Radiestezja

Andrzej Pietrzak – gdy kończy się wiedza, zaczynają się cuda, magia i szaleją demony.

 

 

Strony świata – radiestezja

 

Dokładne wyznaczenie stron świata jest bardzo ważnym zadaniem dla określenia energii oraz polaryzacji. Popularne  kompasy dają małą precyzję wyznaczenia kierunków świata, zejście o 1 stopień z kierunku daje znaczne różnice odczytów. Jak zatem precyzyjnie wyznaczyć kierunek?

Przykład;  Weź prosty pręt, patyk o długości około 30cm (może być dłuższy) i połóż na podłożu bez polaryzacji (dykta falista, sklejka, ziemia itd.), ustaw się z boku pręta i powoli obracaj nim trzymając wahadło nad jednym z jego końców. Motalnie jesteś nastawiony na określenie stron świata. Za każdym razem, gdy koniec pręta wskaże inny kierunek świata, wahadło będzie wykonywało inne zdecydowane ruchy.

Ruchy wahadła na końcu pręta skierowanego na północ będą obrotami w lewo, na południu wskaże obroty w prawo, zachód da wahania wzdłuż pręta, wschód pokaże wahania prostopadłe do pręta. Każdemu z kierunków stron świata odpowiada inny kolor radiestezyjny na końcu pręta; północ – czarny, południe – czerwony, zachód – niebieski, wschód – żółty. Dokładnie ustawiony pręt na końcach wskaże nam 10 000 jednostek Bovisa, minimalne przesunięcie da zmniejszone odczyty.

 

Radiesteta pracuje całym organizmem, można to zauważyć, gdy określa polaryzację i energię.

Przykład;  Ustaw kamień polaryzacją ujemną do dołu. Dotknij boku kamienia celem określenia polaryzacji bocznej i teraz zmień położenie ciała o 180 stopni. Polaryzacja boczna, którą określiłeś uległa zmianie.

Wniosek;  Stojąc przodem do kierunku północno-wschodniego, północnego, północno-zachodniego mamy inne odczyty polaryzacji niż stojąc do kierunków południowych.

Przykład;  Przyjęło się uważać, że piramida ma kolor radiestezyjny biały w środku, takie odczyty uzyskuje się mierząc energię zwróconym na kierunki północne. Ustawiając się przodem na kierunki południowe stwierdzisz brak odczytów w skali Bovisa i koloru radiestezyjnego, będzie za to silne promieniowanie elektromagnetyczne.

Wniosek;  Ustawienie ciała do kierunków stron świata wpływ na różne odczyty energii w badanym obiekcie.

Problem różnych odczytów nie występuje, gdy ciało radiestety ma bezpośredni kontakt z półprzewodnikami jak kwarc, krzem lub dioda, rezystor kwarcowy używane w elektronice.

Andrzej Pietrzak

Radiestezja i bioterapia są dziedzinami wiedzy operującej na tej samej płaszczyźnie, zmieniają i udrażniają energie do stworzenia warunków dla korzystnego rozwoju życia. Słuch, wzrok, smak, powonienie, dotyk są receptorami, którymi świadomość człowieka odbiera otoczenie i podejmuje decyzja. Podświadomość posiada umiejętność rozpoznawania subtelnych energii występujących w otoczeniu, jeśli jest uzgodniony kod komunikacji ze świadomością to swoje spostrzeżenia przekazuje w postaci ruchów wahadła bądź różyczki, mogą również wystąpić odczucia fizyczne w postaci temperatury bądź oporu fizycznego, gdy przesuwa się dłoń nad badanym obiektem.

Radiesteta i bioterapeuta swoje działanie opiera na informacjach uzyskanych od podświadomości, muszą być jednak one wsparte znajomością anatomii człowieka, bądź wiedzą związaną z geologią i przyrodą w przypadku pracy w terenie.

Świat jest różnego rodzaju energiami o różnym natężeniu, które współczesna nauka zaczyna rozpoznawać i określać przyrządami technicznymi. Przyrządy techniczne obecnie stworzone posiadają małą wrażliwość w stosunku do organizmów żywych, co jest szczególnie widoczne w przypadku zwierząt i roślin przebywających na uskokach geologicznych bądź na żyłach wodnych. Wrażliwość na energie otoczenia jest różna u różnych ludzi, rozwija się ona w wyniku treningu i praktyki, każdy człowiek jest indywidualnością. Akceptujmy i korzystajmy z darów natury jakimi obdarzeni są radiesteci i bioenergoterapeuci tak jak korzystamy z prac malarzy, muzyków, poetów. Nie posiadam danych umiejętności to nie znaczy, że inni tego nie potrafią zrobić. Pseudo „autorytety naukowe”, uwarunkowania kulturowe i dogmaty religijne są pryzmatem, przez który dostrzegamy otoczenie, życzę zrozumienia siebie a potem świata.

Andrzej Pietrzak

Gdy kończy się wiedza zaczynają się cuda, magia i grasują demony.