Radiestezja

Andrzej Pietrzak – gdy kończy się wiedza, zaczynają się cuda, magia i szaleją demony.

Wpisy z tagiem: kręgi kamienne

 

Konspekt wykładu-pokazu w Księży Młynach w ośrodku „VANTUR” 22-24 września br.      Organizatorem jest Stowarzyszenie Bioenergoterapeutów „Mazowsze”

 

VANTUR1)      Omówienie budowy energetycznej kamienia polnego

- polaryzacja

- oś energetyczna

- natężenie i rodzaj energii

2)  Pokaz.  Wpływ kamienia na układ energetyczny człowieka. Kamień duży, średni i mały biorą do ręki trzy osoby na kilka minut. Każda osoba ma określaną energię przed i po ćwiczeniu.

3)  Omawiam w czasie ćwiczenia właściwości kamieni pulsacyjnych.

4)  Pokaz.  Na dwóch identycznych podłożach usypane są kopce kamieni polnych. Osoba dotyka jednego z kamieni w każdym z kopców i obserwuje własne odczyty energii ciała fizycznego.

5) Omawiam budowę różnych kręgów kamiennych.

-  Promieniowanie we wnętrz i na zewnątrz.

-  Promieniowanie tylko w środku lub tylko na zewnątrz.

-  Regulacja natężenia i rodzaju energii kręgu.

6)  Wpływ kamieni na energię budowli. Osoba ustawia klocki granitowe w formie ściany stosując różną „zaprawę” łączącą elementy.

7)   Pokaz.  Przenosimy się na zewnątrz budynku do wcześniej ułożonego kręgu kamiennego. W celach dydaktycznych każdy kamień kręgu ma zaznaczoną  polaryzację dodatnią oraz północny punkt osi energetycznej.

-  Osoba staje w kręgu a druga opiera się o drzewo, obie mają określoną energie przed ćwiczeniem i następnie po ćwiczeniu.

-  Osoba zmienia ustawienie jednego z kamieni kręgu, potem dwóch kamieni obserwując zmiany energii w ciele fizycznym.

 

W radiestezji pojęcie polaryzacji jest powiązane z biegunowością, używamy określeń polaryzacja dodatnia, ujemna oraz brak polaryzacji. Tam gdzie stwierdzamy polaryzację zawsze mamy do czynienia z energii w skali Bovisa a czasem powiązaną równolegle ze skalą SRW (promieniowanie niekorzystne dla człowieka). W przypadku braku polaryzacji mogą występować tylko odczyty w skali SRW, nie stwierdzałem odczytów w Bovisie.

polaryzacja zuemiZiemia po której stąpamy nie posiada polaryzacji, wniosek opieram na podstawie przeprowadzonych doświadczeń.

Doświadczenia

1)          Na podłodze rozłożyłem gazetę i na niej ustawiłem kilka kamieni w zasięgu wzajemnego promieniowania. Każdy kamień posiadał energię 2 500 jednostek Bovisa, był zwrócony polaryzacją dodatnią do góry.

-Gazeta zwrócona polaryzacją dodatnią do góry z kamieniami. Energia pomieszczenia nie uległa zmianie a każdy kamień wskazywał 2500 jednostek.

- Gazeta zwrócona polaryzacją ujemną do góry z kamieniami w podobnym układzie. Energia pomieszczenia nie uległa zmianie a kamienie nie wskazywały żadnych odczytów.

2)      Podłoga pracowni pokryta jest gumolitem leżącym na betonie, nie posiada polaryzacji. Na podłodze ułożyłem kamienie w sposób zbliżony do poprzedniego doświadczenia. Energia pomieszczenia wzrosła o 18000 jednostek Bovisa a energia każdego kamienia zwiększyła się wielokrotnie do 35000 jednostek.

3)      Te same kamienie w podobnej konfiguracji ułożyłem na trawniku. Energia każdego kamienia wynosiła 30000 jednostek (różnica odczytów spowodowana zmianą odległości między nimi).

Wniosek nasuwa się oczywisty. Gdyby ziemia miała polaryzację dodatnią to każdy z kamieni posiadałby energię 2500 jednostek, gdyby ziemia miała polaryzację ujemną to nie byłoby odczytów energii. Brak polaryzacji ziemi w tym układzie kamieni spowodował wzrost energii w każdym z nich.

Czy występuje podobieństwo polaryzacji ziemi do wahadła Izis, tego nie mogę stwierdzić. W pracy najczęściej używam wahadła Izis firmy „Ciszak”, nie posiada ono polaryzacji i energii w całej części środkowej, występuje polaryzacja dodatnia na zamocowaniu, ujemna na samym czubku  i tam stwierdzam odczyty energii.

krąg 4Kręgi kamienne są konstrukcją wykorzystującą promieniowanie kształtów. Kamienie to nic innego jak bryły o nieokreślonych kształtach posiadające polaryzację, ustawiając  w zasięgu wzajemnego promieniowania następuje sumowanie i ukierunkowanie ich energii. Pryzma usypanych kamieni będzie miała energie jednego kamienia gdyż wzajemnie się dotykają.

Kręgi posiadają energię, która wpływa na układ energetyczny człowieka wywołując zmiany w odczuciach fizycznych, zależą one od czasu przebywania i energii znajdującej się  tam.

Czy medytacja w kręgu kamiennym różni się od medytacji w pokoju na fotelu? Medytacja jest stanem umysłu i zależy tylko od nas samych a miejsce, które wybieramy ma nieznaczny wpływ. W medytacji następuje wyciszenie analitycznej świadomości i dopuszczenie do głosu podświadomość, która przekazuje nam obrazy bądź wywołuje reakcje fizyczne w postaci drgań mięśni bądź zmian odczuć termicznych.

W ogrodzie botanicznym jest utworzony krąg kamienny, składa się z dwóch kręgów. Ciekawa jest konstrukcja kręgu, promieniowanie pionowe występuje tylko między kręgiem środkowym a zewnętrznym. W kręgu środkowym i na zewnątrz konstrukcji mamy energię 11500 jednostek Bovisa w kolorze białym, taka występuje prawie na całym terenie ogrodu. Podobne rozwiązania były stosowane przez szamanów w celach zabezpieczających, miały odgradzać intruzów od osób w kręgu środkowym.

Zaskoczyła mnie energia między kręgami, ulegała zmianom w czasie. Poprosiłem o sprawdzenie odczytów mistrza radiestezji, autora książki o podobnej tematyce, z którym stałem przy kręgu. Odmówił zrobienia pomiarów twierdząc iż wcześniej programował krąg. Programowanie kręgu dokonuje się przez dostawienie określonego kamienia bądź mentalnie przez włożenie energii. Dostrojenie mentalne drugi człowiek może zlikwidować nieświadomie bądź świadomie, wtedy krąg wraca do typowej dla siebie energii.

Wśród kamieni tworzących krąg znajduje się kamień pulsacyjny, to on wpływał na zmianę odczytów w zależności od godziny pomiaru. Energia między kręgiem środkowym a zewnętrznym dokładnie o godzinie 12 wynosiła 160 000 jednostek BSM, natomiast o godzinie 18 wskazywała  25 000 jednostek, występowało również promieniowanie elektromagnetyczne o różnym natężeniu.

Przykro mi, osoba legitymująca się tytułem mistrza radiestezji nie odważyła się weryfikacji odczytów, może dlatego że tego dnia miał wykład na temat kręgów, to mogło wprowadzić chaos.

Krąg w ogrodzie botanicznym uważam za świetną konstrukcję do ćwiczeń dla przyszłych radiestetów.

Andrzej Pietrzak

Kręgi kamienne są konstrukcjami precyzyjnymi, zmiana  położenia jednego kamienia decyduje czy mamy promieniowanie tylko wewnętrzne, zewnętrzne, bądź oba rodzaje jednocześnie, może wystąpić brak odczytów energii. Ilość kamieni nie ma decydującego  wpływa na energię kręgu, odległości między nimi dają bardzo duże różnice odczytów przy tej samej liczbie elementów. Tak najogólniej wygląda wiedza o natężeniu energii kręgów kamiennych.

Kręgi tworzymy najczęściej z kamieni (bywają z pni drzew), tutaj natura robi nam niespodzianki. Wśród popularnych otoczaków energia ma charakter stały i wynosi 2500 jednostek Bovisa. Na polach można spotkać kamienie w których energia ulega ciągłym zmianom, występuje  równolegle zmienne promieniowanie elektromagnetyczne obok promieniowania korzystnego, nazwałem je kamieniami pulsacyjnymi. Kamienie pulsacyjne wizualnie nie różnią się od innych, jednak między godziną 12 a 18 czasu letniego w Polsce energia określona skalą Bovisa maleje do zera. Po godzinie 12 pojawia się promieniowanie elektromagnetyczne z tendencją wzrostową do godziny 18 gdzie uzyskuje swoje apogeum, potem cykl ulega odwróceniu. Szczyty odczytów różnych rodzajów energii przypadają na godziny 6, 12, 18, 24.

Przykład.

Na trawniku ustawiłem krąg z pospolitych dziewięciu kamieni, energia wynosiła 24 000 jednostki BSM w kolorze radiestezyjnym fioletowym, nie ulegała zmianom w ciągu doby.

Zamieniłem jeden z kamieni na kamień pulsacyjny. O godzinie 12 energia kręgu wynosiła 230000 jednostek w kolorze białym, o godzinie 18 odczyty wskazywały 9500 jednostek w kolorze niebieskim oraz wystąpiło bardzo silne promieniowanie elektromagnetyczne 220 jednostek SRW.

ObrazUżyty kamień pulsacyjny posiadał maksymalna energia o godzinie 12 i 24 wynosi 370 000 jednostek BSM  w kolorze radiestezyjnym fioletowym, o godzinie 6 i 18 maksymalne promieniowanie elektromagnetyczne wynosi 360 jednostek SRW bez odczytów w skali Bovisa.

 

Wniosek.  Przytoczone doświadczenie wskazuje na wpływ kamienia pulsacyjnego na krąg kamienny. Maksymalne odczyty energii trwają dokładnie o określonych godzinach przez krótki czas (2-3 minuty), gdy rośnie energia określana w skali Bovisa to maleje promieniowanie elektromagnetyczne i odwrotnie przy spadku odczytów w Bovisie wzrasta natężenie elektromagnetyczne. Kładąc mały kamyk pulsacyjny na jednym z kamieni, oddzielając warstwą bez polaryzacji, krąg uzyskuje podobne zmiany energii.

 

Andrzej Pietrzak

Jesteśmy energią i wszystko co nas otacza to energia, zgodnie z wiedzą głoszoną przez fizyków. Fizyka przyjmuje różne jednostki miary dla określenia rodzaju energii i stosuje urządzenia techniczne do ich wyznaczania.

Radiestezja bazuje na wrażliwości wytrenowanego organizmu ludzkiego celem stwierdzenia występującej energii, którą nazywa subtelną. Radiesteta do określenia natężenia stosuje skale Bovisa, BSM, SRW, a rodzaj wyznaczają kolory radiestezyjne.

Kamienie polne, kawałek drzewa posiadające nieokreślony kształt mają wspólną cechę, energię o natężeniu 2500 jednostek Bovisa a różnią się kolorem radiestezyjnym.

 

Co się stanie, gdy nieokreślone bryły zostaną uformowane na jednakowe prostopadłościany o wymiarach uwzględniających dokładnie wielokrotność liczby stałej?Granit o kolorze radiestezyjnym fiolet, marmur o kolorze radiestezyjnym czerwony, drzewo o kolorze radiestezyjnym pomarańcz, mają po zmianie kształtów każdy kolor radiestezyjny fiolet elektryczny (energia kosmiczna, boska), natężenie energii wynosi 200 000 jednostek BSM. Zmiana kształtu  brył na ściśle określony spowodowała zanik pierwotnej energii oraz wystąpienie jednakowej dla wszystkich bez względu na rodzaj materiału pierwotnego.

Skąd wziął się kolor radiestezyjny fiolet elektryczny i tak wysoka energia? Zjawisk to można wyjaśnić na przykładzie soczewki.

Przepuspromieniowaniezczając światło słoneczne przez szybę po drugiej stronie nie stwierdzimy żadnych zmian, natomiast to samo światło przechodząc przez soczewkę da nam punkt, który wywoła podwyższoną temperaturę. Soczewka od szyby różni się kształtem, pozwala on zebrać rozproszone promienie słoneczne w jednym punkcie. Kształty o wymiarach dokładnie określonych przypominają działaniem soczewkę, z tą różnicą, że pochłaniają energię otoczenia i zatrzymują w sobie. Jeżeli w przykładowych prostopadłościanach zeszlifujemy przeciwległe trzy ściany tylko o 2mm to będą  one wykazywały energię 2500 jednostek Bovisa w pierwotnych kolorach radiestezyjnych. W przykładzie tym widzimy jak ważne są wymiary kształtów.

Następną cechą charakteryzującą kształty jest zasięg oddziaływania. Żeby zrozumieć oddziaływanie kształtów posłużę się przykładem działania kaloryfera, co prawda mamy tutaj do czynienia z promieniowaniem cieplnym jednak występuje podobieństwo do promieniowania energii. Stojąc przy kaloryferze czujemy jego ciepło, oddalając się efekt temperatury maleje aż w końcu zanika, podobnie dzieje się z odczuciem energii. Zasięg odbioru wrażenia ciepła zależny jest od wielkości i temperatury grzejnika, w promieniowaniu kształtów o zasięgu odczuwania energii decyduje natężenie i rozmiar.

Energię kształtów można łączyć i wtedy mamy do czynienia z sumowaniem bądź z neutralizacją. Zjawisko łączenia energii kształtów jest wykorzystane w kręgach kamiennych. Krąg z 10 kamieni będzie wykazywał różną energię pod względem natężenia w zależności od odległości między kamieniami, może również wskazać jej brak.

Zjawisko promieniowania jest ściśle powiązane z biegunowością ziemi, co wykazałem na przykładzie kamienia polnego w tekście „Kamienie” 17 marca br.  
http://radiestezja.piszecomysle.pl/

Jak można wykorzystać promieniowanie kształtów?  Sprawa nie jest łatwa, wymaga dużej precyzji wymiarów figur i często jest powiązane z dokładną synchronizacją z biegunowością ziemską. Biegunowość ziemi nie ma wpływu na energię kształtu koła.

Energia kształtów nie ma właściwości przenikania przez ciała stałe, jednak wnika w aurę człowieka, co wywołuje reakcję w ciele fizycznym, wiele badań dowodzi, iż konkretne częstotliwości mogą stymulować powrót do zdrowia rozmaite tkanki ludzkie. Energia kształtów nie jest inteligentna (żywa), człowiek może wytworzyć taką samą pod względem rodzaju i natężenia jednak będzie miała inne właściwości, można nią kierować.

Andrzej Pietrzak

 

Mówiąc o likwidacji promieniowania cieku wodnego kamieniami polnymi należy poznać energie kamieni, bez takiej wiedzy również nie zbudujemy kręgów kamiennych.

Kamienie polne

Na polach spotkamy kamienie duże i małe, są jednak podobne do siebie pod względem natężenia energii, różni ich zasięg promieniowania i kolor radiestezyjny (rodzaj energii). Kamień nie ma stałej energii, nie ma stałej polaryzacji a właściwości te są ściśle powiązane z biegunowością ziemi.

KAMIEŃ

Jak wygląda polaryzacja kamienia? Każdy kamień posiada polaryzację dodatnią i ujemną, określamy przy pomocy wahadła. Kamień położony polaryzacją ujemną do dołu będzie wykazywał polaryzację boczną i tutaj również mamy dodatnią i ujemną. Zjawisko polaryzacji bocznej nie ma charakteru stałego, ulega zmianom w zależności od ustawienia na kierunki stron świata, ten sam bok może mieć raz wartość dodatnią a innym razem ujemną.

Jak to się dzieje? W kamieniach na bokach powstają dwa punkty na spotkaniu się polaryzacji dodatniej z ujemną i tutaj nie stwierdzamy polaryzacji. Prosta łącząca powyższe punkty tworzy oś energetyczną kamienia, jej ustawienie względem kierunków północnych bądź południowych decyduje o polaryzacji bocznej. Punkty odpowiadają biegunom pola magnetycznego ziemi i dlatego jeden określamy mianem północnego a drugi południowym. Biegun północny osi energetycznej znajdując się na kierunkach północnych a więc powyżej linii wschód-zachód będzie miał inne odczyty bocznej polaryzacji niż w pozycjach, gdy znajdzie się na kierunkach południowych.

Jak określić, który punkt jest północny a który południowy? Mamy dwa sposoby na określenie przynależności punktów do biegunów magnetycznych ziemi.

1)           Ustawiając dokładnie oś energetyczną na linii północ-południe mamy brak polaryzacji bocznej to oznacza, że bieguny nie pokrywają się z biegunowością ziemi. Występowanie polaryzacji bocznej sugeruje zgodność biegunów osi z polem magnetycznym ziemi. Sposób powyższy wymaga precyzyjnego wyznaczenia linii północ-południe i dokładnego oznaczenia osi energetycznej kamienia.

2)           Kamień ustawiony osią na kierunku północ-południe powinien pokazać 6000 jednostek Bovisa, gdy mamy odczyty 4000, 5000 to wiemy iż z małą dokładnością ustawiliśmy kamień, jednak bieguny osi są zgodne z polem magnetycznym ziemi. Brak odczytów w skali Bovisa bądź poniżej 2000 jednostek świadczy, że bieguny osi magnetycznej kamienia nie odpowiadają biegunowości ziemi.

Jak wygląda energia kamienia? Kamień ustawiony polaryzacją ujemną na podłożu z polaryzacją dodatnią bądź bez polaryzacji wskaże energię 2500 jednostek Bovisa, będzie zawsze taki odczyt gdy jego oś nie pokrywa się z kierunkiem północ-południe . Ustawiony polaryzacją dodatnią do dołu nie wykaże żadnych odczytów energii. Brak odczytów energii wystąpi również gdy nie pokryje się biegunowość osi energetycznej kamienia z biegunowością ziemi a kamień będzie zwrócony polaryzacją ujemną do dołu. Zgodność biegunowości osi kamienia z linią północ-południe wskaże 6000 jednostek Bovisa przy polaryzacji ujemnej zwróconej do dołu. W kamieniu może wystąpić również promieniowanie elektromagnetyczne, powstanie ono gdy będzie zwrócony polaryzacją dodatnią do dołu a bieguny osi energetycznej będą odwrotnie ustawione do biegunowości ziemi, wyniesie wtedy 200 jednostek SRW. Często używam słowa „dokładnie” gdyż wszystkie zmiany energetyczne cechuje duża precyzja ustawień, zejście z kierunku linii północ-południe tylko o jeden stopień spowoduje znaczne różnice odczytów, to samo dotyczy wyznaczania osi energetycznej kamienia, różnica 2mm jest nie do przyjęcia bez względu na wielkość kamienia.

Cechą energii jest zasięg jej wyczuwania, zależy on od wielkości kamienia, im dalej będziemy się oddalać tym energia będzie słabła. Mówiąc o energii należy jeszcze wspomnieć o występowaniu w przyrodzie kamieni, które nazywam pulsacyjnymi. Cechą kamieni pulsacyjnych jest zmiana energii w zależności od godzin badania, zmiany mają charakter cykliczny, raz występują wysokie odczyty w skali Bovisa a innym razem znaczne promieniowanie elektromagnetyczne stwierdzane na skali SRW. Kamienie pulsacyjne nie występują często, jednak należy brać je pod uwagę przy pracach radiestezyjnych.

 

Andrzej Pietrzak

 

 

Kompleks „Tekie-Derwisz” jest byłym klasztorem Derwiszów sufickiego bractwa Ścieżki Mawlewi  w Eupatori na Krymie. Kompleks składa się z meczetu, świątyni, medresy (obecnie muzeum tatarów krymskich) na terenie którego mieszka pani nazywana przez miejscowych Derwiszką, podobno uzdrawia ludzi nie tylko ziołami. Dzięki tej osobie miałem możliwość swobodnego poruszania się po całym obiekcie.eupatorja 2

Derwiszka zaproponowała mi zwrócenie uwagi na kręgi ułożone z boku meczetu. Kręgi zostały utworzone z różnych małych kamyków, połamanych dachówek i każdy miał około jednego metra średnicy. Byłem zaskoczony energią kręgów, pierwszy miał 170 jednostek SRW promieniowania magnetycznego, drugi w kolorze fioletowym wskazywał 200 000 jednostek BSM, trzeci 800 000 jednostek BSM w kolorze białym. Kręgi dokładnie odzwierciedlały energie występujące w meczecie, na rozłożonym pośrodku dywanie pod kopułom było 800 000 jednostek w kolorze białym, gdy kończył się zarys kopuły występował kolor fioletowy 200 000 jednostek aż do ścian bocznych. Cele znajdujące się w ścianach meczetu posiadały promieniowanie magnetyczne 170 jednostek SRW, można było do nich wejść tylko na kolanach i miały długość człowieka dorosłego.

OLYMPUS DIGITAL CAMERADerwisza widząc moje zdziwienie z uśmiechem stwierdziła, iż kręgi sama robiła a i taniec derwiszy również wykonuje mimo swojego wieku. Oszołomiony wyszedłem pozostawiając notatnik na ganku, brak stwierdziłem dopiero na kwaterze. Poprosiłem właścicielkę kwatery, aby przejeżdżając koło klasztoru wzięła mój notatnik, Derwisza nie chciała wydać, zaproponowała żebym sam się po niego zgłosił. Następnego dnia odwiedziłem ponownie klasztor a przewodnik na wniosek Derwiszki zaprowadził mnie do grobu najstarszego świętego Krymu Otesz-Dede, założyciela klasztoru derwiszy. Wychodząc zauważyłem na ganku Derwiszkę, kłaniała się na pożegnanie.

Derwisze utrzymują się z żebractwa a zajmują się studiowaniem Koranu i uzdrawianiem ludzi bez względu na wyznanie religijne.

 

 

Andrzej Pietrzak

Po pobycie w Bieszczadach temat kamieni pulsacyjnych (określenie własne) został ponownie wywołany przez górę, która zmieniała energie w zależności od pory dnia.
Posiadane kamienie pulsacyjne były znalezione na polach w różnych miejscach Polski i mają jedną wspólną cechę, emitują promieniowanie elektromagnetyczne oraz posiadają energię znacznie wyższą od innych kamieni a wszystko to ma zmienny charakter.
Energii nie jest jednakowe u wszystkich posiadanych kamieni pulsacyjnych, różnią się dominującym kolorem radiestezyjnym oraz natężeniem promieniowania elektromagnetycznego. Cechą wspólną jest cykliczność zmian promieniowania, dokładnie o godzinie 12 i 24 posiadają maksymalne odczyty energii w skali Bovisa (BSM) a brak promieniowania elektromagnetycznego. Dokładnie o godzinie 6 i 18 mamy maksymalne promieniowanie elektromagnetyczne i brak odczytów w skali Bovisa oraz koloru radiestezyjnego.

komórka 002Na zdjęciu są kamienie pulsacyjne, które posiadają różne maksymalne odczyty;
O godź.12 wyniosły; 110000, 140000, 180000, 220000, jednostek BSM.

O godź18 wyniosły; 90, 130, 160, 210 jednostek SRW promieniowania elektromagnetycznego.

Różnica 5 minut w pomiarach powoduje zmianę odczytów.

Gdy energia określana w skali BSM rośnie to maleje promieniowanie elektromagnetyczne, dzieje się to również na odwrót. Przeciętny kamień polny posiada energię 2500 jednostek Bovisa i ma odczyty niezmienne w ciągu doby.
Czy to jest ważne?
- Obecność radiestety w zasięgu promieniowania kamieni pulsacyjnych będzie miała wpływ na uzyskane odczyty.
- Kamień pulsacyjny użyty do odpromieniowania domu nie da oczekiwanych wyników.
- Kamień znajdujący się w kręgu kamiennym wskaże różna odczyty energii kręgu w zależności od pory dnia.
- Kamień pulsacyjny ze względu na znaczną energię będzie wpływał na energetykę ciała ludzkiego.