Wichura złamała maszt anteny przesyłającej sygnał do mojego komputera. Firma zajmująca się dystrybucją połączeń internetowych zastosowała połączenie światłowodowe sugerując duże korzyści.

Internet daje możliwość uzyskania różnych informacji oraz stwarza płaszczyznę licznych kontaktów nieograniczonych odległością, stąd często korzystam ponad dwie godziny dziennie. Praca w Internecie nie wywoływała dyskomfortu fizycznego, jednak po zmianie podłączenia nastąpiła zmiana. Poprzednio urządzenie odbierające sygnał Internetu znajdowało się na dachu budynku a pomieszczenie z komputerem wskazywało energię 9500 jednostek Bovisa w kolorze radiestezyjnym fioletowym bez odczytów niekorzystnego promieniowania.

Gdy ekipa montująca podłączenie światłowodowe uruchomiła komputer odczułem ucisk w skroniach, który po pewnym czasie ustąpił, sprowokowało to do poszukania przyczyny. Energia pomieszczenia przy włączonym komputerze spadła do 8000 jednostek Bovisa i wystąpiło promieniowanie elektromagnetyczne 5,5 jednostki SRW. Wieczorem po nadrobieniu zaległości kontaktowych sprawdziłem własną energię, była znacznie niższa od normalnie posiadanej oraz zmienił się kolor radiestezyjny, w ciele fizycznym stwierdziłem promieniowanie elektromagnetyczne 4,5 jednostki SRW.

Jesień 031Urządzenie H660GW  w momencie podłączenia do prądu posiada energię 500 jednostek Bovisa w kolorze czarnym i emituje 30 jednostek promieniowania elektromagnetycznego, pomiar w odległości około 30cm. Żyła wodna posiada 1500 jednostek Bovisa i 27 jednostek promieniowania elektromagnetycznego, zatem ma niewiele mniejsze złe odczyty od urządzenia H660GW.                               Uważam, praca z Internetem w dłuższym okresie czasu przy takich odczytach może okazać się niekorzystna dla zdrowia.

Zastosowanie posiadanych różnych energetyzatorów podniosło energię pomieszczenia jednak nie zlikwidowało promieniowania. Utworzyłem w miejscu ustawienia urządzenia H660GW mentalną osłonę energetyczną. Energia pomieszczenia przy włączonym komputerze jak i po jego wyłączeniu nie uległa zmianie i wynosiła 11000 jednostek w kolorze białym bez odczytów negatywnych. Przesunięcie urządzenia poza osłonę powodowało spadek energii otoczenia i występowało promieniowanie elektromagnetyczne. Osłona energetyczna w danym miejscu może tkwić wiele lat, zlikwidować może ją osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i umiejętności. Osłona poza likwidacją promieniowania elektromagnetycznego urządzenia spełniła rolę energetyzatora pomieszczenia.

Celem zrobienia zdjęcia do tekstu włączone urządzenie H660GW przesuwałem kilka razy, odczułem duży dyskomfort spowodowany zmianami energii ciała, 20 jednostek SRW promieniowania elektromagnetycznego w ciele fizycznym.