z kierunków stron świata odpowiada inny kolor radiestezyjny na końcu pręta; północ – czarny, południe – czerwony, zachód – niebieski, wschód – żółty. Dokładnie ustawiony pręt na końcach wskaże nam 10 000 jednostek Bovisa, minimalne przesunięcie da zmniejszone odczyty.

 

Radiesteta pracuje całym organizmem, można to zauważyć, gdy określa polaryzację i energię.

Przykład;  Ustaw kamień polaryzacją ujemną do dołu. Dotknij boku kamienia celem określenia polaryzacji bocznej i teraz zmień położenie ciała o 180 stopni. Polaryzacja boczna, którą określiłeś uległa zmianie.

Wniosek;  Stojąc przodem do kierunku północno-wschodniego, północnego, północno-zachodniego mamy inne odczyty polaryzacji niż stojąc do kierunków południowych.

Przykład;  Przyjęło się uważać, że piramida ma kolor radiestezyjny biały w środku, takie odczyty uzyskuje się mierząc energię zwróconym na kierunki północne. Ustawiając się przodem na kierunki południowe stwierdzisz brak odczytów w skali Bovisa i koloru radiestezyjnego, będzie za to silne promieniowanie elektromagnetyczne.

Wniosek;  Ustawienie ciała do kierunków stron świata wpływ na różne odczyty energii w badanym obiekcie.

Problem różnych odczytów nie występuje, gdy ciało radiestety ma bezpośredni kontakt z półprzewodnikami jak kwarc, krzem lub dioda, rezystor kwarcowy używane w elektronice.

Andrzej Pietrzak

Radiestezja i bioterapia są dziedzinami wiedzy operującej na tej samej płaszczyźnie, zmieniają i udrażniają energie do stworzenia warunków dla korzystnego rozwoju życia. Słuch, wzrok, smak, powonienie, dotyk są receptorami, którymi świadomość człowieka odbiera otoczenie i podejmuje decyzja. Podświadomość posiada umiejętność rozpoznawania subtelnych energii występujących w otoczeniu, jeśli jest uzgodniony kod komunikacji ze świadomością to swoje spostrzeżenia przekazuje w postaci ruchów wahadła bądź różyczki, mogą również wystąpić odczucia fizyczne w postaci temperatury bądź oporu fizycznego, gdy przesuwa się dłoń nad badanym obiektem.

Radiesteta i bioterapeuta swoje działanie opiera na informacjach uzyskanych od podświadomości, muszą być jednak one wsparte znajomością anatomii człowieka, bądź wiedzą związaną z geologią i przyrodą w przypadku pracy w terenie.

Świat jest różnego rodzaju energiami o różnym natężeniu, które współczesna nauka zaczyna rozpoznawać i określać przyrządami technicznymi. Przyrządy techniczne obecnie stworzone posiadają małą wrażliwość w stosunku do organizmów żywych, co jest szczególnie widoczne w przypadku zwierząt i roślin przebywających na uskokach geologicznych bądź na żyłach wodnych. Wrażliwość na energie otoczenia jest różna u różnych ludzi, rozwija się ona w wyniku treningu i praktyki, każdy człowiek jest indywidualnością. Akceptujmy i korzystajmy z darów natury jakimi obdarzeni są radiesteci i bioenergoterapeuci tak jak korzystamy z prac malarzy, muzyków, poetów. Nie posiadam danych umiejętności to nie znaczy, że inni tego nie potrafią zrobić. Pseudo „autorytety naukowe”, uwarunkowania kulturowe i dogmaty religijne są pryzmatem, przez który dostrzegamy otoczenie, życzę zrozumienia siebie a potem świata.

Andrzej Pietrzak

Gdy kończy się wiedza zaczynają się cuda, magia i grasują demony.