Radiestezja

Andrzej Pietrzak – gdy kończy się wiedza, zaczynają się cuda, magia i szaleją demony.

Energia symboli od  podstaw

 

Otaczającą nas przestrzeń wypełniają różne energie, są fale radiowe, telewizyjne, telefonii komórkowej itd. Czy te fale widzimy? Czy to promieniowanie odczuwamy zmysłami fizycznym? Nie!

Wspomniane fale są formą energii, którą po skupieniu w określonych odbiornikach możemy przetworzyć na dźwięk, obraz rozpoznawalny przez nasze zmysły fizyczne. Odbiorniki fal posiadają anteny o dokładnych parametrach dostosowanych do określonych częstotliwości, często wymagane jest ustawienie na określony kierunek. Wspomniane fale (energie) wytwarza człowiek, lecz przyroda i wszechświat również emituje różne rodzaje promieniowania, są one rozpoznawalne przez skomplikowane przyrządy takie jak licznik Geigera.

Symbole pełnią rolę anten zagęszczających energię występującą w otoczeniu, muszą mieć określony kształt tak jak antena telewizyjna, nie spełniając tych warunków  są tylko grafiką. Koło, krzyż są symbolami często powiązanymi z obrzędami i religiami na całej kuli ziemskiej i występują od zamierzchłych czasów. Na podstawie tych dwóch symboli wykażę uwarunkowania energetyczne posługując się wiedzą radiestezyjną.

Czynniki wpływające na energię symbolów.

1)      Dokładny wymiar uwzględniający wielokrotność liczby stałej, która wynosi 9mm.

2)      Polaryzacja podłoża, na który został naniesiony symbol.

3)      Polaryzacja materiału, z którego wykonano symbol.

4)      Dokładne ustawienie na kierunki magnetyczne ziemi.

5)      Kąt nachylenia do poziomu ziemi.

6)      Azymut stały likwiduje energię symbolu.

7)      O zasięgu oddziaływania decyduje wielkość symbolu.

 

Uzasadnienie czynników decydujących o  energię symboli.

Ad 1) Jedynie symbol koła jest niezależny od ustawienia na kierunki stron świata i na nim wykażę wpływ wymiarów. Wytnij z brystolu koło o dokładnej średnicy 9cm. oraz drugie o mniejszej bądź większej o około 3mm. Energia jednego koła wyniesie 2 500 jednostek Bovisa w kolorze radiestezyjnym pomarańczowym, drugiego wskaże 10 000 jednostek w kolorze białym. Różnica 2mm sprawia różne odczyty bez względu na wielkość średnicy, która może mieć nawet kilka metrów.

Ad 2) Na stronie brystolu o polaryzacji dodatniej narysuj dokładnie koło o średnicy 9,0cm, na drugim arkuszu po stronie o polaryzacji ujemnej identyczne koło. Odczyt energii w jednym przypadku wyniesie 10 000 jednostek Bovisa a w drugim brak wskazań.

Ad 3) Koło wycięte z materiału bez polaryzacji, nie wykaże żadnych odczytów, można to sprawdzić wycinając koło z dykty falistej.

Ad 4)  Do udowodnienia wpływu pola magnetycznego ziemi posłużę się krzyżami równoramiennymi, ramiona jednego mają 9,0cm a drugiego 8,7cm. Krzyże są narysowane na stronie brystolu o polaryzacji dodatniej. Jeden brystol z narysowanym krzyżem dokładne ustawionym na kierunki świata wskazał energię 6 500 jednostek Bovisa w kolorze białym a w dowolnej pozycji 4 500 jednostek koloru białego. Drugi brystol z narysowanym krzyżem bez względu na ustawienie zawsze pokazywał 2500 jednostek w kolorze pomarańczowym.

Ad 5)  Występuje kilka stałych kątów nachylenia do poziomu, przy których zmienia się energia, jeden z nich wynosi 51*25’42”. Koło o średnicy 9,0cm wskazało energię 200 000 jednostek Bovisa w kolorze białym pod kątem zwróconym dokładnie na północ, pod kątem zwrócony dokładnie na południe koło wskazało promieniowanie elektromagnetyczne 60 jednostek SRW.

Koło o średnicy 9,3mm wskaże 10 000 jednostek Bovisa w kolorze białym przy ustawieniu na kierunek północny i 60 jednostek SRW promieniowania elektromagnetycznego przy zwróceniu na kierunek południowy.

Ad  6)  Występuje kilka kątów w poziomie, które nazwałem azymutami stałymi. Krzyż równoramienny ustawiony ramionami na azymucie 12*51’27” nie wykaże odczytów radiestezyjnych w żadnej skali.

 

Symbole nieuwzględniające powyższych uwarunkowań nie posiadają żadnej nadzwyczajnej energii, są to grafiki często miłe dla oka. W różnych publikacjach przypisywane właściwości symbolą opierają się na sugestii ich twórców, bądź przekazach kulturowych, a nie właściwościach energetycznych. Możemy sobie wmówić, że dany symbol przyniesie nam dobrobyt, sprawi, że życie będzie pełne harmonii, może tak się dziać gdyż jesteśmy nastawieni na taki odbiór otoczenia.

Wymienione w artykule pojęcia i ich wielkości; wielokrotność liczby stałej , kąt stały, azymut stały, nie występują w publikacjach o radiestezji. W następnych artykułach omówię powyższe pojęcia i podam wszystkie wartości z nimi związane.

 

 

 

 

Przykład dotyczy energii dębu, pojedyncze liście na drzewie zaczynają obsychać. Energia dębu na początku sierpnia wynosiła 95 000 jednostek Bovisa w kolorze radiestezyjnym białym, obecnie 1 września ma 75 000 jednostek.

Mężczyzna posiada energię w ciele fizycznym 40 000 jednostek Bovisa kolorze radiestezyjnym fioletowym, zanieczyszczenie ciała 0,5 jednostek SRW chemiczne. Aura wewnętrzna 35 000 jednostek koloru indygo i 6 jednostek SRW mentalnych. Aura zewnętrzna wskazuje 34 000 jednostki koloru indygo i 8 jednostek SRW mentalnych.

Po 15 minutach stania plecami opartymi o pień drzewa odczyty energii wynosiły:

Ciało fizyczne 10 000 jednostek, kolor biały, brak odczytów w skali SRW.

Aura wewnętrzna i zewnętrzna pokazały 60000 jednostek w kolorze białym, brak odczytów w skali SRW.

Po 10 godzinach od kontaktu z drzewem;

Ciało fizyczne 51 000 jednostek w kolorze białym, 0,5 jednostek SRW radiacji chemicznej.

Aura wewnętrzna 52 000 jednostki w kolorze białym, brak odczytów w skali SRW.

Aura zewnętrzna 51 000 jednostek w kolorze białym, brak odczytów w skali SRW.

Po 24 godzinach od kontaktu z drzewem:

Ciało fizyczne 49 000 jednostek w kolorze fioletowym, 0,5 jednostek SRW radiacji chemicznej.

Aura wewnętrzna i zewnętrzna miały odczyty podobne wynoszące 51 000 jednostek Bovisa w kolorze fioletowym, brak odczytów w skali SRW.

Wnioski:

1)               W pierwszej fazie kontaktu z drzewem o polaryzacji ujemnej następuje znaczny spadek energii w ciele fizycznym, przy organizmach osłabionych może wystąpić znaczny dyskomfort.

2)               Energia aury ulega znacznemu wzrostowi w  skali Bovisa po oczyszczeniu z radiacji mentalnych.

3)               W stosunku do stanu pierwotnego następuje wzrost energii w ciele fizycznym i aurze.


 

1 września brzoza miała energię 60 000 jednostek Bovisa w kolorze radiestezyjnym białym, pokazały się już żółte liście. Drzewo w połowie sierpnia dawało odczyty 80 000 jednostek. Osoba korzystająca z energii drzewa przed doświadczeniem miała energię w ciele fizycznym 14 500 jednostek Bovisa o kolorze dominującym niebieskim, aura wewnętrzna i zewnętrzna dawała odczyty 14 000 Bovisa w kolorze niebieskim. W ciele fizycznym wystąpiła radiacja chemiczna 0,5 jednostek SRW, aura bez odczytów skali SRW.

Po 15 minutach stania opartego plecami o pień drzewa energia w ciele fizycznym wynosiła 50 000 Bovisa w kolorze białym, aura wewnętrzna i zewnętrzna wskazywały 14 000 jednostek w kolorze białym. Nie stwierdziłem radiacji określanej skalą SRW w ciele fizycznym i w aurach.

Po 10 godzinach odczyty wynosiły; ciało fizyczne 26000 jednostek w kolorze fioletowym i 0,5 jednostek SRW, aura wewnętrzna i zewnętrzna 26000 kolor fiolet oraz zero jednostek SRW.

 Po 24 godzinach odczyty w ciele fizycznym wynosiły 16000 jednostek Bovisa w kolorze niebieskim i 0,5 SRW radiacji chemicznej, aura wewnętrzna i zewnętrzna miały 16500 jednostek w kolorze niebieskim oraz zero jednostek w skali SRW.

Przykład drugi, osoba opierającej się o pień lipy. Liście lipy poszarzały, niektóre zaczynają opadać, drzewo ma energię 70 000 jednostek Bovisa kolorze białym a zatem mniejszą jak na początku sierpnia. Odczyty energii osoby przed przystąpieniem do drzewa; ciało fizyczne 11 000 jednostek, kolor radiestezyjny zielony, 20 jednostek SRW typu mentalnego. Aura wewnętrzna 9 000 jednostek, kolor zielony,18 SRW radiacja mentalna. Aura zewnętrzna 7 500 jednostek, kolor zielony, 30 SRW radiacja mentalna.

Po 15 minutach stania opartego plecami o pień drzewa;

Ciało fizyczne 50 000 jednostek, kolor biały,20 jednostek SRW radiacja mentalna.

Aura wewnętrzna 9 000 jednostek, kolor biały, brak odczytów w skali SRW.

Aura zewnętrzna  8 000 jednostek, kolor biały, brak odczytów w skali SRW.

Po 10 godzinach odczyty wynosiły ;

Ciało fizyczne 21 500 jednostek, kolor fiolet, 20 jednostek SRW radiacji mentalnej.

Aura wewnętrzna 25 000 jednostek, kolor fiolet, brak odczytów w skali SRW.

Aura zewnętrzna identyczne odczyty jak aura wewnętrzna.

Po 24 godzinach odczyty wynosiły;

Ciało fizyczne 14 000 jednostek, kolor niebieski, 20 jednostek SRW radiacji mentalnej.

Aura wewnętrzna 14 000 jednostek, kolor niebieski, brak odczytów w skali SRW.

Aura zewnętrzna 14 500 jednostek, kolor niebieski, brak odczytów w skali SRW.

Wnioski, przykłady dotyczą drzew z dodatnią polaryzacją pnia.

1)      Następuje znaczne podwyższenie energii w ciele fizycznym, zaraz po odejściu od drzewa.

2)      Energia aury określana w skali Bovisa zaraz po odejściu od drzewa nie uległa zmianom.

3)      Drzewa oczyszczają aurę z energii mentalnych, nie dokonują tego w ciele fizycznym.

4)      W stosunku do stanu pierwotnego, każdy kontakt z drzewem powoduje nieznaczny wzrost energii w ciele fizycznym i aurze po 24 godzinach.

Temat energii drzew jest bardzo obszerny gdyż są różne gatunki drzew o różnych właściwościach energetycznych, które ulegają zmianą w zależności od otoczenia i pory roku. Sugerowane właściwości lecznicze drzew serwowane w różnych publikacjach mają charakter autosugestii a nie działania konkretnych rodzajów energii. Żeby mówić o działaniu zdrowotnym drzew należy dokładnie poznać ich stronę energetyczną. Najogólniej cechy energetyczne drzew można scharakteryzować;

1)               Gatunki drzew różnią się polaryzacją pni. Dąb, modrzew, topól itd. mają polaryzację ujemną, brzoza, buk, lipa, jabłoń itd. mają polaryzację dodatnią.

2)               Każdy gatunek ma charakterystyczny dominujący rodzaj energii. Buk ma kolor radiestezyjny biały a grab kolor niebieski. Drzewa te na pierwszy rzut oka trudno rozróżnić gdyż posiadają podobne liście a kora pni drew jest gładka o podobnym odcieniu.

3)               Pień drzewa posiada zasięg promieniowania od kilkunastu centymetrów do ponad metra. Średniej grubości drzewo promieniuje na odległość około 60cm. Spotkany dąb o obwodzie pnia 3,7m miał zasięg promieniowania 1,3m.

4)               Drzewa mają natężenie energii zmienne, zależne od pory roku. Sosna latem w sierpniu ma 85 000 jednostek Bovisa, zimą w styczniu około 7 000 jednostek. Natężenie energii jest zależne od krążenia soków w drzewie.

5)               Drzewa w okresie szczytowym mają energię wyższą od przeciętnego człowieka i waha się w przedziale od 40 000 do 120 000 jednostek Bovisa.

6)               Drzew rosnące na ciekach wodnych, w zasięgu wzajemnego promieniowania (różne gatunki) zmieniają swoją energię.

7)               Wielkość drzewa nie wpływa na rodzaj i natężenie energii, zmienia się jedynie zasięg oddziaływania.

Uwagi do korzystania z energii drzew.

1)            Unikaj drzew o polaryzacji ujemnej gdyż powodują spadek energii w organizmie.

2)            Oprzyj się plecami bądź przytul się piersią do pnia, im dalej od drzewa tym energia mniejsza.

3)            Każde drzewo bez względu na polaryzację oczyszcza aurę z negatywnych energii.

4)            Bioenergoterapeuci i osoby o wysokiej energii nie naenergetyzują się przy drzewach, oczyszczą jedynie swoją aurę.

5)            Warunkiem pobrania energii jest wyciszenie umysłu i świadome zanurzenie się w pole energetyczne drzewa.

Uwagi końcowe.

Autosugestia jest wspaniałym narzędziem kreowania swojego zdrowia i życia. Jeżeli ktoś uważa, że dane drzewo przyniesie mu rozwiązanie problemów życiowych, to tak będzie się działo, mamy tutaj do czynienia nie z energią drzew, lecz z programowaniem własnej podświadomości.

Drzewa decydują o naszym życiu dając leki, pożywienie, ciepło i materiały do wygodnego życia, a zatem dbajmy o nie.

 

 

 

W 2010 roku na Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Cechu Psychotronicznego miałem wykład na temat cieków wodnych.

Ostatnio spotkałem p. Stanisława Leśnego redaktora miesięcznika „Uzdrawiacz” i otrzymałem od niego gazetę, w której streścił tamto wystąpienie. Byłem mile zaskoczony gdyż nie wiedziałem o tej publikacji..

Energetyczne kręgi kamienne

Kręgi kamienne są spowite aurą tajemniczości i niezrozumiałymi zjawiskami, a źródło tych wyobrażeń tkwi w braku wiedzy o ich przeznaczeniu i budowniczych. Jedni wchodząc w krąg kamienny odczuwają różne reakcje fizyczne organizmu, inni doświadczają wizji duchowych, a większość nic nie rejestruje

  Czym są kręgi kamienne?  

Kręgi kamienne są luźną budowlą wyznaczającą określony teren, wpływa na jego właściwości energetyczne. Organizm ludzki posiada pole energetyczne, które w kontakcie z innym źródłem energii wywołuje reakcję psychofizyczną, jest ona zależna od wrażliwości i nastawienia psychicznego osoby.

Jakie energie wytwarza krąg?

Krąg kamienny emituje energię o natężeniu określanym skalą Bovisa (korzystna dla organizmu ludzkiego) w różnych rodzajach określanych kolorem radiestezyjnym. Drugą energią spotykaną w kręgu rejestrujemy skalą SRW, ma charakter promieniowania elektromagnetycznego (może działać destruktywnie na człowieka). Kręgi są konstrukcjami precyzyjnymi, wystarczy zmienić nieznacznie położenie jednego elementu a odczyty ulegną zdecydowanym zmianom pod względem rodzaju i natężenia.

Co decyduje o energii kręgu?

Natężenie energii wyznacza ilość kamieni oraz odległości między nimi. Każdy kamień swoim zasięgiem promieniowania winien pokrywać sąsiadujące kamienie, im odległości są większa tym krąg ma mniejsze odczyty energii. Położenie osi energetycznej kamienia w stosunku do stron świata decyduje o rodzaju energii w środku i na zewnątrz budowli. Krąg traci energię, gdy jeden bądź nieparzysta liczba kamieni jest zwrócona polaryzacją ujemną do góry.

Rola kamienia środkowego.

Kamień środkowy powinien swoim zasięgiem pokrywać każdy kamień kręgu, ma to wpływ na jednorodność energii w przypadku powstania przerw w obwodzie zewnętrznym. Decyduje o rodzaju koloru radiestezyjnego.

Układ energii w kręgu.

W środku i na zewnątrz  występuje energia określana skalą Bovisa, gdy północne bieguny osi energetycznych wszystkich kamieni są skierowane na jeden z kierunków ; północny-wschód, północny-zachód, południowy-wschód, południowy-zachód. Jeżeli w powyższym układzie parzysta liczba kamieni jest skierowana północnym biegunem osi na przeciwny kierunek, również występuje jednakowa energia w środku i na zewnątrz.

W środku odczyty w skali Bovisa, na zewnątrz w skali SRW. Wszystkie kamienie są skierowane północnym biegunem osi energetycznej na różne kierunki północne (wschód, zachód). Wystarczy zmienić kierunek osi energetycznej jednego z kamieni na przeciwny a powstanie odwrotny układ energetyczny kręgu.

W środku odczyty w skali SRW, na zewnątrz w skali Bovisa. Wszystkie kamienie są skierowane północnym biegunem osi na różne kierunki południowe (wschód, zachód). Zmieniając położenie osi energetycznej na przeciwny kierunek w jednym z kamieni, zamienimy energie w kręgu.

W przytoczonych przykładach rodzaj energii był określany w pozycji przód ciała skierowany na kierunki północne, odwrotne ustawienie wskaże inne odczyty. Celem uniknięcia rozbieżności proponuję bezpośredni kontakt ciała z kwarcem, krzemem lub jakimś półprzewodnikiem używanym w elektronice (dioda, rezystor kwarcowy). Przykładowo krzem można trzymać w ręce lub przylepić plastrem do ciała, a w każdej pozycji będą odczyty takie same jak przy ustawieniu się na kierunek północny.

Czynnik ludzki w kręgach.

Energię kręgu można podnieść lub zmienić jej rodzaj poprzez naenergetyzowanie jednego z kamieni. Krąg naenergetyzowany będzie utrzymywał energię przez długi czas, jest ona możliwa do zdjęcia przez doświadczonych radiestetów i bioenergoterapeutów. Ludzie z zaburzeniami psychicznymi, narkomani mogą nieświadomie naenergetyzować krąg, wtedy mogą wystąpić energie destruktywne dla organizmów zdrowych.

Andrzej Pietrzak

 

                  Posługiwanie się skalami biometrycznymi

 Człowiek opracował różne skale do precyzyjnego przekazywania informacji, mamy skale pomiarów prądu, natężenia światła, skalę masy, czy chociaż najpopularniejszą skalę długości. Przykładowo osoba często posługująca się skalą długości dochodzi do takiej wprawy, że bez przymiaru dokładnie określa wymiary, skala długości została zakodowana w podświadomości.

Radiestezja posiada również skale, zwane biometrycznymi, które służą do opisu badanego zjawiska. Skale biometryczne przydatne są wtedy, gdy podświadomość zapozna się z nimi i zaakceptuje, co jest zależne od świadomości, wymaga to pozytywnego nastawienia, treningu.

 Osobiście posługuję się skalami zaproponowanymi przez Jakuba Zemłe (można pobrać na jego stronie w Internecie), w stosowaniu są bardzo wygodne.

Skala bez wahadła w ręku radiestety jest tylko grafiką. Wahadło poruszając się nad skalą pełni rolę wskazówki zegarowej, dlatego powinno posiadać ostre zakończenie, pozwala to dokładniej określić wskazania. Nad skalą wahadło wykonuje ruchy na polecenie mentalne świadomości, powinno być ono pozbawione sugestii. Ruchy na początku są chaotyczne, potem w określony punkt przechodzą w zdecydowane, i to jest odczyt. Cierpliwość, spokój zaowocuje poprawnymi i powtarzalnymi wynikami.

W sprzedaży spotykamy różne, często dziwne skale, mają one dawać informację tylko dla jednej osoby a nie służą do komunikacji międzyludzkiej. Skalę Bovisa stosuję do określenia energii pozytywnych, skalę SRW do energii destruktywnych takich jak promieniowanie chemiczne, elektromagnetyczne czy magnetyczne bądź mentalne. Skala kolorów radiestezyjnych określa rodzaj energii i w przeciwieństwie do wahadła uniwersalnego robi to szybko i precyzyjnie. Przydatna jest skala liczbowa do określenia procentów, można ją wykorzystać do różnych pomiarów przy odpowiednim nastawieniu mentalnym.

Należy cały czas pamiętać, skala biometryczna to jakby tarcza zegarowa, wahadło to wskazówki zegara, głównym mechanizmem układu jest organizm kierowany przez podświadomość, na którą możesz wpływać umysłem świadomym, dlatego cel pomiarów winien być precyzyjnie określony.

Przykład;  W celu określenia koloru radiestezyjnego wyrażam prośbę o jego wskazanie „proszę wskazać kolor radiestezyjny”. Sformułowanie powyższe nie jest precyzyjne, gdyż podświadomość może wskazać jeden z kolorów występujących w badanym zjawisku. Poprawne sformułowanie powinno brzmieć „proszę pokazać dominujący kolor radiestezyjny”  wtedy uzyskamy odpowiedź wskazującą  na największy rodzaj energii.

                                                                                              Andrzej Pietrzak

 

                                   Energia ludzka, a uczucia

 

Słowami wyrażamy nasze emocje, emocje to energia, którą przekazujemy otoczeniu i sobie. Słowa niewypowiedziane a zatrzymane w umyśle mają też energię osadzającą się w człowieku, mają wpływ na zachowanie i samopoczucie. Do analizy wybrałem po cztery pojęcia określające emocje destruktywne i pozytywne. Woda jest wrażliwa na emocje, łatwo je przyjmuje i może przez długi czas utrzymywać.

las4

Przykład;  Weź cztery kubki z wodą, określ jej energię pod kątem natężenia i rodzaju, następnie każde z naczyń naładuj emocjami (energią), jakie kojarzysz ze słowem;

Czysta woda            7000 Bovisa   kolor niebieski        1,5 SRW chemiczne

Złość, nienawiść       500 Bovisa,   kolor czarny,         55 SRW, magnetyczne.

Strach                      5000 Bovisa,   kolor żółty,           10 SRW, magnetyczne

Żal                           2000 Bovisa,   kolor pomarańcz,  25 SRW, magnetyczne

Bezradność              5500 Bovisa,   kolor zielony,         8 SRW,  magnetyczne

Przy każdym ze słów obrazujących emocje, woda wykazała powyższe odczyty. Pojemniki z wodą ustawione blisko siebie, po godzinie miały wyrównaną energię (zjawisko przenikania), nie uległa zmianie po 24 godzinach, wynosiła;

Po 24 godzinach     5700  Bovisa    kolor zielony          9 SRW  magnetyczne

Przykład;  Cztery pojemniki z wodą naładowałem energią pozytywną, która kojarzy się ze słowami;

Miłość               650 000 Bovisa,   kolor fiolet elektryczny            0   SRW

Radość               400 000 Bovisa,   kolor biały elektryczny            0   SRW

Wdzięczność      300 000 Bovisa,   kolor biały                               0   SRW

Szczerość           170 000 Bovisa,    kolor biały                               0   SRW

Pojemniki ustawione blisko siebie po godzinie miały jednakową energię, nie uległa zmianie po 24 godzinach, wynosiła;

Po 24 godzinach     360 000 Bovisa     kolor biały                          0   SRW

 

Wniosek;   Przy pojęciach destruktywnych obniżamy energię wody, wywołujemy energię magnetyczną (mentalną)  o działaniu negatywnym dla organizmów żywych.

Wniosek;   Przy słowach pozytywnych podnieśliśmy energię wody pod względem natężenia i rodzaju, korzystną dla organizmów żywych.

Powyższe odczyty są tylko przykładem działania emocji pod względem energetycznym. Każda osoba ma inny charakter, inne doświadczenia życiowe związane z tymi pojęciami a zatem odczyty będą różne. Postawa ludzka jest mieszaniną emocji pozytywnych i negatywnych.

Przykład;  Osiem pojemników z wodą naenergetyzowaną z poprzednich przykładów ustawiłem blisko siebie, połączyłem różne emocje. Po godzinie energia w każdym z nich wynosiła  18 500 Bovisa, kolor niebieski, 1,5 SRW chemiczne.

Wniosek;  Energia pozytywna określona w skali Bovisa zneutralizowała energię negatywną skali SRW.

Andrzej Pietrzak

Energia ludzka ma specyficzne właściwości, potrafi przenikać przez wszystko, odległość nie ma znaczenia, potrafi przez lata tkwić w jednym miejscu, może przenosić się na ciała obok, posiada pewien rodzaj inteligencji. Brzmi to jak fantastyka, można jednak z nią się spotkać w fizycznej rzeczywistości.

Uzdrawianie na odległość jest potwierdzone przez oficjalną medycynę akademicką, znalazło wyraz w wielu publikacjach książkowych. Przykładem może być Stanisław Nerdelli, który w latach osiemdziesiątych na seansach zbiorowych i z pomocą zdjęć fotograficznych pomógł wielu osobom. Kontakt na odległość wzrokową jak i na znaczne odległości dawały często zadziwiająco dobre efekty zdrowotne, nazywano je cudownymi uzdrowieniami, to nie były cuda, to było działanie energii o odpowiednim natężeniu i rodzaju korzystne w danym przypadku.

.

Energia ludzka ma siłę zmiany stanu fizycznego otoczenia, przykładem są osoby potrafiące wyginać łyżeczki, przesuwać przedmioty bez kontaktu fizycznego, jest to pokazane na filmikach krążących w Internecie.

 

Zjawisko telepatii zostało opisane w wielu publikacjach, postaram się na przykładzie ćwiczenia przedstawić jej efekty. Woda jest bardzo wdzięcznym materiałem do takich pokazów. Poproś znajomą osobę żeby naczynie wybrane przez ciebie gdzieś wyniosła a następnie napełniła wodą. Część wody niech przeleje do innego naczynia, będzie to próbka kontrolna dająca obraz zaistniałych zmian. Wystarczy teraz wytworzyć w umyśle obraz wody w naczyniu i przesłać energię o określonym natężeniu i rodzaju. Pomiary energii w naczyniu wskażą deklarowane wartości a w drugim kontrolnym nie nastąpią żadne zmiany.

 

Innym sprawdzianem właściwości energii ludzkiej jest postawienie blisko naczynia z wodą naenergetyzowaną, drugiego ze zwykłą wodą. Po niedługim czasie oba naczynia wykażą energię wody naładowanej, energia ludzka promieniuje i potrafi przenikać przez przeszkody. Zjawisko takie nie zachodzi w przypadku próby energetyzowania wody w piramidzie. Woda wstawiona do piramidy nie naenergetyzuje się, można to sprawdzić. Wyjmij naczynie z piramidy i przelej wodę do drugiego, w nim sprawdź energię. Pomiary wody nie wykażą zmian, naenergetyzowane zostało opakowanie w piramidzie a nie woda.Woda naenergetyzowana przez człowieka po przelaniu do drugiego naczynia nic nie traci ze swych parametrów.

W sprzedaży znajdują się wahadła z minerałami i ziołami do przekazywania tych energii ludziom potrzebującym. Według mnie, wahadło jest komunikatorem między podświadomością a świadomością osoby używającej. To nie wahadło przekazuje określoną energię, lecz człowiek człowiekowi, wkład ziołowy służy tylko jako wzorzec. Można wziąć określone zioło do ręki i po wyrażeniu intencji przekazać jego energię drugiej osobie bez użycia wahadła.

Przykład; Minerał chryzopraz ma kolor radiestezyjny niebieski 35% i pozostałe, czerwony 10%, pomarańczowy 10%, żółty10%, zielony15%, biały 20%. Woda, którą naenergetyzujemy będzie miała ten sam spektrum kolorów i energię równą wzorcowemu minerałowi chyba, że zadecydujemy o jej wielkości.

 

 Woda naenergetyzowana przez człowieka nie zmienia parametrów w czasie. O trwałości energii ludzkiej przekonałem się na terenie prac więźniów z okresu drugiej wojny światowej. Szlak przemarszów szerokości około 3m. miał bardzo niską energię o kolorze radiestezyjnym czarnym oraz znaczne promieniowanie magnetyczne, co kłóciło się z otoczeniem, które miało bardzo korzystne odczyty. Miejscowa osoba potem powiedziała, tędy chodzili więźniowie budujący sztolnie. Pomieszczenie, w którym przebywała osoba niechcąca pogodzić się ze śmiertelną chorobą, również wykazuje niską energię i promieniowanie magnetyczne przez długi okres po zgonie. Energie takie należy zdjąć, są destruktywne dla osób tam przebywających.

Powyższy tekst jest streszczeniem wykładu-pokazu na Zjeździe, który odbył się 24-26 maja 2013r. w Księży Młynach.

                                   Andrzej Pietrzak

 

 

ENERGIA KAMIENI

KOPCE KAMIENNE

Tyle mówi się o energii kamieni, że aż trudno nie zastanowić się nad tematem. Czy kamienie mają energię, to jaką? Czy kopiec kamieni ma dużą energię zawsze? Na polach spotykamy kamienie małe, duże, kolorowe i szare, co je różni pod względem energetycznym?

W radiestezji istnieje pojęcie promieniowania kształtów, kamień jest bryłom, a zatem będzie emitował energię, gdy znajdzie się polaryzacją ujemną do dołu. Ustawiając kamień polaryzacją ujemną do góry nie stwierdzimy energii. Kamień jest zlepkiem różnych minerałów i to one określają jego rodzaj energii, który w radiestezji nazywamy kolorem radiestezyjnym. Natężenie energii jest wyczuwalne w odległości od kilku centymetrów do kilku metrów a zależy od wielkości kamienia, wynosi najczęściej 2500 jednostek skali Bovisa.

Przykład. Cztery kamienie o kolorach radiestezyjnych; czerwony, indygo i 2 niebieskie ułożone na ziemi blisko siebie wykazały energię 9500 jednostek Bovisa w kolorze fioletowym (każdy kamień miał takie odczyty). Zwiększając odległość między nimi natężenie energii malało w każdym kamieniu do poziomu 2500 jednostek i każdy powraca do swojego koloru pierwotnego.

Te same kamienie ułożone na desce (posiada polaryzację) w podobnych odległościach, raz każdy pokazywał 2500 jednostek w kolorze niebieskim, innym razem nie ma odczytów.

Wniosek; 1) Polaryzacja podłoża wpływa na energie kamieni, zmienia jej rodzaj bądź likwiduje .

                2)Pokrywanie się zasięgów promieniowania kamieni powoduje wzrost natężenia           i zmianę rodzaju energii każdego z nich.

 

Przykład. Dwadzieścia kamieni ułożonych na ziemi dowolną polaryzacją (mała pryzma) raz wykazywały energię 2500 jednostek a innym razem brak odczytów.

Do pryzmy dołożyłem kamienie; naenergetyzowany 5 000 jednostek Bovisa w kolorze czerwonym oraz 10 000 jednostek w kolorze białym. Pryzma wykazała 10 000 jednostek w kolorze białym. Odjąłem kamień o energii 10 000 jednostek, pryzma miała energię w wysokości 5 000 jednostek w kolorze czerwonym.

.Wniosek; 3)Pryzma kamienna przyjmuje wartość energetyczną elementu o najwyższych odczytach.

4)Nieparzysta liczba kamieni zwróconych polaryzacją ujemną do góry powoduje zanik energii całej pryzmy.

Każdy kamień posiada polaryzację boczną ujemną i dodatnią. Punkty powstałe na styku różnoimiennych polaryzacji bocznych wyznaczają biegunowość kamienia, która odpowiada biegunom magnetycznym ziemi. Linia łącząca te punkty wyznacza oś energetyczną kamienia, jeżeli pokryje się z  kierunkiem północ-południe zmieni odczyty energii kamienia.

Przykład. Kamień ustawiony osią energetyczną na kierunku północ-południe raz wskaże energię 6500 jednostek koloru białego, innym razem 2500 jednostek w kolorze właściwym dla badanego kamienia oraz 20 jednostek SRW promieniowania elektromagnetycznego.

Wniosek; 5)Bieguny osi energetycznej odpowiadające biegunom  magnetycznym  ziemi gdy znajdą się na kierunku północ-południe wskażą energię 6500 w kolorze białym, przeciwne ustawienia wykaże promieniowanie elektromagnetyczne 20 jednostek w skali SRW i 2500 jednostek Bovisa.

 

Natura jest bogata pod względem różnorodności, co widać również wśród kamieni. Chodząc po polach można spotkać kamienie, które nazywam pulsacyjnymi. Kamień pulsacyjny zmienia swoją energię od bardzo wysokiej do zera w skali Bovisa, jak również emituje promieniowanie elektromagnetyczne od wysokiego do zera określonego w skali SRW. Maksymalna energia określana w skali Bovisa wynosi 600 000 jednostek i występuje o godzinie 12 oraz 24 czasu letniego. Maksymalne promieniowanie elektromagnetyczne wynosi ponad 200 jednostek i występuje dokładnie o godzinie 6 oraz 18 czasu letniego. Przebieg energii w okresie doby doskonale obrazują nałożone na siebie wykresy funkcji sinusa i cosinusa.

Pryzma, w której znajduje się kamień pulsacyjny będzie miała odczyty energii różne zależne od godziny badania. Natężenie promieniowania elektromagnetycznego kilku kamieni pulsacyjnych odsuniętych od siebie bądź wzajemnie dotykających się nie ulega zmianie. Zmniejszenie promieniowania elektromagnetycznego występuje, gdy taki kamień znajdzie się w zasięgu promieniowania kamienia normalnego.

Andrzej Pietrzak