Radiestezja

Andrzej Pietrzak – gdy kończy się wiedza, zaczynają się cuda, magia i szaleją demony.

Wpisy z tagiem: turystyka

 

W obecnym świecie przy nawale różnych informacji posługujemy się obiegowymi stereotypami, zwalniają one nas z myślenia. Osoby próbujące obalać stereotypy narażają się pseudonaukowcom posiadających liczne publikacje oraz urzędnikom religijnym dbającym o nienaruszalność głoszonych dogmatów. Przykładem skostniałego myślenia jest temat piramidy Cheopsa, brak źródłowych przekazów o ich twórcach otworzył furtkę do licznych fantazji uważanych za dowody naukowe. Celem tekstu jest pokazanie właściwości piramidy w oparciu o konstrukcję piramidy egipskiej, wykorzystuję wiedzę opartą na prawach natury potwierdzonych powtarzalnymi doświadczeniami.

1) Prawie każdy kamień, bryła ma energię równą 2 500 jednostek Bovisa.

2) Każdy kamień ma zasięg promieniowania swą energią, maleje ona w zależności od odległości aż staje się niewyczuwalna.

3) Dwa lub więcej kamieni będących w zasięgu wzajemnego promieniowania będą łączyły wielkości swych energii z miejsc wzajemnego kontaktu.

4) Dwa lub więcej kamieni wzajemnie dotykających się mają energię kamienia jednego o największym natężeniu (przykładowa pryzma kamieni polnych).

5) Każdy prostopadłościan o dowolnych wymiarach ustawiony krawędzią na kierunku północ-południe ma zawsze energię 2500 jednostek Bovisa.

6) Każdy prostopadłościan o dokładnych wymiarach uwzględniających wielokrotność 9mm. (liczba stała) będzie posiadał 200 000 jednostek BSM, ustawiony krawędzią boku na osi północ-południe wskaże 600 000 jednostek BSM.

7) W piramidzie Cheopsa występuje jeden z trzech kątów ostrych wynoszący 51*25”42’ (kąt stały), który zwielokrotnia energię brył ustawionych pod takim kątem.

Obecnie piramida Cheopsa jest pryzmą poukładanych prostopadłościanów między którymi występuje warstwa zwana zaprawą a jej skład jest trudny do odtworzenia. Zaprawa między blokami skalnymi po upływie kilku tysięcy lat uległa zmianie chemicznej za sprawą warunków klimatycznych i ciśnienia masy skalnej. Zakładam, iż zaprawa pierwotnie nie posiadała polaryzacji co dawało jej cechę rozdzielania energii poszczególnych bloków skalnych. Ułożenie bloków skalnych bez rozdzielenia warstwą bez polaryzacji będzie przypominało pod względem energetycznym pryzmę kamieni spotykanych na polach. Warstwa rozdzielająca bez polaryzacji znajdująca się między blokami spowoduje nakładanie się energii wszystkich jej elementów, bardzo ważna jest grubość warstwy rozdzielającej, która w piramidzie określana jest na mniej niż 1mm.

Przykład – 8 prostopadłościanów rozdzielonych warstwą bez polaryzacji o grubości poniżej 0,5mm. dało odczyt 40000 jednostek BSM.

- 8 prostopadłościanów rozdzielonych warstwą bez polaryzacji o grubości 1,5mm. wskazało odczyt 24000 jednostek BSM.

- 8 prostopadłościanów, z których jeden w parametrach posiadał dokładnie wielokrotność liczny stałej, rozdzielonych warstwą bez polaryzacji o grubości poniżej 0,5mm. dał odczyty 1100000 jednostek BSM. Prostopadłościany krawędziami ustawione zostały na kierunku północ-południe.

Trzon piramidy składa się z ponad dwóch milionów bloków skalnych, zakładając że posiadają one dowolne wymiary to mamy doczynienia z potężną energią. Występowanie w konstrukcji kilku procent bloków o wymiarach uwzględniających liczbę stałą spowoduje znaczne zwiększenie już olbrzymiej energii. Obecnie trzon piramidy ma szczątkowe ślady pierwotnej energii, przypomina raczej pryzmę poukładanych bloków skalnych. Trzon piramidy nie decydował o natężeniu energii w konstrukcji, ale płyty alabastrowe pokrywające powierzchnie ścian bocznych pod kątem 51*.

Powierzchnia ścian bocznych wynosi 21 akrów (8,5 hektara), co sugeruje dużą liczbę płyt pokrywających. Wzmianki kronikarzy rzymskich i greckich mówią, iż płyty były precyzyjnie obrobione gdyż odbijały promienie słoneczne niby lustra, zatem posiadały również precyzyjne wymiary. Zakładam, że płyty miały dokładne wymiary uwzględniające wielokrotność liczby stałej (9mm.). Płyty były mocowane do trzonu piramidy prawdopodobnie podobną zaprawą jak występowała w konstrukcji oraz łączenia na ścianach miały identyczny charakter.

Przykład. -4 prostopadłościany ustawione pod kątem 51* w odległości około 3mm. od siebie wskazywały 1120000 jednostek BSM.

- 8 prostopadłościanów na pochylniach 51* zorientowanych na kierunki świata w odległościach około 2mm. wskazały odczyt 3040000 jednostek BSM.

Powyższy przykład dotyczy tylko 8 prostopadłościanów, jednak ilość płyt na  piramidzie była prawdopodobnie zbliżona do liczby bloków w trzonie, wskazuje to na olbrzymie zwiększenie energii całej konstrukcji.

Rodzaj energii. Rodzaj energii piramidy Cheopsa był uwarunkowany rodzajem skał wykorzystanych w konstrukcji. Płyty pokrywające ściany boczne i bloki tworzące trzon piramidy są skałami wapiennymi, natomiast w środku mamy doczynienia z granitem. W skałach wapiennych nie występuje kwarc, krzem, granit posiada znaczny udział tych minerałów uważanych obecnie za półprzewodniki szeroko stosowane w elektronice. Kwarc, krzem znajdując się w środku piramidy decyduje o rodzaj energii wewnątrz jak i na zewnętrznych ścianach i jest identyczny, mamy doczynienia z fioletem elektrycznym (inne określenia w radiestezji to energia kosmiczna, boska).

Przykład. – Na ścianie bocznej znajduje się granit to ściany emitują kolory radiestezyjne czarny, czerwony, żółty, niebieski a środek biały.

- Prostopadłościan z granitu znajduje się w wzajemnym zasięgu promieniowania z piramidą, występują wtedy różne rodzaje energii na zewnętrznych ścianach a w środku biała.

Podsumowanie

Powyższa analiza wskazuje, że pierwotnie piramida mogła posiadać potężną energię pod względem natężenia i rodzaju.

Brak wierzchołka piramidy nie miał żadnego wpływu na jej właściwości.

Rodzaj energii nie posiada właściwości przenikania przez materię gęstą jednak bardzo dobrze rozchodzi się w otoczeniu.

Przy doświadczeniach z konstrukcją piramidy należy zachować ostrożność gdyż powstające energie posiadając duże natężenie mogą być niekorzystne dla organizmów ludzkich.

Oferowane piramidy w sklepach, budowane na działkach nie mają nic wspólnego z konstrukcją egipską, mamy doczynienia z bryłami geometrycznymi i tak należy je traktować.

 

Andrzej Pietrzak

 

 

Jesienią otrzymałem zdjęcia pleneru z dziwnymi plamami celem określenia, co to takiego i skąd się pojawiły. Pomiary energii terenu na zdjęciach różniły się w zależności od pory dnia. Pogoda dopisała, więc skorzystałem z zaproszenia i odwiedziłem gospodarstwo agroturystyczne „Uroczysko”. Gospodarstwo zajmuje duży teren obsadzony różnymi drzewami, krzewami, między którymi stoją rzeźby, konstrukcje metaloplastyki, jest także spory staw z wysepką. Cały teren emanuje tajemniczością i wielkim spokojem.

Obraz 011

Czy odczyty ze zdjęć były prawidłowe? O godzinie 12 rozpocząłem pomiary energii w miejscach uwidocznionych na zdjęciach, odczyty były bardzo wysokie wynosiły 440 000 jednostek BSM o rodzaju energii zwanej boską (kosmiczną, fioletem elektrycznym). Tak wysokie natężenie energii trwało krótko i zaczęło spadać do godziny 18, do poziomu 11 000 jednostek BSM, zmieniał się rodzaj koloru radiestezyjnego (rodzaj energii), który ostatecznie stał się czerwonym. W trakcie spadku natężenia energii określanej skalą BSM pojawiło się promieniowanie magnetyczne z tendencją wzrostową, które o godzinie 18 wynosiło 130 jednostek SRW (bardzo wysoki odczyt). Po godzinie 18 cykl zmian uległ odwróceniu. Podobne odczyty miałem prawie na całym terenie gospodarstwa.

Wyjeżdżając z „Uroczyska” pobrałem próbki wody ze stawu. Badana woda w pracowni wykazywała cykliczne zmiany energii, jakie stwierdziłem w gospodarstwie. W stawie widziałem żaby szykujące się do godów wiosennych, podobnież są w nim różne ryby.

Uważam, że zauważone energie są powiązane z geologią terenu, nie mają związku z energią ludzką. Cykle zmian są dokładnie regularne pod względem czasowym jak i wartościami energii, człowiek nie ma możliwości wpływu na to zjawisko.

Gospodarstwo agroturystyczne „Uroczysko” jest odwiedzane przez malarzy, rzeźbiarzy i ludzi z pasją szukających  ciszy dla twórczej działalności.

Andrzej Pietrzak

Kręgi kamienne są konstrukcjami precyzyjnymi, zmiana  położenia jednego kamienia decyduje czy mamy promieniowanie tylko wewnętrzne, zewnętrzne, bądź oba rodzaje jednocześnie, może wystąpić brak odczytów energii. Ilość kamieni nie ma decydującego  wpływa na energię kręgu, odległości między nimi dają bardzo duże różnice odczytów przy tej samej liczbie elementów. Tak najogólniej wygląda wiedza o natężeniu energii kręgów kamiennych.

Kręgi tworzymy najczęściej z kamieni (bywają z pni drzew), tutaj natura robi nam niespodzianki. Wśród popularnych otoczaków energia ma charakter stały i wynosi 2500 jednostek Bovisa. Na polach można spotkać kamienie w których energia ulega ciągłym zmianom, występuje  równolegle zmienne promieniowanie elektromagnetyczne obok promieniowania korzystnego, nazwałem je kamieniami pulsacyjnymi. Kamienie pulsacyjne wizualnie nie różnią się od innych, jednak między godziną 12 a 18 czasu letniego w Polsce energia określona skalą Bovisa maleje do zera. Po godzinie 12 pojawia się promieniowanie elektromagnetyczne z tendencją wzrostową do godziny 18 gdzie uzyskuje swoje apogeum, potem cykl ulega odwróceniu. Szczyty odczytów różnych rodzajów energii przypadają na godziny 6, 12, 18, 24.

Przykład.

Na trawniku ustawiłem krąg z pospolitych dziewięciu kamieni, energia wynosiła 24 000 jednostki BSM w kolorze radiestezyjnym fioletowym, nie ulegała zmianom w ciągu doby.

Zamieniłem jeden z kamieni na kamień pulsacyjny. O godzinie 12 energia kręgu wynosiła 230000 jednostek w kolorze białym, o godzinie 18 odczyty wskazywały 9500 jednostek w kolorze niebieskim oraz wystąpiło bardzo silne promieniowanie elektromagnetyczne 220 jednostek SRW.

ObrazUżyty kamień pulsacyjny posiadał maksymalna energia o godzinie 12 i 24 wynosi 370 000 jednostek BSM  w kolorze radiestezyjnym fioletowym, o godzinie 6 i 18 maksymalne promieniowanie elektromagnetyczne wynosi 360 jednostek SRW bez odczytów w skali Bovisa.

 

Wniosek.  Przytoczone doświadczenie wskazuje na wpływ kamienia pulsacyjnego na krąg kamienny. Maksymalne odczyty energii trwają dokładnie o określonych godzinach przez krótki czas (2-3 minuty), gdy rośnie energia określana w skali Bovisa to maleje promieniowanie elektromagnetyczne i odwrotnie przy spadku odczytów w Bovisie wzrasta natężenie elektromagnetyczne. Kładąc mały kamyk pulsacyjny na jednym z kamieni, oddzielając warstwą bez polaryzacji, krąg uzyskuje podobne zmiany energii.

 

Andrzej Pietrzak

 

Pradawne budowle Egiptu przypominają obecne szroty, pokazują kształty lecz sposób działania i przeznaczenie uległo zapomnieniu, pozostałości sugerują pewne właściwości często trudne do zrozumienia i zagospodarowania przez obecną wiedzą.

Wykorzystując wiedzę radiestezyjną opartą o powtarzalne doświadczenia oraz pozostałości po konstrukcji piramidy Cheopsa nasuwają się spostrzeżenia. Konstrukcja posiadała ogromną energię o ściśle określonym rodzaju.

1)                   Nie jest przypadkiem, iż budowlę wykonano z wapieni a pokryto płytami alabastrowymi (węglan wapnia), natomiast w środku znajduje się granit i pomieszczenie wypełnione piachem, prawdopodobnie zawierającym kwarc. Taki układ skał daje jeddewastacja piramidynakowy rodzaj energii na wszystkich ścianach i w środku konstrukcji, nazwany przez Chao Kok Sui fioletem elektrycznym bądź energią boską lub kosmiczną.

2)                   Stwierdzono dokładne ustawienie konstrukcji na kierunek magnetyczny ziemi, tym samym wszystkie jej elementy (bloki) dają maksymalną energię dla całości. Odchylenie o jeden stopień od kierunku północ-południe zmniejszy znacznie odczyty a przy 2 stopniach będą prawie znikome oraz zmieni się rodzaj energii.

3)                   Wymiary zewnętrzne konstrukcji są sprawą drugorzędną, istotne są parametry jej elementów. O znaczeniu wymiarów bloków świadczy dokładność ich obróbki i zachowanie kątów prostych. Blok posiadający dokładne wymiary uwzględniające wielokrotność liczby stałej (9mm.) będzie emitował energię kilkanaście razy większą od innego różniącego się w wymiarach o choćby 2mm.

4)                   W konstrukcji stwierdzono rodzaj zaprawy rozdzielającej bloki kamienne. Piramida będzie tylko pryzmą kamieni jeżeli jej elementy będą stykały się polaryzacjami. Kopce usypanych polnych kamieni mają energię jednego kamienia gdyż nie występuje w nich warstwa rozdzielająca, nie posiadająca polaryzacji.

5)                   Kąt nachylenia ścian konstrukcji jest świadomie wyznaczony celem zwielokrotnienia energii. Występują takie trzy kąty gdzie w sposób gwałtowny zwielokrotnia się energia kształtów i zmienia się jej rodzaj.

6)                   Płyty alabastrowe pokrywające ściany miały decydujący wpływ na energię przy założeniu, iż miały dokładne wymiary i były rozdzielone warstwą bez polaryzacji. Zapisy kronikarzy sugerują dokładność obróbki, słońce odbijało się jak w lustrze.

Wnioski końcowe

- Piramida posiada kilka milionów elementów i jeżeli uwzględnimy powyższe założenia to jej energia była niewyobrażalnie wysoka.

-  Obecny stan fizyczny piramidy nie emituje żadnej nadzwyczajnej energii.

- Jeśli na zewnątrz piramidy znajdzie się jakikolwiek półprzewodnik w postaci kwarcu, krzemu to jej właściwości energetyczne ulegną całkowitej zmianie.

-  Wykorzystując powyższe informacje należy zachować dużą ostrożność gdyż powstająca energia może wpływać niekorzystnie na organizm.

 

Opisy doświadczeń z wykorzystaniem powyższych wniosków zawarłem w tekście ze stycznia 2014r. „Konstrukcja z Gizy”

Andrzej Pietrzak

Po pobycie w Bieszczadach temat kamieni pulsacyjnych (określenie własne) został ponownie wywołany przez górę, która zmieniała energie w zależności od pory dnia.
Posiadane kamienie pulsacyjne były znalezione na polach w różnych miejscach Polski i mają jedną wspólną cechę, emitują promieniowanie elektromagnetyczne oraz posiadają energię znacznie wyższą od innych kamieni a wszystko to ma zmienny charakter.
Energii nie jest jednakowe u wszystkich posiadanych kamieni pulsacyjnych, różnią się dominującym kolorem radiestezyjnym oraz natężeniem promieniowania elektromagnetycznego. Cechą wspólną jest cykliczność zmian promieniowania, dokładnie o godzinie 12 i 24 posiadają maksymalne odczyty energii w skali Bovisa (BSM) a brak promieniowania elektromagnetycznego. Dokładnie o godzinie 6 i 18 mamy maksymalne promieniowanie elektromagnetyczne i brak odczytów w skali Bovisa oraz koloru radiestezyjnego.

komórka 002Na zdjęciu są kamienie pulsacyjne, które posiadają różne maksymalne odczyty;
O godź.12 wyniosły; 110000, 140000, 180000, 220000, jednostek BSM.

O godź18 wyniosły; 90, 130, 160, 210 jednostek SRW promieniowania elektromagnetycznego.

Różnica 5 minut w pomiarach powoduje zmianę odczytów.

Gdy energia określana w skali BSM rośnie to maleje promieniowanie elektromagnetyczne, dzieje się to również na odwrót. Przeciętny kamień polny posiada energię 2500 jednostek Bovisa i ma odczyty niezmienne w ciągu doby.
Czy to jest ważne?
- Obecność radiestety w zasięgu promieniowania kamieni pulsacyjnych będzie miała wpływ na uzyskane odczyty.
- Kamień pulsacyjny użyty do odpromieniowania domu nie da oczekiwanych wyników.
- Kamień znajdujący się w kręgu kamiennym wskaże różna odczyty energii kręgu w zależności od pory dnia.
- Kamień pulsacyjny ze względu na znaczną energię będzie wpływał na energetykę ciała ludzkiego.

 

We wrześniu spędziłem kilka dni w Mchawie koło Baligrodu u Małgorzaty i Czesława Gawłowskich. Teren gospodarstwa schodził do potoku płynącego u podnóża góry. Z racji zainteresowań radiestezją sprawdziłem energię otoczenia i zastanowiła mnie jej zmienność w ciągu dnia oraz występowanie promieniowania elektromagnetycznego

 

komórka 099 Potok wymył zbocze wzniesienia ukazując warstwowy przemienny układ łupków i piaskowców. Łupki były przyczyną zmian energetycznych góry, dokładnie o godzinie 18 i 6 występowało silne promieniowanie elektromagnetyczne, 60 jednostek w skali SRW przy braków odczytów w skali Bovisa. Dokładnie o godzinie 12 i 24 promieniowanie elektromagnetyczne zanikło a wystąpiły wysokie pozytywne odczyty w skali Bovisa, w kolorze radiestezyjnym fioletowym. Znajdując się na zboczu góry energia ciała mojego i osoby towarzyszącej ulegała zmianą w zależności od godziny pomiarów, raz była wyższa a innym razem opadała. Nie odczuwaliśmy zmian w samopoczuciu gdyż zmiany energetyczne były płynne, po za tym spędzaliśmy tam mało czasu.

W dotychczasowej praktyce spotkałem się z niedużymi kamieniami polnymi, które miały podobne właściwości, lecz nie miały wpływu na zmianę energii terenu, nie sądziłem, że trafię na taki obszar.

 

Piramida jest dokładnie przemyślaną konstrukcją, była precyzyjnie wykonana, posiadała konkretne przeznaczenie. Co pozostało z tej budowli?

Konstrukcja jest w stanie rozkładu, płyty alabastrowe pokrywające ściany boczne gdzieś się zapodziały, trzon piramidy mocno zniszczony przez człowieka i przyrodę. Pozostałość nadal wskazuje na dużą precyzję wykonania, co kłuci się z naszą wiedzą o technikach budowlanych z okresów przed naszą erą.

Brak jakichkolwiek przekazów o budowie konstrukcji wywołuje liczne, czasem fantastyczne przypuszczenia odnośnie wykonania i przeznaczenia. Pliniusz Stary, historyk rzymski pisze, że żaden z współczesnych mu pisarzy nie potrafi powiedzieć nic o jej budowniczych, a zatem już przed dwoma tysiącami lat stanowiła ona zagadkę odnośnie budowy i przeznaczenia, tak jest do dzisiaj.

Radiestezja zajmuje się rozpoznawaniem i określeniem energii angażując predyspozycje organizmu ludzkiego, posługuje się skalą Bovisa i SRW do określenia natężenia, rodzaj określają kolory radiestezyjne. Do analizy konstrukcji piramidy Cheopsa wykorzystam znaną mi wiedzą radiestezyjną w powtarzalnych doświadczeniach.

 

Trzon konstrukcji.

Bloki skalne piramidy są prostopadłościanami dokładnie przylegającymi do siebie, odległości między nimi wynoszą około 0,5mm i są wypełnione zaprawą, którą trudno odtworzyć współcześnie.

DOŚWIADCZENIE 10 prostopadłościanów rozdzielonych warstwą 0,2mm nieposiadającą polaryzacji ma energię 130 000 jednostek BSM bez względu na ustawienie względem stron świata.

10 prostopadłościanów rozdzielonych warstwą 7mm nieposiadającą polaryzacji ma energię 46 000 jednostek BSM.

Wniosek Odległość między blokami ma znaczący wpływ na energię konstrukcji przy założeniu, że jej elementy są rozdzielone warstwą bez polaryzacji.

DOŚWIADCZENIE 10 prostopadłościanów, z których dwa posiadają wymiary wszystkich boków dokładnie uwzględniające wielokrotność 9mm zostały ustawione na kierunki stron świata we wzajemnej odległości 0,2mm. Natężenie energii powyższego układu wyniosło 660000 jednostek BSM.

Wniosek 20% prostopadłościanów o ściśle określonych wymiarach ustawionych dokładnie na kierunki stron świata kilkakrotnie zwiększyło energię układu.

Patrząc na powyższe doświadczenia nasuwa się wniosek, piramida musi posiadać olbrzymie natężenie energii gdyż jej trzon stanowi ponad dwa miliony prostopadłościanów (bloków). Na natężenie energii w konstrukcji jednak decydujący wpływ mają płyty pokrywające ściany boczne.

Ściany boczne konstrukcji.

Ściany piramidy Cheopsa mają powierzchnię według dostępnych obliczeń w różnych publikacjach ponad 8ha, są nachylone do podstawy pod kątem 51*. Powierzchnie ścian pokrywały płyty alabastru, których blask był widoczny z daleka. Powyższe opisy sugerują, iż płyty pokrywające były bardzo dokładnie obrobione i precyzyjnie ułożone.

W wyniku licznych powtarzalnych doświadczeń stwierdziłem, że występują trzy kąty ostre 25*42’51”, 51*25’42”, 77*08’33” przy których następuje diametralna zmiana energii pod względem natężenia oraz rodzaju, można to stwierdzić w bryłach i symbolach. W konstrukcji Cheopsa mamy do czynienia z kątem 51*.

 

DOŚWIADCZENIE Model do pomiarów wykonany został z materiałów nieposiadających polaryzacji o grubości 7mm, ma cztery pochylnie ustawione pod kątem 51*25’i ustawionych dokładnie na cztery strony świata. Na każdej pochylni ułożony jest jeden prostopadłościan , w którym wszystkie wymiary są dokładną wielokrotnością 9mm. Pod pochylniami rozmieszczone jest 10 prostopadłościanów o dowolnych wymiarach w odległościach 7mm jeden od drugiego. Energia w środku konstrukcji wyniosła 4 750 000 jednostek BSM, na zewnątrz 3 450 000 jednostek BSM.

Wniosek 14 elementów ustawionych na kierunki stron świata wykazało natężenie energii niespotykaną w naturze.

Energia o takim natężeniu jaka została wytworzona w tym doświadczeniu jest uciążliwa dla organizmu, dlatego nie zastosowałem większej ilości elementów, można jednak przed nią osłonić się, lecz wtedy organizm radiestety nie jest w stanie rejestrować odczytów. Mając w konstrukcji ponad dwa miliony bloków skalnych a ściany pokrywają płyty o dokładnych wymiarach to skalę BSM porównałbym do określania w mikronach drogi o długości kilku kilometrów. Z powyższego doświadczenia wynika, że konstrukcja nie musi posiadać typowego kształtu ostrosłupa, może mieć ścięty wierzchołek, co nie wpłynie na rodzaj i natężenie energii

.

Rodzaj energii.

Piramida Cheopsa jest zbudowana z wapieni i granitu. Odpowiednio ułożenie typów bloków skalnych decyduje o rodzaju energii. Kopie piramid oferowane w sklepach bardzo mało mają wspólnego z piramidą Cheopsa, mamy tutaj do czynienia z typowym promieniowaniem kształtów. Wapienie, alabaster są skałami zbudowanymi z węglanuwapnia, granit z piramidy zawiera 55% kwarcu. Kwarc jest półprzewodnikiem i to on decyduje o rodzaju energii piramidy Cheopsa.

DOŚWIADCZENIE Do środka konstrukcji wkładałem granit, piach kwarcowy, krzem, dawało to jednakowy rodzaj energii w środku i na ścianach bocznych, był to kolor radiestezyjny fiolet elektryczny (inne określenia to energia boska, kosmiczna).

Na jednej ze ścian ustawiłem prostopadłościan z granitu, zachowując granit w środku. Energia w środku miała kolor radiestezyjny biały, na ścianach bocznych wystąpił kolor czarny, żółty, czerwony, niebieski.

Ustawiając prostopadłościan z granitu w zasięgu jego oddziaływania na piramidę, energia w środku miała kolor biały, na ścianach piramidy wystąpiły kolory radiestezyjne; czarny, żółty, czerwony, niebieski.

Wniosek Gdy w środku znajdzie się półprzewodnik w postaci granitu to cały układ ma jednakowy rodzaj energii w środku i na zewnątrz, jest to energia kosmiczna (boska).

Dając na zewnątrz granit (mogą być półprzewodniki w postaci diody, tyrystora kwarcowego) to konstrukcja będzie posiadać rożne rodzaje energii.

PODSUMOWANIE Na kuli ziemskiej w różnych miejscach spotykamy budowle, których kształt przypomina piramidę Cheopsa, bywają większe, lecz czas i przyroda mocno zatarły ich konstrukcję. Nie wiem czemu służyły, sugerują jednak ważną rolę do spełnienia dla ich twórców gdyż zawarta jest w nich duża wiedza techniczna i ogrom włożonego wysiłku.

Przeprowadzone doświadczenia z radiestezji wskazują na występowanie bardzo dużych energii niespotykanych w naturze i niezauważanych przez wiedzę akademicką. Podobny rodzaj energii spotkałem u kilku bioenergoterapeutów, jej natężenie było około 400 000 jednostek BSM. Choa Kok Sui w książkach o uzdrawianiu pranicznym pisze o rodzaju energii nazwanej fioletem elektrycznym, człowiek przy odpowiednim nastawieniu mentalnym może ją emitować, występuje ona w piramidzie z granitem w środku.

Zastrzegam sobie prawa autorskie do sformułowanych opinii w tekście.

Andrzej Pietrzak

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetyczne kręgi kamienne

Kręgi kamienne są spowite aurą tajemniczości i niezrozumiałymi zjawiskami, a źródło tych wyobrażeń tkwi w braku wiedzy o ich przeznaczeniu i budowniczych. Jedni wchodząc w krąg kamienny odczuwają różne reakcje fizyczne organizmu, inni doświadczają wizji duchowych, a większość nic nie rejestruje

  Czym są kręgi kamienne?  

Kręgi kamienne są luźną budowlą wyznaczającą określony teren, wpływa na jego właściwości energetyczne. Organizm ludzki posiada pole energetyczne, które w kontakcie z innym źródłem energii wywołuje reakcję psychofizyczną, jest ona zależna od wrażliwości i nastawienia psychicznego osoby.

Jakie energie wytwarza krąg?

Krąg kamienny emituje energię o natężeniu określanym skalą Bovisa (korzystna dla organizmu ludzkiego) w różnych rodzajach określanych kolorem radiestezyjnym. Drugą energią spotykaną w kręgu rejestrujemy skalą SRW, ma charakter promieniowania elektromagnetycznego (może działać destruktywnie na człowieka). Kręgi są konstrukcjami precyzyjnymi, wystarczy zmienić nieznacznie położenie jednego elementu a odczyty ulegną zdecydowanym zmianom pod względem rodzaju i natężenia.

Co decyduje o energii kręgu?

Natężenie energii wyznacza ilość kamieni oraz odległości między nimi. Każdy kamień swoim zasięgiem promieniowania winien pokrywać sąsiadujące kamienie, im odległości są większa tym krąg ma mniejsze odczyty energii. Położenie osi energetycznej kamienia w stosunku do stron świata decyduje o rodzaju energii w środku i na zewnątrz budowli. Krąg traci energię, gdy jeden bądź nieparzysta liczba kamieni jest zwrócona polaryzacją ujemną do góry.

Rola kamienia środkowego.

Kamień środkowy powinien swoim zasięgiem pokrywać każdy kamień kręgu, ma to wpływ na jednorodność energii w przypadku powstania przerw w obwodzie zewnętrznym. Decyduje o rodzaju koloru radiestezyjnego.

Układ energii w kręgu.

W środku i na zewnątrz  występuje energia określana skalą Bovisa, gdy północne bieguny osi energetycznych wszystkich kamieni są skierowane na jeden z kierunków ; północny-wschód, północny-zachód, południowy-wschód, południowy-zachód. Jeżeli w powyższym układzie parzysta liczba kamieni jest skierowana północnym biegunem osi na przeciwny kierunek, również występuje jednakowa energia w środku i na zewnątrz.

W środku odczyty w skali Bovisa, na zewnątrz w skali SRW. Wszystkie kamienie są skierowane północnym biegunem osi energetycznej na różne kierunki północne (wschód, zachód). Wystarczy zmienić kierunek osi energetycznej jednego z kamieni na przeciwny a powstanie odwrotny układ energetyczny kręgu.

W środku odczyty w skali SRW, na zewnątrz w skali Bovisa. Wszystkie kamienie są skierowane północnym biegunem osi na różne kierunki południowe (wschód, zachód). Zmieniając położenie osi energetycznej na przeciwny kierunek w jednym z kamieni, zamienimy energie w kręgu.

W przytoczonych przykładach rodzaj energii był określany w pozycji przód ciała skierowany na kierunki północne, odwrotne ustawienie wskaże inne odczyty. Celem uniknięcia rozbieżności proponuję bezpośredni kontakt ciała z kwarcem, krzemem lub jakimś półprzewodnikiem używanym w elektronice (dioda, rezystor kwarcowy). Przykładowo krzem można trzymać w ręce lub przylepić plastrem do ciała, a w każdej pozycji będą odczyty takie same jak przy ustawieniu się na kierunek północny.

Czynnik ludzki w kręgach.

Energię kręgu można podnieść lub zmienić jej rodzaj poprzez naenergetyzowanie jednego z kamieni. Krąg naenergetyzowany będzie utrzymywał energię przez długi czas, jest ona możliwa do zdjęcia przez doświadczonych radiestetów i bioenergoterapeutów. Ludzie z zaburzeniami psychicznymi, narkomani mogą nieświadomie naenergetyzować krąg, wtedy mogą wystąpić energie destruktywne dla organizmów zdrowych.

Andrzej Pietrzak

 

 

ENERGIA KAMIENI

KOPCE KAMIENNE

Tyle mówi się o energii kamieni, że aż trudno nie zastanowić się nad tematem. Czy kamienie mają energię, to jaką? Czy kopiec kamieni ma dużą energię zawsze? Na polach spotykamy kamienie małe, duże, kolorowe i szare, co je różni pod względem energetycznym?

W radiestezji istnieje pojęcie promieniowania kształtów, kamień jest bryłom, a zatem będzie emitował energię, gdy znajdzie się polaryzacją ujemną do dołu. Ustawiając kamień polaryzacją ujemną do góry nie stwierdzimy energii. Kamień jest zlepkiem różnych minerałów i to one określają jego rodzaj energii, który w radiestezji nazywamy kolorem radiestezyjnym. Natężenie energii jest wyczuwalne w odległości od kilku centymetrów do kilku metrów a zależy od wielkości kamienia, wynosi najczęściej 2500 jednostek skali Bovisa.

Przykład. Cztery kamienie o kolorach radiestezyjnych; czerwony, indygo i 2 niebieskie ułożone na ziemi blisko siebie wykazały energię 9500 jednostek Bovisa w kolorze fioletowym (każdy kamień miał takie odczyty). Zwiększając odległość między nimi natężenie energii malało w każdym kamieniu do poziomu 2500 jednostek i każdy powraca do swojego koloru pierwotnego.

Te same kamienie ułożone na desce (posiada polaryzację) w podobnych odległościach, raz każdy pokazywał 2500 jednostek w kolorze niebieskim, innym razem nie ma odczytów.

Wniosek; 1) Polaryzacja podłoża wpływa na energie kamieni, zmienia jej rodzaj bądź likwiduje .

                2)Pokrywanie się zasięgów promieniowania kamieni powoduje wzrost natężenia           i zmianę rodzaju energii każdego z nich.

 

Przykład. Dwadzieścia kamieni ułożonych na ziemi dowolną polaryzacją (mała pryzma) raz wykazywały energię 2500 jednostek a innym razem brak odczytów.

Do pryzmy dołożyłem kamienie; naenergetyzowany 5 000 jednostek Bovisa w kolorze czerwonym oraz 10 000 jednostek w kolorze białym. Pryzma wykazała 10 000 jednostek w kolorze białym. Odjąłem kamień o energii 10 000 jednostek, pryzma miała energię w wysokości 5 000 jednostek w kolorze czerwonym.

.Wniosek; 3)Pryzma kamienna przyjmuje wartość energetyczną elementu o najwyższych odczytach.

4)Nieparzysta liczba kamieni zwróconych polaryzacją ujemną do góry powoduje zanik energii całej pryzmy.

Każdy kamień posiada polaryzację boczną ujemną i dodatnią. Punkty powstałe na styku różnoimiennych polaryzacji bocznych wyznaczają biegunowość kamienia, która odpowiada biegunom magnetycznym ziemi. Linia łącząca te punkty wyznacza oś energetyczną kamienia, jeżeli pokryje się z  kierunkiem północ-południe zmieni odczyty energii kamienia.

Przykład. Kamień ustawiony osią energetyczną na kierunku północ-południe raz wskaże energię 6500 jednostek koloru białego, innym razem 2500 jednostek w kolorze właściwym dla badanego kamienia oraz 20 jednostek SRW promieniowania elektromagnetycznego.

Wniosek; 5)Bieguny osi energetycznej odpowiadające biegunom  magnetycznym  ziemi gdy znajdą się na kierunku północ-południe wskażą energię 6500 w kolorze białym, przeciwne ustawienia wykaże promieniowanie elektromagnetyczne 20 jednostek w skali SRW i 2500 jednostek Bovisa.

 

Natura jest bogata pod względem różnorodności, co widać również wśród kamieni. Chodząc po polach można spotkać kamienie, które nazywam pulsacyjnymi. Kamień pulsacyjny zmienia swoją energię od bardzo wysokiej do zera w skali Bovisa, jak również emituje promieniowanie elektromagnetyczne od wysokiego do zera określonego w skali SRW. Maksymalna energia określana w skali Bovisa wynosi 600 000 jednostek i występuje o godzinie 12 oraz 24 czasu letniego. Maksymalne promieniowanie elektromagnetyczne wynosi ponad 200 jednostek i występuje dokładnie o godzinie 6 oraz 18 czasu letniego. Przebieg energii w okresie doby doskonale obrazują nałożone na siebie wykresy funkcji sinusa i cosinusa.

Pryzma, w której znajduje się kamień pulsacyjny będzie miała odczyty energii różne zależne od godziny badania. Natężenie promieniowania elektromagnetycznego kilku kamieni pulsacyjnych odsuniętych od siebie bądź wzajemnie dotykających się nie ulega zmianie. Zmniejszenie promieniowania elektromagnetycznego występuje, gdy taki kamień znajdzie się w zasięgu promieniowania kamienia normalnego.

Andrzej Pietrzak

 

 

Strony świata – radiestezja

 

Dokładne wyznaczenie stron świata jest bardzo ważnym zadaniem dla określenia energii oraz polaryzacji. Popularne  kompasy dają małą precyzję wyznaczenia kierunków świata, zejście o 1 stopień z kierunku daje znaczne różnice odczytów. Jak zatem precyzyjnie wyznaczyć kierunek?

Przykład;  Weź prosty pręt, patyk o długości około 30cm (może być dłuższy) i połóż na podłożu bez polaryzacji (dykta falista, sklejka, ziemia itd.), ustaw się z boku pręta i powoli obracaj nim trzymając wahadło nad jednym z jego końców. Motalnie jesteś nastawiony na określenie stron świata. Za każdym razem, gdy koniec pręta wskaże inny kierunek świata, wahadło będzie wykonywało inne zdecydowane ruchy.

Ruchy wahadła na końcu pręta skierowanego na północ będą obrotami w lewo, na południu wskaże obroty w prawo, zachód da wahania wzdłuż pręta, wschód pokaże wahania prostopadłe do pręta. Każdemu z kierunków stron świata odpowiada inny kolor radiestezyjny na końcu pręta; północ – czarny, południe – czerwony, zachód – niebieski, wschód – żółty. Dokładnie ustawiony pręt na końcach wskaże nam 10 000 jednostek Bovisa, minimalne przesunięcie da zmniejszone odczyty.

 

Radiesteta pracuje całym organizmem, można to zauważyć, gdy określa polaryzację i energię.

Przykład;  Ustaw kamień polaryzacją ujemną do dołu. Dotknij boku kamienia celem określenia polaryzacji bocznej i teraz zmień położenie ciała o 180 stopni. Polaryzacja boczna, którą określiłeś uległa zmianie.

Wniosek;  Stojąc przodem do kierunku północno-wschodniego, północnego, północno-zachodniego mamy inne odczyty polaryzacji niż stojąc do kierunków południowych.

Przykład;  Przyjęło się uważać, że piramida ma kolor radiestezyjny biały w środku, takie odczyty uzyskuje się mierząc energię zwróconym na kierunki północne. Ustawiając się przodem na kierunki południowe stwierdzisz brak odczytów w skali Bovisa i koloru radiestezyjnego, będzie za to silne promieniowanie elektromagnetyczne.

Wniosek;  Ustawienie ciała do kierunków stron świata wpływ na różne odczyty energii w badanym obiekcie.

Problem różnych odczytów nie występuje, gdy ciało radiestety ma bezpośredni kontakt z półprzewodnikami jak kwarc, krzem lub dioda, rezystor kwarcowy używane w elektronice.

Andrzej Pietrzak